Pedagogisch beleid

Kinderen worden geboren met eigen talenten en interesses. Een kind is al vanaf zijn geboorte aangewezen op de ander en de wereld. Kinderen zijn onderzoekers, door én door leergierig en nieuwsgierig. De pedagogisch medewerkers staan dan ook altijd open voor vernieuwing en verdieping. Ze blijven in beweging en in ontwikkeling en geven de ruimte voor experiment en onderzoek. leder kind is uniek en heeft zijn/haar eigen talenten. Het is aan de pedagogisch medewerkers om de kinderen te leren kennen door naar hen te luisteren en te kijken.

Pedagogisch beleid Ons Kindbureau dagopvang

Ons pedagogisch doel:

Ons pedagogisch doel is dat kinderen zich ontwikkelen tot creatieve en complete mensen die respect en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen, zowel voor henzelf als voor hun omgeving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te denken en te handelen, zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken en zich daarbij bewust zijn en blijven van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de ander. Met deze basisvaardigheden zullen zij later hun éigen plek kunnen vinden in de maatschappij. “Een kind dat iets bereikt door zelfstandig te experimenteren verwerft hele andere kennis dan een kind dat een kant en klare oplossing krijgt aangeboden”.- Emmi Pikler -

Binnen het kinderdagverblijf vinden we het van belang zo dicht mogelijk op de ontwikkeling en behoeftes aan te sluiten van de kinderen. Hierbij laten we ons inspireren door de visies van Emmi Pikler en Reggio Emilia. Beide visies gaan uit van het competente kind. Waarbij contact tussen pedagogisch medewerker en kind centraal staat. De pedagogisch medewerkers nemen de tijd om op een aandachtige en respectvolle manier de kinderen hun verzorging te geven. Daarnaast bieden zij kinderen de ruimte om zich verder te kunnen ontwikkelen. Ieder op zijn/haar eigen tempo. De opvoeding en verzorging komt tot stand door aandacht en respect voor elkaar. De relatie staat hierin centraal. De dagelijkse verzorging is hierin belangrijk, dit zijn specifieke momenten gedurende de dag (eten, verschonen en aankleden). Op deze momenten wordt er tijd gemaakt om op het tempo van het kind mee te bewegen. Het kind ervaart aandacht en geeft een gevoel van vertrouwen.

“Een baby die aandacht heeft gekregen zit ‘beter’ in zijn vel en heeft daardoor meer ruimte om te spelen”- Gonny Tromp, Pikler pedagoog -  

Voor kinderen is het zich kunnen uitdrukken en communiceren erg belangrijk. Communiceren gebeurt niet alleen via taal. Zij hebben we andere manieren om zich te uiten; door te kruipen, wijzen, brabbelen, huilen, zingen, dansen, tekenen enz. ieder kind heeft zijn eigen taal. Al deze vormen van communicatie zijn van belang, omdat elke vorm eigen zeggingskracht en mogelijkheden heeft. Er is dan ook veel aandacht voor kunstzinnige vorming om kinderen bewust te maken van de vele uitdrukkingsmogelijkheden. Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn graag bezig met het ontdekken van (nieuwe) materialen zoals zand, water, verf en klei. Door kinderen creatief te stimuleren in de vele mogelijkheden ontwikkelen zij een sterk zelfgevoel, zijn ze in staat om op latere leeftijd samenwerkingsrelaties aan te gaan en staan zij open voor ideeën van een ander.