0-4

"Ik kan meer dan je denkt!" 

Kinderen worden geboren met eigen talenten en interesses. Een kind is al vanaf zijn geboorte aangewezen op de ander en de wereld. Kinderen zijn onderzoekers, door én door leergierig en nieuwsgierig. De pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf staan dan ook altijd open voor vernieuwing en verdieping. Ze blijven in beweging en in ontwikkeling en geven de ruimte voor experiment en onderzoek. leder kind is uniek en heeft zijn/haar eigen talenten. Het is aan de pedagogisch medewerkers om de kinderen te leren kennen door naar hen te luisteren en te kijken.

“Een baby die aandacht heeft gekregen zit ‘beter’ in zijn vel en heeft daardoor meer ruimte om te spelen” - Gonny Tromp, Pikler pedagoog

Binnen het kinderdagverblijf vinden we het van belang zo dicht mogelijk op de ontwikkeling en behoeftes aan te sluiten van de kinderen. Hierbij laten we ons inspireren door de visies van Emmi Pikler en Reggio Emilia. 
Beide visies gaan uit van het competente kind. Waarbij contact tussen pedagogisch medewerker en kind centraal staat. De pedagogisch medewerkers nemen de tijd om op een aandachtige en respectvolle manier de kinderen hun verzorging te geven. Daarnaast bieden zij kinderen de ruimte om zich verder te kunnen ontwikkelen. Ieder op zijn/haar eigen tempo. 
De opvoeding en verzorging komt tot stand door aandacht en respect voor elkaar. De relatie staat hierin centraal. De dagelijkse verzorging is hierin belangrijk, dit zijn specifieke momenten gedurende de dag (eten, verschonen en aankleden). Op deze momenten wordt er tijd gemaakt om op het tempo van het kind mee te bewegen. Het kind ervaart aandacht en geeft een gevoel van vertrouwen.

“Een kind dat iets bereikt door zelfstandig te experimenteren verwerft een heel andere kennis dan een kind dat een kant en klare oplossing krijgt aangeboden”.
- Emmi Pikler 


Open deuren beleid
Er zijn twee groepen dagopvang en bieden wij peuterarangement aan. Een baby/dreumesgroep voor kinderen van 0 tot 3 jaar en een peutergroep voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. We werken we in horizontale groepen met een ”open deurenbeleid” zodat de kinderen letterlijk de ruimte krijgen om zelf op ontdekking te gaan en de keuze te maken waar en waarmee zij willen gaan spelen. Dus: wanneer en waar het wenselijk is staan de deuren tussen de groepen open.

Meer informatie? Of graag een rondleiding?
Neem voor meer informatie contact op met:

Meewerkend leidinggevende:
Mariëlle Hofmans
073 8507887 / 06 18405995
mhofmans@onskindbureau.nl

Onze kinderopvang is onderdeel van Ons Kindbureau. 

Ons Kindbureau verbindt opvang met onderwijs. Daarin gaan we verder dan enkel het aanbieden van dagopvang, peuterarrangementen en buitenschoolse opvang (BSO). De samenwerking tussen Ons Kindbureau en het onderwijs binnen een kindcentrum is dermate nauw, dat de visie en kernwaarden naadloos zijn geïntegreerd in de aanpak van het onderwijs en van de dag- of buitenschoolse opvang. We zijn één kindcentrum. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.onskindbureau.nl