Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief april 2017

06-04-2017

NEED TO KNOW

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Via deze digitale nieuwsbrief willen we u informeren over het volgende:

Nieuws uit de Units

Vrije dagen: Vrijdag 14 april start het extra lange paasweekend. De kinderen zijn dan vrij t/m maandag 17 april. Vergeet niet in uw agenda te noteren dat maandag 8 mei een studiedag is. De kinderen hebben dus een dagje extra meivakantie!

Team: Natasja van Schijndel en haar man Roy verwachten in oktober hun eerste kindje. Van harte proficiat Natasja! We wensen je een hele fijne zwangerschap.

Op 1 april was Marianne Rongen 12 1/2 jaar in dienst. We hebben haar daarom samen met de kinderen op vrijdag 31 maart flink in het zonnetje gezet. Marianne nogmaals dank voor alle inzet, betrokkenheid en liefde die we de afgelopen 12 1/2 jaar hebben mogen ontvangen van je!

App: Regelmatig krijgen we de vraag hoe een pushbericht terug te vinden is in de app. Dit gaat als volgt: open de app, klik bovenin op het tandwieltje en kies vervolgens voor ‘meldingen’. De verzonden pushberichten komen dan nogmaals in beeld. Bij ‘groepen’ kunt u de keus maken of u alle pushberichten wilt ontvangen of enkel de berichten van een bepaalde unit.

Oudervereniging

Communicatie: Het blijkt dat de mail van de oudervereniging niet altijd bij alle ouders aankomt. De OV probeert daarom de communicatie vanaf nu zoveel mogelijk via de nieuwsbrief te doen. Alleen als dit echt niet past binnen de planning, kiezen we ervoor om communicatie via mail van school te laten lopen of eventueel via een pushbericht.

!!Dringende oproep!!: Als OV zijn wij dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. I.v.m. verhuizing, gezondheidsredenen en schoolverlatende kinderen is het verloop in het bestuur groter dan verwacht. Wij zijn dan ook met grote urgentie op zoek naar nieuwe Algemene bestuursleden en een Penningmeester. Voldoende bestuursleden zijn hard nodig om ook in het nieuwe schooljaar voldoende activiteiten te kunnen organiseren voor u en vooral voor de kinderen. Bent u ons nieuwe bestuurslid? Laat het ons dan weten, spreek ons aan of stuur een mail naar oudervereniging@wittering.nl. Twijfelt u nog, geen probleem. Wij vertellen u graag meer.

Bestuurswisseling OV: Laura van den Bol heeft de rol van Secretaris overgenomen van Angelique Engelbert. Angelique blijft betrokken als Algemeen bestuurslid bij de OV.

Wandeldriedaagse 2017: Elk jaar wordt er vanuit SJV Rosmalen een wandeldriedaagse georganiseerd. Vorig jaar was de 3-daagse met 3.000 deelnemers weer een groot succes! Ook dit jaar hebben wij ons als Wittering.nl ingeschreven voor de 5 km en 10 km. De kosten voor zowel ouder als kind zijn € 3,50 per deelnemer, hiervan wordt € 0,50 besteed aan de versnaperingen onderweg.

De Wandeldriedaagse is dit jaar op 17, 18 en 19 mei. Heeft u zin om samen met uw kind(eren) mee te lopen? Geef u dan uiterlijk 20 april op via: wandeldriedaagse-wittering@hotmail.com.
Zet in het mailtje de volgende gegevens:
- Naam van uw kind(eren) en de unit van elk kind 
- Naam van volwassen begeleider(s)/deelnemer(s) en eventuele andere kinderen die meelopen
- 5 km of 10 km
- Op welk e-mailadres u tussentijdse informatie wilt ontvangen

Gelieve er rekening mee houden dat SJV ivm veiligheid vraagt dat de kinderen bij beide afstanden begeleid worden door een volwassene, ongeacht de leeftijd. De betaling van elke deelnemer (€ 3,50 p.p.) kunt u z.s.m. na aanmelding, doch uiterlijk 20 april, overmaken op rekeningnummer NL23RABO0140625682 t.a.v. L.Hemminga, onder vermelding van: Wandeldriedaagse 2017, naam van uw kind(eren), het aantal deelnemers en 5 km of 10 km. Let op: betalen is niet mogelijk tijdens de wandeldriedaagse zelf – niet betalen is niet meelopen.

Hulp gevraagd!: Ik ben nog dringend op zoek naar hulp om de wandeldriedaagse ook dit jaar weer mogelijk te maken, want ik kan het niet alleen. Voornamelijk voor de dagen zelf, maar ook vooraf zou het nog fijn zijn als er iemand kan helpen. Tijdens de driedaagse zoek ik nog naar:
- Een verkeersregelaar
- Bezetting van de stempelpost
- Bemanning voor de versnaperingsposten
Wilt u helpen of heeft u vragen stuur een mail naar wandeldriedaagse-wittering@hotmail.com en geef hierbij even aan welke avond(en) u kunt helpen. Met sportieve wandelgroeten, Lucie Hemminga.

