Unit 5

Na een prachtige onderwijsontwikkeling, waarin de visie van Wittering.nl van 0 tot 12 jaar staat, mogen we vanaf augustus 2020  deze onderwijsvisie ook vorm gaan geven tot 15 jaar.

Wittering.nl gaat samen met Campus aan De Lanen, het Rodenborch-college en de Bossche Vakschool starten met unit 5. Een heterogene groep van 11 tot 15 jaar. Alle ontwikkelingsniveaus zitten in unit 5 bij elkaar en er wordt nog geen keuze bepaald voor een specifieke onderwijsrichting.  Het thuishonk van deze groep is gevestigd op Campus aan De Lanen, maar de kinderen zijn ook wekelijks op de locaties van de andere scholen. Bovendien wordt er gezocht naar passende plekken buiten de school om gevolg te kunnen geven aan een kernconcept, te denken valt aan de stadsboerderij, de bibliotheek, het JBZ, een timmerwerkplaats, een museum en andere passende locaties.

Het is de bedoeling dat unit 5 naadloos aansluit bij het onderwijs, zoals dat nu vormgegeven wordt op Wittering.nl en Campus aan De Lanen. Kernconcepten vormen het hart van het curriculum. Vaardigheden op de domeinen worden geïntroduceerd, geïnstrueerd en ingeoefend, zodat de kinderen naar de derde van elke V.O.-school kunnen doorstromen.

In unit 5 kennen we ook de vier momenten van overvliegen, zoals we dat gewend zijn. Na elk kwartaal kan een kind doorstromen naar unit 5. Voor het ene kind betekent dit starten met leerstof van de brugklas, terwijl een ander kind nog even meevaart op het niveau van de basisschool.

Kortom kansen om als kind op een veilige, inspirerende manier toe te groeien naar de plek in het Voortgezet Onderwijs die het kind past.

Bekijk dit filmpje voor een impressie van unit 5.