Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief november 2016

03-11-2016

NEED TO KNOW

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Via deze digitale nieuwsbrief willen we u informeren over het volgende:

 

Ontwikkelingen/beleid

Partnerschap: Graag willen we alle ouders/verzorgers weer uitnodigen om mee te lopen op de woensdagen. We hebben vorig jaar een kwaliteitskaart ontwikkeld waarin alle afspraken en verwachtingen staan. Het is goed om nogmaals te benadrukken dat iedere ouder 1 keer per unit-periode uitgenodigd wordt. Elk jaar meelopen is gezien het grote aantal kinderen per unit, niet meer haalbaar.

Klik hier om de kwaliteitskaart te kunnen bekijken.

We hebben geprobeerd om een manier te vinden waarmee we ouders digitaal in kunnen laten schrijven. Helaas is daar op dit moment niet iets uitgekomen waar wij als school mee uit de voeten kunnen of mogen. Vandaar dat we ook dit jaar kiezen voor inschrijflijsten, waarop je als ouder/verzorger je naam kunt zetten bij de datum die voor jullie passend is. Elke meeloopdag wordt met alle meeloopouders rond half 2 afgesloten op het kantoor van Wittering.nl. Daar praten we even na over de dag en kunnen eventuele vragen besproken worden. Gastvrouwen bij dit gesprek zullen om en om Karin van Zutphen en Margerita van Galen (ouder MR) zijn.

De inschrijflijsten hangen in de ruimten van de basisgroepen. De lijst van unit 1 hangt in de hal op het prikbord bij de ingang van unit 1. Vanaf maandag kunt u inschrijven na schooltijd.

Wittering-app: De Wittering-app wordt goed gebruikt en heeft zeker een verbetering opgeleverd ten aanzien van ziekmeldingen en verlofaanvragen. Door de koppeling aan meerdere mailadressen wordt de info gemakkelijk verspreid dan wanneer 1 iemand de telefoon opneemt en dit verhoogt de betrokkenheid ten aanzien van het verzuim. We zijn ook in staat om af en toe een pushmelding te sturen en we horen terug dat dit ook helpend is. Vaak krijgen we de vraag hoe zo’n melding terug te vinden is in de app. Dit kun je terugvinden door de app te openen, linksboven te drukken op het tandwieltje en vervolgens te kiezen voor meldingen. De verzonden pushberichten komen dan nogmaals in beeld. Bij groepen kunt u de keus maken of u alle pushberichten wilt ontvangen of de berichten van een bepaalde unit.

          

Nieuws uit de Units

Kernconcept: Het kernconcept dat nu centraal staat is “tijd & ruimte”. Tijdens de afgelopen studiedag hebben we met behulp van Mevolution de eerste voorbereidingen getroffen van het volgende kernconcept “materie”.

Team: Marion, Marja en Marita hebben na een intensieve overdenking besloten op grond van persoonlijke redenen om per 1 december hun werkende leven op Wittering.nl te stoppen. Vanwege bepaalde regelingen is het niet mogelijk om deze datum (van hele korte termijn) te verlengen. Ieder van hen heeft moverende redenen om te kiezen voor het thuisfront en mocht u daarnaar belangstelling hebben, spreek hen gerust even aan, zij lichten het graag persoonlijk toe.

Dit betekent dat wij 3 betrokken, lieve en hard werkende collega’s moeten gaan missen. Uiteraard gaan we op zoek naar goede vervanging, zodat hun vertrek passend opgevangen wordt. De MR speelt hierin een belangrijke rol, zij nemen een actieve rol in in het sollicitatieproces.

We kunnen hierover alvast het volgende met u delen: De werkdagen van Marita in Unit 3 worden door Guus opgevangen. Zijn contract wordt uitgebreid naar een fulltime aanstelling. De werkzaamheden van Marja op het Eurekaplein worden door Hilde van den Bergh overgenomen. Haar ambitie om de inzichten van het kernconcept vorm te mogen geven op het eurekaplein komt hiermee in vervulling. Voor de werkdagen van Marion (3 dagen) en een vakspecialist bewegingsonderwijs (3 dagen) wordt zo spoedig mogelijk een vacature gelanceerd.

Daarnaast laten we dit natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan, we willen op gepaste wijze afscheid nemen van deze toppers. Hoe, wat en wanneer hoort u nog. 

Lieve Marion, Marja en Marita, wat een dapper besluit hebben jullie genomen en wat gunnen wij jullie meer tijd voor het thuisfront. We wensen jullie een hele fijne laatste periode op jullie school Wittering.nl. 

Open dagen Voortgezet Onderwijs klik hier

Sporttoernooien unit 3: In unit 3 zijn er 3 sporttoernooien waaraan wordt deelgenomen. Aangezien ik in voorgaande jaren moeite heb gehad met het verzamelen van begeleiding, wilde ik dit jaar vroeg in het jaar de data bekend maken zodat er wellicht meer mogelijkheid is tot helpen. De toernooien duren van half 9 tot 12 uur en zijn in de Hazelaar. Dit is in het eerste jaar van unit 3 het bucketbaltoernooi. Dit toernooi is op dinsdag 15 november. Voor de kinderen van het tweede jaar van unit 3, is het circulatie volleybaltoernooi op dinsdag 4 april. Voor de schoolverlaters is er op dinsdag 24 januari een korfbaltoernooi waar we de titel moeten verdedigen! Dus houdt de data vrij in je agenda!

             

Oudervereniging

Kwartaalstart: donderdag 17 november van 17.00 tot 19.00 uur. Alle kinderen zijn van harte welkom. Meer info volgt.

Nieuwe bestuursleden: In verband met (te verwachten) verloop in het bestuur van de OV Wittering.nl is er ruimte voor nieuwe bestuursleden. Wij hebben hiervoor een oproep gedaan in de nieuwsbrief en op de algemene ledenvergadering. En niet zonder succes. Wij verwelkomen op dit moment twee nieuwe algemeen bestuursleden Karin Mellema en Laura van den Bol én een nieuwe penningmeester Ragnar Brouwer. In een volgende nieuwsbrief zullen zij zich alle drie nog even aan u voorstellen. Dames en heer van harte welkom!

Ouderbijdrage: 27 oktober hebben alle leden van de OV Wittering per mail een factuur ontvangen m.b.t. de ouderbijdrage schooljaar 2016-2017. Het verzoek is om binnen 4 weken de ouderbijdrage over te maken. Indien u geen mail met de betreffende factuur heeft ontvangen dan graag een mail sturen naar onze penningmeester pimvanheugten@kpnmail.nl

Oproep: Tijdens de algemene ledevergadering is besloten om de ouderbijdrage niet te verlagen en in te teren op de algemene reserve. Hierdoor is er komend schooljaar meer budget beschikbaar voor extra activiteiten. Dit is opgenomen in de begroting als een gereserveerd bedrag voor extra activiteiten. Wij nodigen alle leden van de OV uit om mee te denken hoe de OV dit geld goed kan besteden. Heeft u een idee voor een leuke activiteit/idee voor de kinderen? Of een leuk initiatief in het kader van ouder-school- ontmoeting. Laat het ons weten. Stuur uw idee naar oudervereniging@wittering.nl Als OV maken wij vervolgens een (voor) selectie uit de inzendingen. Uiteraard reken wij dan op uw hulp (handjes) om e.a. te realiseren.

 

BSO

Oudercommisie BSO: Informatie en vacature klik hier

Nieuws vanuit de workshops: Hoe handig is het als uw kind met tien vingers blind kan typen? Over een aantal maanden begint bij Windkracht 5 een typecursus via de Typetuin. Dit zal in maart 2017 gaan plaats vinden. Houd de nieuwsbrief goed in gaten voor de extra informatie. 

Zwemles: Hoe handig kan het zijn als u kind na school met de BSO mee naar de zwemles kan. Vanaf maandag 6 februari of donderdag 9 februari kunnen er weer nieuwe kinderen starten. Voor meer informatie/inschrijven gaat u naar onze website.

Vakantie: Zoals u misschien al heeft gezien in uw mail zijn de inschrijven voor de kerstvakantie gestart. Tot vrijdag 11 november kunt u uw kind inschrijven voor de vakantie BSO. Als u voor deze datum gereageerd heeft, bent u gegarandeerd van een plek. Let er op dat u altijd een bevestiging van de administratie krijgt dat uw kind is ingeschreven, mocht u deze niet hebben ontvangen neem dan contact op met de administratie. Beseft u na deze inschrijving dat u toch nog opvang nodig heeft, dan zal de pm’er kijken of er plek is. Om mogelijke teleurstelling te voorkomen, raden wij u aan voor 11 november te reageren op de mail van de administratie.  

Studiedag 5 december: School heeft op maandag 5 december een studiedag, de bso is gewoon geopend. Een dezer dagen zullen de pm’ers aan u vragen of u opvang wilt hebben op maandag 5 december. Ook als uw kind niet op de maandag op de BSO zit kunt u hier ook gebruik van maken. Mocht u deze dag opvang nodig hebben dan kunt u dit aangeven bij de bso, graag vóór 22 november! Als u deze dag al opvang hebt, hoeft u alleen de ochtend bij te kopen. Ook kunt u de middag met de ochtend ruilen, u hebt dan opvang van 8.30u – 13.00u. Het is ook mogelijk om tot 14.00u opvang te vragen, dan koop je 1 uur erbij. Aanmeldingen kunt u doorgeven aan de pm’ers of kunt u mailen naar bso@wittering.nl.

                                        

NICE TO KNOW

Nieuw in de stadsBiEB: Kinderen lezen voor aan Voorleeshond. Leren lezen is belangrijk. Toch is leren lezen niet voor alle kinderen vanzelfsprekend en gemakkelijk. Vooral hardop voorlezen zorgt vaak voor angst en schaamte. Voorlezen aan de hulphonden helpt kinderen hierbij. Meer info klik hier.

Informatieavond over ADHD. Meer info klik hier

Vind jij het ook zo leuk om te zingen? Kan je niet stoppen met zingen als jouw lievelingsmuziek op staat? Hou je van leuke liedjes en samen zingen? Kom dan meezingen bij de Fermaatjes! Meer info klik hier.