Concept

 

Wittering.nl onderscheidt zich door de volgende zaken:

 • waardengestuurd onderwijs; beschrijving waarden van Wittering.nl
 • veel kennis van ontwikkelingslijnen van kinderen
 • gelijkwaardigheid (tussen kinderen, ouders en team)
 • het uitdagen van kinderen om zelf na te denken en verantwoordelijkheden te nemen
 • holistische visie

Kernconcepten

Wittering.nl werkt met ‘gestalten’, waarmee kinderen inzicht ontwikkelen op een manier die nauw aansluit bij de kenmerken van het brein. De kernconcepten vormen het hart van de leerstof. De kinderen krijgen daarmee inzicht in zichzelf, in hun directe sociale en fysieke omgeving en inzicht in de “grotere” wereld (je kijkt steeds verder om je heen). Inzicht dat in tegenstelling tot kennis nog vele decennia relevant blijft.

Mens & Maatschappij

 • Macht en bestuur (“Wie is de baas?”)
 • Binding en samenleving (“Bij wie hoor ik?”)
 • Evenwicht en kringloop (“Op zoek naar balans”)
 • Communicatie (“Hoe breng ik mijn boodschap over?”)

De fysische wereld

 • Energie en kracht (“Waarom ‘werkt’ iets?”)
 • Materie (“Waar is het van gemaakt?”)
 • Golven (“Waarom hoor ik geluid?”)
 • Tijd en ruimte (“Hoe ontstaat tijd, hoe groot is de …?”)
 • Getalbegrip en rekenen (“Hoe ver is het naar huis?”)

Natuur

 • Groei en leven (“Wat is leven en hoe ontwikkelt iets?”)

Meer info over de kernconcepten klik hier.

Meer info over Gestaltleren klik hier.

Visie op leren

Kinderen leren meer, wanneer ze zelf ervaring op kunnen doen in de fysieke wereld. Je leert dus beter door het mee te maken, door het te zien en te voelen, door je zintuigen optimaal te benutten. Kinderen bij Wittering.nl halen hun kennis dan ook niet alleen uit boeken. Inzichten vormen het hart van de leerstof, omdat leerlingen eerst dingen moeten begrijpen, verschijnselen moeten snappen, voordat ze routines opbouwen. Bijvoorbeeld: als je zelf bonen in een potje hebt gedaan, gezien hebt hoe er een wortel aan komt en er een plant uit groeit, snap je dat dit geldt voor alle planten, die bonen als vruchten hebben. Je bouwt routines op en leert feiten, die je opslaat en kunt toepassen. Je gaat meer begrijpen en wilt ook andere manieren van voortplanting leren. Kortom: door kinderen uit te dagen en een prikkelende omgeving aan te bieden, komt motivatie om te leren en te groeien van binnenuit!

Bij Wittering.nl worden wetenschappelijke theorieën en recent onderzoek toegepast. De school gebruikt niet één methode, maar meerdere methodes die passen bij de visie. Elk kind kan met zijn eigen methode aan de slag. De begeleiders en mentoren kijken hoe het kind leert en welke werkwijze het beste aansluit bij het kind.