Aanmelden en informatie

De opvang van Wittering.nl wordt in samenwerking met Ons Kindbureau gerealiseerd. 

Eén aanspreekpunt voor ouders / Met één inschrijving is alles geregeld.

Wat Ons Kindbureau uniek maakt, is de mate waarin ouders en onderwijs worden ontzorgd. Ouders van kinderen van 0 tot 13 jaar hebben één enkel aanmeldpunt. Of het nu gaat om aanmelding voor dagopvang, school of BSO: zij schrijven hun kind(eren) in bij Ons Kindbureau.Het onderwijs is minder tijd kwijt aan administratief werk, omdat dit door Ons Kindbureau wordt overgenomen.

Ga hier naar het aanmeldformulier.

 

Een goede en zorgvuldige klachtenprocedure is in ieders belang. Wij hebben daarom een interne en externe klachtenprocedure voor ouders opgesteld, die via de website beschikbaar is voor ouders of opgevraagd kan worden bij de locatiemanager. In het algemeen raden wij ouders aan een klacht te bespreken op de plaats waar de klacht zich afspeelt en/of met de persoon om wie het gaat. Dat kan een pedagogisch medewerker, een locatiemanager of iemand van de administratie zijn. 

Een rustig gesprek kan vaak al veel oplossen. Zijn ouders echter na deze eerste stap niet tevreden, dan kunnen zij contact opnemen met de divisiedirecteur.  Klachten kunnen ook altijd direct worden voorgelegd  aan de geschillencommissie. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen.

 

Binnen Ons Kindbureau is er een procedure rondom klachtenafhandeling ontwikkelt. Via deze link komt u bij de procedure. 

Wist u dat Ons Kindbureau een handige app heeft voor ouders? Zo blijft u als ouder altijd op de hoogte. Bekijk de flyer voor uitleg en meer informatie.

Ons Kindbureau biedt dag- en buitenschoolse opvang en peuterarrangementen voor kinderen van 0 tot 14 jaar, in de kindcentra (met name) in de wijk De Groote Wielen - Rosmalen, Hambaken - 's-Hertogenbosch en Vliedberg -  Vlijmen. Dat doen we in (zeer) nauwe samenwerking met de basisscholen in deze wijken. Wij geloven in de kracht van deze samenwerking en van de positieve uitwerking ervan op de kindcentra en – vooral – op de kinderen. We bieden continuïteit en vertrouwen. 

 

Elke werkdag bereikbaar tussen 08:30 en 13:00 uur. 

 

Ruiltegoed of extra afnemen van dagdelen

Kinderen hebben gecontracteerde dagdelen voor de dagopvang en buitenschoolse opvang. Dit stimuleert de stabiliteit van de groepen, het kind voelt zich veilig en daarmee waarborgen we de pedagogische kwaliteit van de opvang.

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind niet kan komen, of dat u extra opvang nodig heeft op een andere dag dan de gecontracteerde dagdelen. De afmelding en aanvraag dient via een bestelling/aanvraag in de ouderapp gedaan te worden. U krijgt binnen 2 werkdagen een terugkoppeling op uw bestelling.

Bestelling/aanvragen worden niet meer op de groep behandeld. Als u extra opvang wenst binnen 24 uur neem dan contact op met de manager van uw locatie, deze helpt u graag.

Ruilen- of extra opvang bestellen/aanvragen kan, als voldaan wordt aan de volgende punten:
 • Er ruimte is binnen de eigen locatie en eigen doelgroep (Bij eventuele plaatsing op een andere groep moet door u een toestemmingsverklaring voor meerdere groepen getekend zijn).
 • Het past binnen de wettelijke medewerker-kind ratio.
 • De bestelling/aanvraag een, binnen Ons Kindbureau, bekend product is. Bijvoorbeeld een uurtje langer blijven kan niet.
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Een bestelling/aanvraag doen kan tot 60 dagen in de toekomst. Afmelden kan tot 90 dagen in de toekomst.
Let op!
 • Wanneer u uw kind afwezig meldt in de ouderapp kunt u ervoor kiezen om deze dag in het tegoed te plaatsen. De afmelding moet dan minimaal 2 dagen voor de daadwerkelijke plaatsingsdag en vóór 7:30 uur in de ochtend worden doorgegeven.- Voorbeeld: Komt uw kind op 30 mei niet en wilt u deze dag in het tegoed plaatsen. Dan geeft u dit uiterlijk 28 mei vóór 7:30 uur door.
 • Een ruildag/ruiltegoed blijft vanaf het moment van afmelden 1 jaar geldig. Na 1 jaar vervalt automatisch het nog openstaande tegoed.
 • Ons Kindbureau heeft 2 sluitingsdagen. Komt u kind op deze sluitingsdagen en wilt u deze dagen toevoegen aan het tegoed? (Deze worden niet automatisch toegevoegd). Geef deze afmelding dan ook minimaal 2 dagen voor de daadwerkelijke plaatsingsdag en vóór 7:30 uur door. 
 • Heeft u uw kind afgemeld? Dan vervalt het recht op deze plaats en kunnen wij deze toewijzen aan een ander kind. Wanneer u toch opvang nodig heeft op deze dag en er is nog plaats, is uw kind natuurlijk van harte welkom! Neem dan contact op met de Klantendesk via info@onskindbureau.nl.
 • Nationale feestdagen zijn wij gesloten. Deze dagen worden niet gefactureerd en kunnen ook niet in het ruiltegoed worden gezet.
 • U ontvangt geen ruiltegoed wanneer u uw kind eerder ophaalt of later brengt.
 • Mocht het voorkomen dat uw kind op een extra aangevraagde dag toch niet komt dan kan deze niet geannuleerd worden en wordt deze niet in het in het ruiltegoed gezet.
 • Ruiltegoed kan niet worden ingezet tijdens studiedagen, studieochtenden of als school eerder uit is. Hiervoor kan een bestelling/aanvraag voor een extra dag(deel) worden gedaan.