Ouderbetrokkenheid

 Communicatie en samenwerking met ouders

Bij Wittering.nl staat contact met de ouders hoog in het vaandel. Ouders en teamleden informeren elkaar over gebeurtenissen die voor het kind belangrijk zijn, over de leeractiviteiten en de ontwikkeling van het kind. Feedback tussen school en ouders is vanzelfsprekend. Het is een hulpmiddel om de ontwikkeling van kinderen en processen te verbeteren. Van ouders wordt dan ook meer verwacht dan op andere basisscholen. De overgang van huis naar school en omgekeerd is voor een Wittering-kind niet groot, als een ouder participeert op school. Het team staat elke dag voor de ouders klaar om iets over het kind op school te vertellen.

Wittering.nl hecht veel waarde aan een ononderbroken pedagogisch en didactische lijn. Daarom biedt de school uiteindelijk toegang aan kinderen van 0 tot 15 jaar, voor wie in overleg met de ouders kinderopvang en buitenschoolse opvang wordt georganiseerd.