Unit 5

Na een prachtige onderwijsontwikkeling, waarin de visie van Wittering.nl van 0 tot 12 jaar staat, mogen we sinds augustus 2020 deze onderwijsvisie ook vormgeven tot 15 jaar. 

Wittering.nl biedt in samenwerking met Campus aan De Lanen, het Rodenborch-College, de Bossche Vakschool en De Rijzert onderwijs aan tot 15 jaar in de vorm van Unit 5. Alle ontwikkelingsniveaus zitten in Unit 5, in een heterogene groep kinderen van 11 tot 15 jaar, bij elkaar en er wordt nog geen keuze bepaald voor een specifieke onderwijsrichting. Het thuishonk van deze groep is gevestigd op Campus aan De Lanen, maar de kinderen zijn ook wekelijks op de locaties van de andere scholen. Bovendien wordt er gezocht naar passende plekken buiten de school om gevolg te kunnen geven aan een kernconcept, te denken valt aan de stadsboerderij, de bibliotheek, het JBZ, een timmerwerkplaats, een museum en andere passende locaties.

Het doel is dat Unit 5 naadloos aansluit bij het onderwijs, zoals dat nu vormgegeven wordt op Wittering.nl en Campus aan De Lanen. Kernconcepten vormen het hart van het curriculum. Vaardigheden op de domeinen worden geïntroduceerd, geïnstrueerd en ingeoefend, zodat de kinderen naar de derde van elke VO-school kunnen doorstromen.

In Unit 5 kennen we ook de vier momenten van overvliegen, zoals we dat gewend zijn. Na elk kwartaal kan een kind doorstromen vanuit Unit 4 naar Unit 5. Voor het ene kind betekent dit starten met leerstof van de brugklas, terwijl een ander kind nog even meevaart op het niveau van de basisschool.

Na het afronden van Unit 5 stromen de kinderen door naar een voor hen passende plaats in het voortgezet onderwijs. Wittering.nl en Campus aan De Lanen werken nauw samen met het Rodenborch-College. Andere scholen in het voortgezet onderwijs sluiten aan, aan de hand van een samenwerkingsovereenkomst, om voor ieder kind een passende onderwijsplek te bieden. Kinderen uit Unit 5 kunnen hierdoor altijd terecht op een passende plek in het voortgezet onderwijs.

Kortom kansen om als kind op een veilige, inspirerende manier toe te groeien naar de plek in het voortgezet onderwijs die het kind past!

Meer weten? Bekijk de brochure en dit filmpje voor een impressie van Unit 5.