Stel cookie voorkeur in

Bossche Kinderparlement

Vrijdag 4 november jl. nam Wittering.nl voor de tweede keer deel aan het Kinderparlement. Namens Wittering.nl namen ook dit keer Sophie Elbers en Max Bonnier van unit 3 deel. Het door Wittering.nl ingebrachte punt was het advies aan alle scholen om onze regel ‘ga om met een ander zoals je zou willen dat die met jou omgaat’ op alle scholen in te voeren om op die manier pestgedrag bespreekbaar te maken en daarmee een halt toe te roepen.

Helaas is dit punt niet zo aan de orde gekomen maar wel hebben we gezien dat dit een punt is wat voor alle kinderen leeft. Er is een werkgroep gestart vanuit het kinderparlement waarin ideeën verzameld gaan worden waarmee met name cyberpesten gestopt kan worden.

Ook kwam uit de deelnemende kinderen een voorstel om meer bewegingsmomenten tijden de schooldag in te voeren. Al was het maar door tussendoor een dansje via YouTube. Of fitnessballen voor alle kinderen vanaf groep 5 zodat zij niet meer op die stijve houten stoelen hoeven te zitten. Dit zou dan gefinancierd moeten worden door de gemeente. De wethouder heeft daarover gezegd mee te zullen denken maar het niet zomaar te zullen financieren.

De wethouder had ook een vraag aan de kinderen om mee te denken op welke manier de gemeente kan bijdrage om kinderen in armoede te helpen. Ook daar wordt nu een werkgroep voor samengesteld en de volgende keer komt het kinderparlement hier op terug.

De volgende keer zal zijn op 7 april 2017. Wie er dan namens Wittering.nl gaan deelnemen is nog niet bekend. Wil uw kind deelnemen laat hem/haar eens praten met Sophie of Max, dan horen zij via hen hoe het was. Sophie heeft al aangegeven in ieder geval weer graag deel te nemen.