Toewijzing budget “nieuwe activiteiten”: N.a.v. de algemene ledenvergadering van OV Wittering.nl in september afgelopen jaar, is er een extra post "nieuwe activiteiten" opgenomen in de begroting. Een bedrag van 3.500 euro werd gereserveerd voor extra activiteiten. Na een oproep in de nieuwsbrief hebben wij als OV diverse bestedingsdoelen met toelichting per mail ontvangen. Nogmaals dank hiervoor. Hieruit hebben wij een keuze gemaakt en zijn de bedragen als volgt toegekend:
- 2.000 euro gaat naar de buitenruimte voor de uitbreiding van het schoolplein met een water/modder-element.
-1.000 euro wordt gereserveerd voor deelname aan lego robot wedstrijd. In afstemming met school wordt er lego (uitbreiding) aangeschaft en wordt e.a. ingepast in het schoolprogramma.
-500 euro is toegevoegd aan het budget voor de organisatie van een BBQ met ouders, kinderen en het schoolteam.
De keuze hebben wij als OV gemaakt vanuit de doelstellingen van de OV.  Het ondersteunen van het leerconcept en het bevorderen van het partnerschap tussen ouders en de school.

Save the date: De Kwartaalstart op 23 mei komt te vervallen. In plaats daarvan wordt er op donderdag 29 juni een grote BBQ georganiseerd. De BBQ duurt van 17:00 uur tot 20:00 uur. Nadere info volgt nog.

Reminder schoolfotograaf: Niet vergeten 13 april komt de schoolfotograaf!

Reminder kledinginzameling 11 april: Vanuit Reshare/Leger des Heils wordt er op 11 april kleding ingezameld. Er wordt een verzamelcontainer geplaatst voor de hoofdingang van Windkracht 5 (onder oranje uitbouw gymzaal). Dus houdt u een voorjaarsschoonmaak in uw kledingkast, zet deze datum dan in uw agenda. U geeft uw overbodige kleding een 2e leven en u helpt de OV aan extra inkomsten. Alvast bedankt!

Schooltuin: De zon gaat weer meer schijnen en we staan weer aan het begin van een nieuw schooltuinseizoen. Iedere woensdag van 9 tot 11 gaan we met een wisselend groepje kinderen aan de slag met wieden, zaaien en oogsten. Telkens is het mooi om te zien hoe de kinderen zelf ontdekken hoe alles groeit, bloeit en leeft in de tuin. Hun enthousiasme is elke keer weer groot!

Lijkt het u leuk om hieraan mee te helpen? We kunnen heel goed versterking gebruiken! Het kost u slechts één woensdagochtend per 3 weken. Iedere week zijn we met 2 mensen in de tuin. Het seizoen is vanaf half maart t/m oktober. Het kost dus weinig tijd (meer mag natuurlijk) en het levert veel blije gezichten en een leuke ontspanning buiten op. Groene vingers is niet noodzakelijk, wel enthousiasme. Ook opa's of oma's mogen natuurlijk meehelpen! Bel of stuur een berichtje naar Mireille via 06-53957061 of spreek Melany, Marlies, Arianne of Mireille even aan. U bent van harte welkom! 

BSO

GGD Rapport: In februari heeft er een onverwachts bezoek van de GGD inspectie plaats gevonden. We hebben een mooi rapport mogen ontvangen waar we heel trots op zijn! Het volledige rapport leest u hier.

Goede Vrijdag: School is op vrijdag 14 april gesloten, de BSO is gewoon geopend. Als u deze dag al opvang heeft, hoeft u alleen de ochtend bij te kopen. Ook kunt u de middag met de ochtend ruilen, u heeft dan opvang van 8.30u – 13.00u. Het is ook mogelijk om tot 14.00u opvang te vragen, dan koopt u 1 uur erbij.  Aanmeldingen kunt u doorgeven aan de pm’ers op de groep of kunt u mailen naar bso@wittering.nl.

Studiedag: School heeft op maandag 8 mei een studiedag, de BSO is gewoon geopend. Een dezer dagen zullen de pm’ers aan u vragen of u opvang wilt hebben op maandag 8 mei. Wanneer uw kind niet op de maandag op de BSO zit kunt u ook gebruik van de opvang maken mits er plek is op de groep. Mocht u deze dag opvang nodig hebben dan kunt u dit aangeven bij de BSO, graag vóór 22 april! Als u deze dag al opvang hebt, hoeft u alleen de ochtend bij te kopen. Ook kunt u de middag met de ochtend ruilen, u heeft dan opvang van 8.30u – 13.00u. Het is ook mogelijk om tot 14.00u opvang te vragen, dan koopt u 1 uur erbij. Aanmeldingen kunt u doorgeven aan de pm’ers of kunt u mailen naar bso@wittering.nl. De kinderen die gebruik maken van de Tienzclub op maandag kunnen zich aanmelden bij Mei of Luuk.

