Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief mei 2017

11-05-2017

NEED TO KNOW

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Via deze digitale nieuwsbrief willen we u informeren over het volgende:

Nieuws uit de Units

Leuke activiteiten op school: Vanaf donderdag 18 mei is er vanuit Klas en Kunst van de Muzerije drama aanbod voor unit 2. Dit aanbod zal 5 keer plaatsvinden en heeft het thema Ruimtepuin en Sterrenstof. We kijken er naar uit om de kinderen te enthousiasmeren!

En wist u dat...
- De Raad van Kinderen hard bezig is met het afronden van de volgende onderzoeksvraag voor Essent: Hoe kunnen we als Essent de weerstand van burgers/omgeving voor windenergie projecten wegnemen en zo zorgen dat de publieke acceptatie wordt vergroot?
- Het alweer bijna tijd is voor de Raad van Kinderen om hun ideeën te presenteren. Dit zal zijn op vrijdag 19 mei.
- De kinderen een script over groene energie hebben geschreven en vervolgens tekeningen hebben gemaakt voor een promotievideo? Deze zullen ze op 19 mei tentoonstellen tijdens de presentatie.
- De kinderen gaan presenteren voor de CEO van Essent, de teamleiders die gaan over de windmolenparken en prinses Laurentien van Oranje.

Team: Michelle is helaas door met name werkgerelateerde omstandigheden voor langere tijd uitgevallen. Een snelle terugkeer lijkt op dit moment nog niet mogelijk. Wel probeert ze zoveel als kan er te zijn en andere werkzaamheden te vervullen. Dit betekent uiteraard iets voor unit 2. Voor een school met een bijzonder concept als de onze, is het moeilijk goede vervanging te vinden. We zijn daarom dankbaar dat door de flexibele inzet van het team we de inval toch rond hebben kunnen krijgen. Vanaf deze week staat Tamara 5 dagen op de werkvloer zodat Judith kan ondersteunen in unit 2. Daarnaast springen Mandy en Martine vanuit de BSO op maandag, dinsdag en woensdag bij. Na schooltijd werken zij gewoon zoals vertrouwd op de BSO. Heel fijn dat we samen met elkaar een stabiele oplossing kunnen bieden. Op die manier blijven de kinderen zoveel mogelijk vertrouwde gezichten zien en kan het primaire proces gewoon doorgang vinden. Mocht u nog vragen hebben over het voorgaande, spreek ons gerust even aan! We wensen Michelle een spoedig herstel!

Vertrouwenspersonen: Dit schooljaar hebben Hilde Kluitmans en Guus Schonenberg de cursus vertrouwenswerk afgerond en zijn zij gecertificeerd intern contactpersoon voor de school. Afgelopen studiedag hebben zij het team goed ingelicht over wat hun taken zijn en willen zij dit ook graag met jullie delen. Wat houdt de functie interne contactpersoon in? Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en medewerkers de directie van de school benaderen of een beroep doen op ondersteuning door de contactpersonen van de school. De contactpersonen zijn er voor de ouders en kinderen. Zij luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengen u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning. De externe vertrouwenspersonen kunt u zien als objectieve deskundigen van buiten de school. Zij begeleiden en adviseren u in de stappen naar de door u gekozen oplossing. Meer informatie over vertrouwenswerk en de contactgegevens van Hilde en Guus, vindt u in de schoolgids.

Hoofdluis: na de mei-vakantie is er hoofdluis geconstateerd in verschillende units. Wilt u uw kinderen regelmatig controleren? Klik hier voor meer informatie.

Oudervereniging

Vacature penningmeester!!!: Als OV zijn wij op korte termijn dringend op zoek naar een penningmeester. Bent u onze nieuwe aanwinst? Wij horen het heel graag. Spreek ons aan of stuur een mail naar oudervereniging@wittering.nl. Voldoende bestuursleden zijn hard nodig om ook in het nieuwe schooljaar voldoende activiteiten te kunnen organiseren voor u en vooral voor de kinderen.

Graag stellen wij een nieuw bestuurslid aan u voor: Mijn naam is Janne Krop, moeder van Flint (6) en Roef (4), beide uit unit 1. Ik heb steeds gezegd dat ik mij aan zou melden voor de oudercommissie als de jongste naar school zou gaan. Dat moment is nu aangebroken! Ik werk vier dagen in de week als beleidsadviseur in een opvang voor dak- en thuislozen in Tilburg. Verder hou ik van de fysieke inspanning en ontspanning die onze moestuin mij brengt, van vrolijke kinderstofjes én sinds deze winter probeer ik de basisbeginselen van het ijsdansen onder de knie te krijgen. Omdat wij in Den Bosch wonen, hebben mijn man en ik heel bewust gekozen voor het onderwijs bij Wittering.nl. Ik ben enthousiast over de manier waarop het team probeert om kinderen te begeleiden naar een eigen plek in de samenleving. Omdat de samenwerking met ouders daarin van wezenlijk belang is, zet ik mij graag in voor de oudercommissie. Op welke manier ik mijn bijdrage kan gaan leveren, ga ik de komende maanden zeker ontdekken.

BBQ donderdag 29 juni: De uitnodiging met details heeft u als het goed is al ontvangen. Graag nodigen we u uit voor een bbq op donderdag 29 juni van 17:00 uur tot 20:00 uur. Voor volwassenen vragen we een bijdrage van €7,50 voor kinderen is het gratis. De kaartverkoop vindt plaats in het atrium op vrijdag 12 mei van 14:00 uur tot 14.30 uur en dinsdag 16 mei van 8.30 uur tot 9.00 uur.
Wij zijn ook op zoek naar ouders die willen helpen bij de bbq. Kunt u iets voor ons beteken dan horen wij dat graag: oudervereniging@wittering.nl.

