Oudervereniging

Wat leuk dat je voor Wittering.nl hebt gekozen. Het leren is hier anders georganiseerd met een nieuwe visie op leren. De school biedt veel verschillende leerbronnen en vraagt een actieve opstelling van de kinderen (en ouders).

De Oudervereniging van Wittering.nl (OV) levert een belangrijke actieve bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op Wittering.nl. De OV bevordert het partnerschap tussen ouders en school en ondersteunt het unieke leerconcept van Wittering.nl, met het welzijn van alle kinderen voor ogen. De OV bedenkt, organiseert en betaalt mee aan activiteiten in samenhang met kernconcepten, jaaractiviteiten en feestdagen.

Op initiatief van de OV zijn er een aantal commissies opgezet. Elke commissie bestaat uit ouders/leden van de Oudervereniging en wordt gecoördineerd door een bestuurslid. Er is een o.a. een sportdagcommissie, excursiecommissie en tuincommissie.

Zonder enthousiaste ouders geen OV

De OV is altijd op zoek naar bestuursleden, commissieleden en hulpouders. Ben je een enthousiaste ouder die graag een actieve bijdrage levert aan de doelstellingen van de OV? Wil je als hulpouder graag zo nu en dan hand- en spandiensten verlenen tijdens activiteiten? Of zie je mogelijkheden voor een nieuw te ontwikkelen initiatief? Wij horen graag van je. Spreek ons aan of stuur een mail naar: oudervereniging@wittering.nl.

Communicatie

De OV communiceert via de maandelijkse nieuwsbrief van Wittering.nl. en indien daar aanleiding voor is tussentijds via Social Schools. Daarnaast heeft de OV een eigen Facebook-groep ‘Oudervereniging Wittering.nl’ (deze groep staat open voor alle leden van de OV, toegang op aanvraag). Bij de brievenbussen voor het personeel, voor het kantoor, is ook de brievenbus van de OV.

Inkomsten

Alle leden van de OV (dus in principe alle ouders/verzorgers van de leerlingen van Wittering.nl) betalen contributie. Over elk schooljaar is contributie verschuldigd. De bijdragen voor schooljaar 2023-2024 zijn als volgt: voor het eerste kind € 62,50, voor het tweede kind € 55,00 en vanaf het derde kind € 47,50. Voor kinderen die op een later tijdstip instromen, geldt dat het jaarlijkse bedrag wordt aangepast aan de resterende maanden van het lopende schooljaar.

De hoogte van het bedrag is gerelateerd aan de begroting en wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) aan het begin van ieder schooljaar. Deze bijdrage is niet verplicht. Onderwijs in Nederland is in principe gratis. Wel is de bijdrage zeer wenselijk omdat de contributie wordt gebruikt om activiteiten in samenhang met de kernconcepten, jaaractiviteiten, feestdagen en evt. extra’s te financieren die niet vanuit school zijn gebudgetteerd.

Nadat een leerling bij de school is ingeschreven worden de ouders automatisch lid van de OV Wittering.nl, tenzij iemand expliciet aangeeft niet lid te willen zijn.

Activiteiten

Hieronder een opsomming van een aantal activiteiten van de OV

  • Kwartaalstart bijeenkomst: De OV organiseert in samenspraak met het schoolteam de kwartaalstart bijeenkomst voor de ouders. Daarnaast betaalt de OV de aankleding. Soms is er in het budget ruimte om iets meer te doen op een kwartaalstart bijeenkomst, bijvoorbeeld het inhuren van een gastspreker, of de aanschaf van educatief materiaal.
  • Excursies en sportdag: De OV betaalt mee aan de excursies en incursies in relatie tot de kernconcepten. Daarnaast betaalt de OV de gehele sportdag.
  • De OV betaalt mee aan de kosten van feestdagen (sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen). Hiermee worden bijvoorbeeld cadeautjes, versnaperingen en aankleding betaald.
  • Materialen en hulpmiddelen: Elk jaar wordt geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van (tuin)materialen. In het verleden zijn bijvoorbeeld een kleioven, geluidsapparatuur en muziekinstrumenten aangeschaft. Maar ook materialen voor aankleding van het schoolplein kunnen uit dit budget worden betaald.
  • Inrichting buitenruimte: De OV draagt elk jaar een vast bedrag bij aan de inrichting van de buitenruimte.
  • Afscheid schoolverlaters: De OV betaalt mee aan het afscheid voor schoolverlaters. In overleg met de school wordt besloten of de OV bijvoorbeeld het afscheidscadeau of de aankleding van het afscheid voor haar rekening neemt.
  • Schoolfotograaf:  De OV organiseert de dag van de schoolfotograaf.

Bestuur

Het algemeen bestuur van de OV bestaat uit minimaal 3 en maximaal 17 ouders. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Vergaderingen

De Oudervereniging vergadert in beginsel in het openbaar. Na iedere vergadering wordt een verslag gepubliceerd. De verslagen van de OV vergaderingen vindt u hieronder:

Schooljaar 2023-2024
Notulen 21 maart 2024
Notulen 30 januari 2024 
Notulen 11 september 2023

Notulen ALV en presentatie ALV september 2023

Schooljaar 2022-2023
Notulen 22 mei 2023
Notulen 3 april 2023
Notulen 31 januari 2023
​​​​​​​Notulen 19 december 2022
Notulen 16 november 2022
Notulen 8 september 2022

Schooljaar 2021-2022
Notulen 6 juli 2022
Notulen 10 mei 2022
Notulen 16 februari 2022
Notulen 9 november 2021
Notulen 20 september 2021

Schooljaar 2020-2021
Notulen 30 juni 2021
Notulen 18 mei 2021
Notulen 11 februari 2021
Notulen 9 december 2020
Notulen 14 oktober 2020

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen. Wij horen graag van je. Spreek ons aan of stuur een mail naar: oudervereniging@wittering.nl. Wil je je aanmelden als commissie-, bestuurslid of hulpouder? Ook in dat geval kun je een bericht sturen naar oudervereniging@wittering.nl.

Hans

Penningmeester (opa van Blue, Day en Frenky)

Karlijn

Algemeen Bestuurslid (mama van Lenn, Bo en Isa)

Lucie

Algemeen Bestuurslid (mama van Jin en Bo)

Mirjam

Algemeen Bestuurslid (mama van Nikki en Chris)

William

Algemeen Bestuurslid (papa van Izzy en Juno)

Janne

Algemeen Bestuurslid (mama van Flint en Roef)

Pia

Voorzitter (mama van Senne)

Nicole

Algemeen Bestuurslid (mama van Yuna en Charly)