Sportdag: Vrijdag 21 april vind de sportdag plaats op het terrein van OJC. Graag horen wij welke kinderen van de vrijdag groep er vanuit de sportdag naar de BSO komen, dit ivm met vervoer naar de BSO. Dit kan doorgegeven worden op de groep of via bso@wittering.nl.

Sluitingsdagen: Maandag 17 april, tweede paasdag zijn wij gesloten. Donderdag 27 april, Koningsdag zijn wij gesloten. Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei, Hemelvaart zijn wij gesloten.

Tienzclub:
Zien / Voelen / Meemaken
Waarom de TIENZCLUB?
•Goede voorbereiding op het VO
•Ontmoetingsplek voor tieners
•Passend aanbod
Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan de website of kom een keertje langs! De Tienzclub is voorlopig op maandag, dinsdag en donderdag open van 13:30-18:30 uur. Voor meer informatie kunt u ook mailen naar info@onskindbureau.nl. De Tienzclub is vanaf 13:30 uur telefonisch bereikbaar op: 073-851 1151 of 073-8511152

Nieuw project op de BSO: De BSO gaat zich de komende tijd bezig houden met een nieuw project: eenzame ouderen. We willen doormiddel van activiteiten die de kinderen zelf mogen verzinnen en uitvoeren, de ouderen gezelschap en een leuke middag bieden. We gaan dan 1x in de week een middag naar verzorgingstehuis De Hooghe Clock in Den Bosch. Uiteraard worden ouders daar van te voren van op de hoogte gebracht. We zijn nu bezig om vervoer te regelen zodat wij elke week 1 middag op en neer kunnen. Mocht u nog ideeën hebben of een busje hebben ter beschikking, laat het de BSO weten via de mail bso@wittering.nl. Ook voor vragen kunt u ons altijd mailen.

Windkracht 5

Beste betrokkenen van Windkracht 5,

Zoals jullie wellicht al weten zijn wij de kartrekkers volop bezig om leven in de brouwerij te krijgen in wijkcentrum Windkracht 5. Afgelopen maand zijn we vooral achter de schermen bezig geweest en was voor u verandering nog niet direct zichtbaar. Het moment is gekomen dat we ook fysieke veranderingen willen gaan doorvoeren. Te denken valt aan de inrichting, programmering, maar ook de gastvrijheid binnen Windkracht 5. In het kader van dat laatste zijn we op zoek naar gastheren en gastvrouwen. Interesse? Klik hier voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,
Kim van de Laarschot en Rachida Achhoud (Kwartiermakers Wijkcentrum Windkracht 5).

NICE TO KNOW

Nieuws vanuit de workshops: Er is nog plaats voor kinderen die het leuk vinden om na schooltijd op dinsdag te judoën. Vooral in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar. Voor meer informatie of aanmelden kijk op onze website, www.windkracht-5.nl.

Paasvieringen: Klik hier voor een overzicht van de vieringen in de Lambertus- en Laurentiuskerk.

Paaseieren zoeken Windkracht 5: Zondag 16 april wordt er een paasactiviteit georganiseerd in Windkracht 5 wijkcentrum. Het is van 11:00 tot 14:00 uur. Kinderen kunnen paaseieren zoeken en knutselen terwijl de ouders een drankje drinken en elkaar ontmoeten. Klik hier voor meer informatie. De organisatie is nog op zoek naar iemand die het leuk vindt om die dag te helpen met schminken. Heeft u zin en tijd, stuur dan een mail naar kimvdl78@gmail.com.

Autismecafé: Het Autismecafé is de plek om ervaringen en informatie uit te wisselen op het gebied van autisme en wordt georganiseerd voor en door ouders. Ouders, familieleden en andere belangstellenden zijn van harte welkom op de thema-avond van 10 april. Klik hier voor meer informatie.

Veilig omgaan met honden: BSO 't Haaienhonk organiseert in samenwerking met het SophiaSnuffel-College lessen voor kinderen om veilig te leren omgaan met honden. Klik hier voor meer informatie of om u in te schrijven.

MediaDiamant: Heeft u opvoedvragen over het mediagebruik van kinderen? U wilt uw kind goed begeleiden maar weet niet altijd hoe? Het model de MediaDiamant helpt het gesprek over de verschillende kanten van mediaopvoeding op gang te brengen.

Kijkje in de keuken: De oudervereniging van het Sint-Janslyceum zet op dinsdagavond 11 april de deuren open voor ouders van huidige en toekomstige leerlingen voor de thema-avond Een kijkje in de keuken van het Sint-Janslyceum. Meer over deze avond leest u hier.