Bezoekarrangementen

Bezoekarrangementen op maat
Het aanbod van de bezoeken aan Wittering.nl kan bestaan uit een teambezoek/studiedag of workshop. Het tarief wordt in overleg met de klant vastgesteld. Richtlijn voor een groepsbezoek, inclusief lunch: €100,- p.p.

Daarnaast is er gelegenheid voor individuele leerkrachten van Signum om gratis kennis te maken met de werkvloer, na een theoretische uiteenzetting.

Kijkje in de keuken
Collega's van buiten Signum, die als team op bezoek zijn geweest, of die na een workshop  een dag in de praktijk willen meemaken, kunnen met een maximum van drie tegelijk (drie units), boeken voor een bedrag van € 300,- p.p. Dat is een echt kijkje in de keuken.

De inkomsten uit bezoeken komen rechtstreeks ten goede aan onze formatie, zodat we ruimte hebben om onze werkwijzen en ons gedachtengoed te verspreiden.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een bezoekarrangement? Neem dan contact op met Marianne Rongen via marianne.rongen@signumonderwijs.nl.