W3D: Dringend verzoek! Er is nog niet genoeg hulp bij de pauzeposten. Met name voor vrijdag zoekt Lucie Hemminga nog ouders, maar op woensdag en donderdag is hulp ook welkom. Misschien dat ouders kunnen afwisselen en de kinderen een avond met een ouder van een vriendje/vriendinnetje mee kunnen lopen, zodat de ander kan helpen? Als het niet lukt genoeg mensen te krijgen, zou het betekenen dat we dit jaar geen rustpost hebben vanuit onze school. Dat zou erg jammer zijn voor alle lopende kinderen. wandeldriedaagse-wittering@hotmail.com

BSO

Stagiaires: Manouk en Suzan hebben de afgelopen periode hun proeve voor school moeten uitvoeren op de BSO, wij kunnen jullie vertellen dat ze deze behaald hebben en dus geslaagd zijn voor hun opleiding!
Manouk is inmiddels al klaar met school en is nu werkzaam in de invalpool binnen Ons Kindbureau. Suzan loopt nog tot begin juni stage bij ons. Ook Linsey, onze stagiaire PMK, is geslaagd! Gefeliciteerd meiden! 
 
BSO contract tot 17:00 uur: Het is mogelijk om een BSO contract tot 17:00 uur af te sluiten. Vanaf de meivakantie zullen wij er op toezien dat ouders die tot 17.00 uur afnemen ook daadwerkelijk om 17.00 uur hun kind(eren) komen ophalen. Indien u later bent dan 17.00 uur zullen wij hier extra uren voor af moeten schrijven.

Vrijdag 26 mei: Vrijdag 26 mei, de dag na Hemelvaart is de BSO gesloten. Let op: ook school heeft die dag een vrije dag!

Studiedag 6 juni: Het duurt nog even, maar graag vragen we uw aandacht alvast voor het volgende: school heeft op dinsdag 6 juni een studiedag, de BSO is gewoon geopend. Op de ramen bij de BSO hangen de inschrijfformulieren voor deze dag. Wanneer uw kind niet op dinsdag op de BSO zit kunt u ook gebruik van de opvang maken mits er plek is op de groep. Mocht u deze dag opvang nodig hebben dan kunt u dit aangeven bij de BSO, graag vóór 22 mei! Als u deze dag al opvang hebt, hoeft u alleen de ochtend bij te kopen. Ook kunt u de middag met de ochtend ruilen, u heeft dan opvang van 8:30 uur – 13:00 uur. Het is ook mogelijk om tot 14:00 uur opvang te vragen, dan koopt u 1 uur erbij. Aanmeldingen kunt u doorgeven aan de pm’ers of kunt u mailen naar bso@wittering.nl.

Bereikbaarheid: Per 1 mei is de BSO telefonisch te bereiken op:
- Maandag en donderdag vanaf 13.00 uur
- Dinsdag, woensdag en vrijdag vanaf 13.30uur
Voor ruilingen, extra opvang, afmeldingen kunt u altijd mailen naar: bso@wittering.nl.

Inschrijven zomervakantie: Vanaf 19 mei 2017 kunt u zich weer inschrijven voor de zomervakantie, de inschrijving sluit 2 juni! Wilt u zeker zijn van een plek, meld u dan zsm aan. Bij aanmelding krijgt u een bevestiging van de administratie, heeft u deze NIET gehad? Neem dan contact op met de administratie via info@onskindbureau.nl.

Activiteitenmiddag het wilde westen: Donderdag 1 juni wordt er een leuke activiteitenmiddag georganiseerd voor de bovenbouw kinderen, voor de surfers en duikers. Tijdens deze middag komt de klas van Suzan, van het kw1c, verschillende activiteiten organiseren. Het thema die dag is het "Wilde Westen". Het zou leuk zijn als de kinderen eventueel verkleed naar de BSO komen die dag, zoals als cowboy of indiaan. We gaan er een gezellige middag van maken!

NICE TO KNOW

Plezier in Lezen: Kinderen met dyslexie hebben meer tijd en oefening nodig om zich het vlot technisch lezen eigen te maken. Dat gaat weleens ten koste van het leesplezier. Wat kunnen ouders en school doen om de kinderen te ondersteunen en te motiveren? Op 16 mei a.s. organiseren SWV p.o. de Meierij, de StadsBIEB en het CJG ’s-Hertogenbosch een thema-avond ‘’Plezier in lezen’’ Ook als je dyslexie hebt. Bekijk de flyer voor meer informatie.

MeeleefGezin: In Den Bosch is de Stichting MeeleefGezin actief. Dit is een samenwerkingsverband tussen GGD, Ypse en Juvans. Het is een landelijk, door de gemeente ‘s-Hertogenbosch omarmd project om jonge kinderen uit een gezin van ouders  met een psychiatrisch probleem een ondersteunend gezin te geven. Dit om een zo optimale ontwikkeling voor het kind mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband is daarvoor op zoek naar meeleefgezinnen (dat zijn de ondersteuningsgezinnen). Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan de flyer.

Op vakantie naar Marokko, Kaapverdië, Turkije ……?: Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook voor Kaapverdië en andere landen ver weg, adviseert de GGD vaccinaties tegen o.a. besmettelijke geelzucht (hepatitis A). Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes verspreiden. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties. Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl welke adviezen er gelden. U kunt eenvoudig online een afspraak maken bij een GGD in uw regio. Download de app GGDreistmee.