Aanmelden en informatie

De opvang van Wittering.nl wordt in samenwerking met Ons Kindbureau gerealiseerd. 

Eén aanspreekpunt voor ouders / Met één inschrijving is alles geregeld.

Wat Ons Kindbureau uniek maakt, is de mate waarin ouders en onderwijs worden ontzorgd. Ouders van kinderen van 0 tot 13 jaar hebben één enkel aanmeldpunt. Of het nu gaat om aanmelding voor dagopvang, school of BSO: zij schrijven hun kind(eren) in bij Ons Kindbureau. Het onderwijs is minder tijd kwijt aan administratief werk, omdat dit door Ons Kindbureau wordt overgenomen.

Ga hier naar het aanmeldformulier.

 

Een goede en zorgvuldige klachtenprocedure is in ieders belang. Wij hebben daarom een interne en externe klachtenprocedure voor ouders opgesteld, die via de website beschikbaar is voor ouders of opgevraagd kan worden bij de locatiemanager. In het algemeen raden wij ouders aan een klacht te bespreken op de plaats waar de klacht zich afspeelt en/of met de persoon om wie het gaat. Dat kan een pedagogisch medewerker, een locatiemanager of iemand van de administratie zijn. 

Een rustig gesprek kan vaak al veel oplossen. Zijn ouders echter na deze eerste stap niet tevreden, dan kunnen zij contact opnemen met de divisiedirecteur. Klachten kunnen ook altijd direct worden voorgelegd  aan de geschillencommissie. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen.

Binnen Ons Kindbureau is er een procedure rondom klachtenafhandeling ontwikkelt. Via deze link kom je bij de procedure. 

Wist je dat Ons Kindbureau een handige app heeft voor ouders? Zo blijf je als ouder altijd op de hoogte. Bekijk de flyer voor uitleg en meer informatie.

Ons Kindbureau biedt dag- en buitenschoolse opvang en peuterarrangementen voor kinderen van 0 tot 14 jaar, in de kindcentra (met name) in de wijk De Groote Wielen - Rosmalen, Hambaken - 's-Hertogenbosch en Vliedberg -  Vlijmen. Dat doen we in (zeer) nauwe samenwerking met de basisscholen in deze wijken. Wij geloven in de kracht van deze samenwerking en van de positieve uitwerking ervan op de kindcentra en – vooral – op de kinderen. We bieden continuïteit en vertrouwen. 

Elke werkdag bereikbaar tussen 08:30 en 13:00 uur op 073 851 1158.

 

Ruilservice ons kindbureau

Kinderen komen zoveel mogelijk op vaste dagen. Zo zorgen we voor stabiliteit en het gevoel van veiligheid. Natuurlijk kan het voorkomen dat je als ouder eens op een andere dag opvang nodig hebt voor je kind(eren). Je kunt dan een extra opvangdag aanvragen of gebruik maken van onze ruilservice. 

Ruilen is een extra service       

Ruilen kan wanneer er plek is op de groep en wanneer er voldoende pedagogisch medewerkers beschikbaar zijn volgens de wettelijk vastgestelde beroepskracht-kind ratio. Het is dan ook een service.

