BSO

BSO Wittering.nl biedt plaats aan kinderen van basisschool Wittering.nl. De buitenschoolse opvang is van 13.45 uur tot 18.30 uur. Tijdens de buitenschoolse opvang worden de kinderen verdeeld over de twee basisgroepen met een maximaal aantal van eenentwintig kinderen bij de onderbouwgroep en vierentwintig kinderen bij de bovenbouwgroep.

  • Walvissen 4 tot 7 jaar

  • Haaien 7 tot 13 jaar 

Beide groepen zitten gevestigd op de bovenste etage in de vleugel van basisschool Wittering.nl. Daar hebben zij ieder een eigen ruimte om te landen. Deze ruimtes zijn ingericht op de behoefte van de kinderen en sluiten aan bij hun leeftijd.

Het team van BSO Wittering.nl bestaat uit enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Om de continuïteit en kwaliteit van de opvang te waarborgen wordt er gewerkt met vaste pedagogisch medewerkers zodat ze bekend zijn bij de kinderen en hun ouders. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid biedt alle medewerkers houvast bij het dagelijkse werk met kinderen, geeft richting aan het pedagogisch handelen en zorgt voor een eenduidige aanpak. Tevens biedt het ouders en andere belangstellenden inzicht in hoe wij het pedagogisch handelen op Wittering.nl vormgeven. 

Pedagogisch beleid BSO Ons Kindbureau

Het doel van BSO Wittering.nl is om het kind een omgeving van rust en duidelijkheid te bieden, waarin het zich thuis voelt en kan kiezen wat hij of zij gaat doen. BSO Wittering.nl biedt een veilige omgeving waar in een open sfeer gevoelens geuit kunnen worden. Waar samen met de pedagogisch medewerkers invulling wordt gegeven aan de vrije tijd van kinderen, met diverse mogelijkheden om zich te bewegen, zich te ontspannen, samen te werken, zich te uiten, buitenlucht op te zoeken, te drinken en te eten. Door een interessante en uitdagende omgeving te creëren, kan elk kind zowel alleen als samen met vrienden en/of vriendinnen de verdere dag doorbrengen in eigen balans en tevredenheid. Door duidelijke (individuele) afspraken ervaart een kind grenzen met daarbinnen voldoende ruimte om zichzelf te zijn. Om deze doelen te bereiken, zijn de aanwezigheid van de volgende begrippen van groot belang.

Bereikbaarheid

De BSO is elke werkdag geopend van 13.45 uur tot 18:30 uur. 

Telefonisch bereikbaar op: 

073 8507767 / 073 8507765

Of mail naar ons! 

Meewerkend leidingevende:                               

Mariëlle Hofmans                                                   

06 18405995                                                          

mhofmans@onskindbureau.nl          

Clustermanager:

Esther van Doremaele

0634395102

evdoremaele@onskindbureau.nl   

GGD informatie

Wil je meer informatie over de GGD inspectierapporten?

Via deze link kun je de raportages betreffende de opvang van ons Kindcentrum downloaden.

Inspectierapport