Oudercommissie opvang en BSO

Wittering.nl heeft een eigen lokale oudercommissie voor de dagopvang en BSO. De oudercommissie overlegt met de locatiemanager over de zaken van de eigen locatie. De lokale oudercommissie heeft adviesrecht voor het lokaal beleid, bijvoorbeeld het lokaal pedagogisch beleid en de eigen risico-inventarisatie voor veiligheid en gezondheid. Er is ook centraal beleid vanuit de overkoepelende organisatie Ons Kindbureau. Het adviesrecht hiervoor hebben de lokale oudercommissies gemandateerd aan de centrale oudercommissie van Ons Kindbureau. De voorzitters van de lokale oudercommissies vormen samen de centrale oudercommissie. Deze overlegt met de directeur over de centrale zaken zoals aanbod en prijs, maar ook centrale pedagogische visie en bijvoorbeeld de klachtenregeling van Ons Kindbureau.

Zitting in de oudercommissie hebben:

  • Saskia van Putten
  • Wouter van Duijvenbode
  • Ingrid Groen

Waarom een oudercommissie?

Vormgeving aan een fijne en veilige omgeving van onze kinderen op de BSO en de kinderopvang - Meedenken in het pedagogisch plan - Behartigen van de belangen van de ouders.

Wat doet de oudercommissie?

We geven gevraagd en ongevraagd advies aan het team - We vragen aandacht voor zaken die spelen, denk bijvoorbeeld aan vakantieopvang, voedingsbeleid - We nemen deel aan de centrale oudercommissie van Ons Kindbureau - We geven advies over prijzen en aanbod - We vergaderen minimaal 4x per jaar.

Wat kunt je doen?

Jouw feedback geeft input om zaken te bespreken - Via de website kun je op de hoogte blijven van de oudercommissie door middel van de notulen – Je kunt lid worden van de oudercommissie als je zelf wil meedenken over bovenstaande zaken en meer - Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je ons aanspreken of mailen: ocwittering@gmail.com. 

Eerstvolgende vergaderdatum:

  • Maandag 30 januari 2023

Notulen voorgaande vergaderingen: