Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief december 2016

01-12-2016

NEED TO KNOW

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Via deze digitale nieuwsbrief willen we u informeren over het volgende:

Nieuws uit de Units

Kernconcept: Het kernconcept Materie is nu in volle gang. De faseovergangen van vast naar vloeibaar en van vloeibaar naar gas staan hierbij centraal.

Film: tijdens de kwartaalstart werd de film: "een dag Wittering.nl" getoond. Klik hier om deze prachtige film nogmaals te bekijken. 

Team: Woensdag 30 november hebben we met de kinderen afscheid genomen van Marja, Marion en Marita. Het was een geweldige "stuif es in". U heeft allen een uitnodiging gehad voor de receptie op vrijdag 16 december. Deze uitnodiging is speciaal voor u als ouder/verzorger, de kinderen hebben al afscheid genomen. Hopelijk mogen we u daar begroeten, u kunt zich opgeven via hildevandenbergh@wittering.nl.

Deze week zijn er twee nieuwe medewerkers gestart op school, Valerie Ruijs en Chantal Eijkemans. Welkom!

Hallo, ik ben Valerie Ruijs en ben woonachtig in Nijmegen. Vanaf heden ga ik met heel veel enthousiasme de functie van specialist Lichamelijke Opvoeding overnemen van Hilde. Hiervoor ben ik werkzaam geweest in het speciaal en middelbaar onderwijs. Dat ik vanaf woensdag 30-11 mag werken in een bevlogen team als de Wittering.nl is als een droom die uitkomt. Ik ga ook heel graag de samenwerking aan met u en zie het als een missie om alle kinderen het plezier in sport te geven.

         

Hallo, wij kennen elkaar nog niet maar grote kans dat u mij tegenkomt wanneer u binnenloopt of wanneer u telefonisch contact met de school heeft. Mijn naam is Chantal Eijkemans en ik ben de nieuwe administratieve assistente op Wittering.nl. Ik vind het een voorrecht om op deze bijzondere school aan de slag te gaan en heb heel veel zin in deze afwisselende functie. Mijn werkdagen zijn maandag tot en met donderdag. Tot ziens of tot horens!

Open dagen Voortgezet Onderwijs klik hier.

Oudervereniging

Reminder Ouderbijdrage: Heeft u al betaald? 27 oktober hebben alle leden van de OV Wittering per mail een factuur ontvangen m.b.t. de ouderbijdrage schooljaar 2016-2017. Het verzoek is om de ouderbijdrage z.s.m. over te maken. Indien u geen mail met de betreffende factuur heeft ontvangen dan graag een mail sturen naar onze penningmeester pimvanheugten@kpnmail.nl.

Laatste Oproep: Tijdens de algemene ledenvergadering is besloten om de ouderbijdrage niet te verlagen en in te teren op de algemene reserve. Hierdoor is er komend schooljaar meer budget beschikbaar voor extra activiteiten. Dit is opgenomen in de begroting als een gereserveerd bedrag voor extra activiteiten. Wij nodigen alle leden van de OV uit om mee te denken hoe de OV dit geld goed kan besteden. Heeft u een idee voor een leuke activiteit/idee voor de kinderen? Of een leuk initiatief in het kader van ouder-school- ontmoeting. Laat het ons weten. Stuur uw idee uiterlijk 23 december 2016 naar oudervereniging@wittering.nl.
De leukste ideeën kunnen vervolgens worden gepitch-ed voor een bijzonder samengestelde “jury”. Hierover later meer.

Even voorstellen, nieuwe bestuursleden:


Graag wil ik mij voorstellen. Mijn naam is Laura van den Bol en samen met Matthijs zijn wij de ouders van Lucie (U1), Kiki (U1 vanaf 2017) en Sam. Onlangs heb ik besloten mij aan te melden als bestuurslid van de Oudervereniging. Allereerst omdat ik graag mijn steentje bijdraag en daarnaast ook omdat ik mee wil helpen bij het bedenken en organiseren van activiteiten die goed aansluiten bij dit bijzondere concept.
Ik vind het belangrijk dat de leerkrachten zich kunnen richten op hun hoofdtaak, iets wat door dit concept al een hele klus is. Voorwaarde is dan wel dat er ouders klaarstaan om hulp te bieden bij activiteiten die hier niet onder vallen. In het dagelijks leven ben ik fulltime huismoeder. Verder breng ik graag mijn tijd door met familie en vrienden of bezoek ik     
                                nieuwe plekken in steden als Antwerpen of Amsterdam. Als je vragen hebt, spreek me
                               gerust aan!


Mijn naam is Karin Mellema. Ik ben getrouwd met Piet en moeder van Josse (4 jaar, unit 1) en Wietske (2 jaar). Ik werk als toetsdeskundige en trainer bij Cito. In mijn vrije tijd lees ik graag en  speel ik volleybal. Binnen de oudervereniging houd ik me bezig met de kwartaalstart en de feestdagen. Spreek me gerust aan als je wilt helpen bij de kwartaalstart of vragen of ideeën hebt!

 

 

Medezeggenschapsraad

Beste ouders,

Zoals u (hopelijk) weet is er op Wittering.nl een actieve medezeggenschapsraad (MR). In de MR, waarin zowel leerkrachten als ouders zitting hebben, passeren uiteenlopende onderwerpen de revue. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan (goedkeuring van) het schoolplan, de formatie, maar ook aan het aanbod Engels of de evaluatie van de kwartaalstart. De MR heeft advies- of instemmingsrecht. Maar wist u ook dat u als toehoorder van harte welkom bent bij de vergaderingen van de MR? De agenda en notulen zijn openbaar, dus als een onderwerp u aan het hart gaat, bent u van harte welkom om sfeer te komen proeven. Ook kunt u via onze voorzitter, Rienk Bonnier, spreektijd aanvragen. De MR is er immers ook voor u!

De eerstvolgende MR-vergadering is op dinsdag 20 december a.s. van 20.00 – 22.00 uur. Laat ons even weten dat u erbij bent en u bent van harte welkom!

Met vriendelijke groeten, Margarita, Mutinta, Melanie, Marja, Rienk (rienk@bonnierenbraun.nl), en Renate (renatevandierendonck@gmail.com)

                                     

 

BSO

Nieuwe collega: vanaf donderdag 24 november hebben we een nieuwe collega op de bso, Emma. Welkom!

Studiedag 5 december: Het bso team sluit maandag 5 december van 9.00u tot 13.00u aan bij de studiedag van school, de collega's van Bso De Groote Wielen vangen de kinderen in de tussen tijd op.

De kinderen van de onderbouw gaan in de ochtend op uitstapje naar Ballorig. Om 9.45u vertrekt de bus en om 13.00u komen de kinderen met een gevulde buik weer terug.

De kinderen van de bovenbouw gaan in de middag op uitstapje, zij gaan bowlen van 14.00u tot 15.00u bij de maaspoort, Mandy en Emma gaan samen met de kinderen daar naar toe.

Zwangerschapsverlof Els: Per 8 december gaat Els met zwangerschapsverlof, geniet ervan! Tamara gaat een gedeelte van het zwangerschapsverlof van Els vervangen. Hierdoor worden haar werkdagen op school en bso anders, namelijk: Maandag, woensdag en vrijdag werkt Tamara op school, dinsdag en donderdag werkt Tamara op de bso. Emma gaat op dinsdag Els vervangen en op donderdag Emmy.

NICE TO KNOW

Nieuws vanuit de workshops

Naailes
Vanaf donderdag 12 januari is er weer plek voor naailes voor kinderen.

Rots en water
Vanaf woensdag 11 januari start rots en water met nieuwe lessen.

Vanaf maandag 6 februari kunnen er weer nieuwe kinderen starten met zwemles.

Start nieuwe training IkBenIkDoe op maandag 21 november en vrijdag 25 november.

Klassikale typecursus: De Typetuin
In de Typetuin leert ieder kind, óók met dyslexie, spelenderwijs en op eigen niveau snel en goed typen. De cursus bestaat uit 8 klassikale lessen en 5 thuisstudieweken, verdeeld over 13 weken. 

Startdatum: dinsdag 14 maart
Locatie: OBS De Groote Wielen
Tijdstip: 14:15 uur tot 15.15 uur

Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden (kies voor de rechter variant, klassikaal). Let op: Indien u voor 1 januari aanmeldt ontvangt u €20,00 korting op het cursusgeld.  Voor vragen kunt u contact opnemen via 013-5220579 of info@typetuin.nl

Voor vragen over de workshops kunt u terecht bij Jolanda v.d. Ven: jvdven@kcdgw.nl.