Stel cookie voorkeur in

Unit 1

Afgelopen week zijn we gestart met het kernconcept energie, waarbij het onderwerp elektriciteit centraal staat. De trigger vond plaats op het schoolplein. Alle kinderen van unit 1 en hun begeleiders verzamelden zich in een reusachtige kring. Marianne had een merkwaardige stok in haar hand, die toen iedereen elkaar bij de hand pakte, een lichtje met opvallend geluidje teweeg bracht. Verbazing alom toen door verbreking van slechts een hand het lichtje uitging en geluidje stopte. De hele dag door was de ‘energystick’ onderwerp van gesprek en als een van de begeleiders de stick ter hand nam, zwermden de kinderen uit hoeken en gaten om getuige te zijn van mysterieuze experimenten. Want als er twee kinderen in plaats van hun hand vast te houden een vinger tegelijkertijd in een glas water stopten reageerde de energystick hier ook op.

De hele week door zijn kinderen bezig met eenvoudige experimenten waarin  batterijen, zaklampen, knijpkatten en stroomkringen de boventoon voeren. De ooh’s en aah’s klinken geregeld in de ontdekhoek.

Vanzelfsprekend wordt ook in de bouw- en constructieplekken gevolg gegeven aan dit kernconcept en worden er hoogspanningsmasten en elektriciteitsnetten gemaakt. Vol overgave wordt gezocht naar voorbeelden op het internet om vervolgens met lego k’nex en blokken na te maken. In gesprekken komen elektrische apparaten ter sprake en is het toch wel handig dat slechts met een druk op de knop het licht aan gaat, of een televisie het doet.

De komende weken zullen kinderen dus ondergedompeld worden in de wereld van elektriciteit en daar hebben we allemaal heel veel zin in.