Opbouwen van ruiltegoed   
 • Om ruiltegoed op te bouwen vragen wij je jouw kind tot twee kalenderdagen voorafgaand aan de opvangdag af te melden via het ouderportaal of de ouderapp. Voorbeeld: Je kind komt op 30 mei niet. Geef je dit door vóór 28 mei, dan bouw je ruiltegoed op.
 • Weet je al dat je kind een bepaalde dag niet gaat komen? Dat kun je dit vanaf 90 kalenderdagen vooraf aangeven in de ouderapp. 
 • Ruiltegoed kan worden opgebouwd over een hele dag of een dagdeel.
 • Heb je jouw kind afgemeld? Dan vervalt jouw recht op deze dag en kunnen wij deze toewijzen aan een ander kind. Wanneer je toch opvang nodig hebt op deze dag en er is nog paats, is jouw kind natuurlijk van harte welkom. Dit beschouwen wij dan als een aanvraag voor extra opvang(je hebt inmiddels ruiluren opgebouwd met de eerdere afmelding), die je kunt indienen via de ouderapp. 
 • Meld je een goedgekeurde ruilaanvraag af, dan ontvang je geen ruiluren.   
Opnemen van ruiluren
 • Een ruilaanvraag kun je maximaal 90 kalenderdagen tot minimaal 3 kalenderdagen vooraf aanvragen via de ouderapp. Bijvoorbeeld: je wilt op 11 mei opvang. Dit kun je vanaf 11 februari tot en met 7 mei aanvragen via de ouderapp.     
 • Heb je opvang nodig binnen 3 kalenderdagen? Neem dan contact op met de locatie om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
 • Uiterlijk 2 weken voor de aangevraagde dag hoor je of je aanvraag is goedgekeurd of niet.
 • Een ruilaanvraag die nog niet is goedgekeurd, kun je altijd annuleren met behoud van ruiluren.
 • Het ruiltegoed kan alleen ingezet worden voor een van de diensten van Ons Kindbureau.
Beoordelen van ruilaanvragen
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Wij streven er natuurlijk naar jouw kind een plaats te bieden op zijn of haar vaste groep. Wanneer er alleen nog plaats is op een andere groep, overleggen wij altijd eerst of je hier gebruik van wilt maken.   
Geldigheid van ruiltegoed
 • Heb je jouw kind afgemeld? De ruiluren zijn vanaf maximaal 30 kalenderdagen vóór de afgemelde datum tot 90 kalenderdagen erna geldig. We gebruiken altij de eerst opgebouwde ruiluren. Voorbeeld 1: Je meldt 31 mei af op 16 maart. Je tegoed is dan geldig vanaf 1 mei tot en met 29 augustus. Voorbeeld 2: Je meldt 31 mei af of 20 mei. Je tegoed is dan geldig vanaf 20 mei tot en met 29 augustus.
 • Ruiluren zijn eenmalig inzetbaar. Wanneer jouw kind toch niet op de afgesproken ruildag komt, kun je de ingezette ruiluren niet nogmaals gebruiken.
 • Je kunt de kindgebonden ruiluren meenemen als je van locatie verandert.
 • Wisselt jouw kind van dagopvang naar buitenschoolse opvang? Dan vervallen de opgebouwde ruiluren uit de dagopvang.
 • Als het opvangcontract is beëindigd, vervallen de opgebouwde ruiluren. Na de laatste contractdag kun je een ruiluren meer inzetten. Heb je ruiluren ingezet na het beëindigen van het opvangcontract? Dan zijn deze helaas niet meer geldig en ontvang je een factuur voor deze uren.
 • Ruiluren zijn kindgebonden en kunnen niet worden overgedragen naar andere kinderen.
 • Wanneer je op een dag meer uren afneemt dan het aantal ruiluren dat je nog hebt, dan ontvang je voor alle opvanguren een factuur. Op deze dag worden dan geen ruiluren ingezet.
 • Je kunt alleen ruiluren inzetten die al zijn opgebouwd.
 • Ruiluren zijn niet inwisselbaar voor geld.
Aandachtspunten bij het ruilbeleid

De algemene kleine lettertjes:

 • Ons Kindbureau heeft 2 sluitingsdagen per kalenderjaar. Zijn dit contractdagen van jouw kind dan kun je hiervoor tegoed krijgen. Deze wordt niet automatisch toegevoegd. Meld jouw kind af middels de app, minimaal 2 dagen vóór de studiedag. De dag wordt niet gecrediteerd.
 • Nationale feestdagen zijn wij gesloten. Voor deze dagen kun je geen ruiltegoed aanvragen.
 • Je bouwt geen uren op als je je kind later brengt of eerder ophaalt.
 • Een ruildag is een service naar ouders, geen verworven recht.
 • Bij onduidelijkheid over een ruildag beslist het management.

De kleine lettertjes voor de BSO:

 • Bij afname van alleen schoolweken kan het ruiltegoed niet worden ingezet tijdens studiedagen, stakingsdagen of als school eerder uit is. Hiervoor kun je gebruik maken van het tegoed voor vakantieopvang. 
 • Heb je geen tegoed voor vakantieopvang ingekocht, dan kun je geen vakantieopvang aanvragen.
 • Reguliere BSO kan geruild worden naar BSO in de schoolweken.

De kleine lettertjes voor de dagopvang en het peuterarrangement:

 • Tegoed kan niet worden meegenomen van de dagopvang naar de BSO. Het tegoed vervalt wanneer het contract is beëindigd.
 • Flexibele opvang en het peuterarrangement zijn uitgesloten van het gehele ruilbeleid. Natuurlijk kun je wel je kind afmelden als hij/zij een dagdeel niet komt.
 • De vakantieweken van het schoolwekenpakket zijn uitgesloten van de ruilservice. Hiervoor kun je wel extra opvang op facrtuur aanvragen.