Aanmelden en informatie

De opvang van Wittering.nl wordt in samenwerking met Ons Kindbureau gerealiseerd. 

Eén aanspreekpunt voor ouders / Met één inschrijving is alles geregeld.

Wat Ons Kindbureau uniek maakt, is de mate waarin ouders en onderwijs worden ontzorgd. Ouders van kinderen van 0 tot 13 jaar hebben één enkel aanmeldpunt. Of het nu gaat om aanmelding voor dagopvang, school of BSO: zij schrijven hun kind(eren) in bij Ons Kindbureau. Het onderwijs is minder tijd kwijt aan administratief werk, omdat dit door Ons Kindbureau wordt overgenomen.

Ga hier naar het aanmeldformulier.

 

Een goede en zorgvuldige klachtenprocedure is in ieders belang. Wij hebben daarom een interne en externe klachtenprocedure voor ouders opgesteld, die via de website beschikbaar is voor ouders of opgevraagd kan worden bij de locatiemanager. In het algemeen raden wij ouders aan een klacht te bespreken op de plaats waar de klacht zich afspeelt en/of met de persoon om wie het gaat. Dat kan een pedagogisch medewerker, een locatiemanager of iemand van de administratie zijn. 

Een rustig gesprek kan vaak al veel oplossen. Zijn ouders echter na deze eerste stap niet tevreden, dan kunnen zij contact opnemen met de divisiedirecteur. Klachten kunnen ook altijd direct worden voorgelegd  aan de geschillencommissie. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen.

Binnen Ons Kindbureau is er een procedure rondom klachtenafhandeling ontwikkelt. Via deze link kom je bij de procedure. 

Wist je dat Ons Kindbureau een handige app heeft voor ouders? Zo blijf je als ouder altijd op de hoogte. Bekijk de flyer voor uitleg en meer informatie.

Ons Kindbureau biedt dag- en buitenschoolse opvang en peuterarrangementen voor kinderen van 0 tot 14 jaar, in de kindcentra (met name) in de wijk De Groote Wielen - Rosmalen, Hambaken - 's-Hertogenbosch en Vliedberg -  Vlijmen. Dat doen we in (zeer) nauwe samenwerking met de basisscholen in deze wijken. Wij geloven in de kracht van deze samenwerking en van de positieve uitwerking ervan op de kindcentra en – vooral – op de kinderen. We bieden continuïteit en vertrouwen. 

Elke werkdag bereikbaar tussen 08:30 en 13:00 uur op 073 851 1158.