Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief november 2020

26-11-2020

NEED TO KNOW

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Via deze digitale nieuwsbrief willen we je informeren over het volgende:

Nieuws uit de units

Team: Dit schooljaar lopen er op onze school een aantal stagiaires/studenten rond. Melissa, Yvonne, Dorieke, Destiny en Fenne stellen zich in de maandelijkse nieuwsbrieven beurtelings aan je voor. Deze maand is Dorieke aan de beurt.Hallo allemaal, ik ben Dorieke Houthuijzen, 21 jaar en ik woon in Tilburg. De eerste helft van het schooljaar loop ik stage in unit 2 bij Wittering.nl. Een aantal jaar geleden ben ik gestart met de opleiding docent beeldende kunst en vormgeving, met de intentie om daar mijn twee passies te combineren. Ik kwam er toen achter dat didactiek en pedagogiek echt mijn passie hebben. Kinderen geven mij energie en hebben vaak een natuurlijke neiging om naar mij toe te komen. Daarom ben ik twee jaar geleden overgestapt naar de PABO. Ik lever graag een bijdrage aan een optimale ontwikkeling voor kinderen. Daarom houd ik me graag bezig met het ontwerpen en leveren van goed onderwijs. Ik vind het interessant met anderen in gesprek te gaan over de kwaliteit en innovatie van onderwijs. Ik ben erg enthousiast om stage te lopen bij Wittering.nl, omdat dit type onderwijs past bij mijn visie. Ik denk graag mee aan initiatieven die goed onderwijs en innovatie bewerkstelligen. Ik heb me daarom dit half jaar aangesloten als studentmedewerker bij Ondernemend Onderwijs ‘s-Hertogenbosch. OO is bij vele van dit soort initiatieven in Den Bosch betrokken. Daarvan wil ik graag leren en hier ook mijn steentje aan bijdragen. In mijn vrije tijd kook en sport ik graag. Ik ben gedreven om een gezonde levensstijl te hebben. Daarnaast vind ik het leuk om met vriendinnen te stappen, maar ook gezellig te kletsen of film te kijken op de bank. Verder ben ik veel op het hockeyveld te vinden. Ik ben een fanatieke coach van een selectieteam in de jeugd en speel zelf ook graag. Graag tot ziens!

Lenie: Lenie heeft helaas aan moeten geven dat het haar op dit moment niet lukt om haar werkzaamheden op de vloer te volbrengen. Gelukkig is ze in staat om het team op ander gebied te ondersteunen. Zodra we meer weten over haar herstel en mogelijkheden laten we het weten. Op dit moment vangt het eigen team haar taken op de vloer op.

Corona-update: Wittering.nl hanteert een eigentijds concept op leren en ontwikkelen. Dit vraagt veel afstemming en verbondenheid, zeker ook met jullie als ouders. We merken dat we het steeds lastiger vinden dat we jullie niet in de school kunnen ontmoeten en in het moment met elkaar naar de ontwikkeling van onze kinderen kunnen kijken. Gelukkig hebben we andere manieren gevonden (zoals de kwartaalstart vorige week week) om elkaar te treffen en hebben we daar positieve reacties op mogen ontvangen. Het is in ieder geval prettig dat we elkaar bij de haal- en brengmomenten bij de poortjes kunnen zien en spreken. We merken daarentegen dat ouders vaker op het plein verblijven en het daardoor voor teamleden onduidelijk is waar zij kunnen gaan staan om afstand te kunnen bewaren. We vragen je om je zo kort mogelijk op het schoolplein te begeven. Wanneer je je kind aan de andere kant van het plein moet ophalen, is het natuurlijk geen probleem om even gebruik te maken van de route over het schoolplein. Met een beetje hulp van elkaar houden we het schoolplein zo veilig en toegankelijk mogelijk! Bedankt voor jullie begrip.

Op dit moment begeven we ons qua maatregelen in scenario 1. We merken dat er dagelijks 1 tot 2 teamleden afwezig zijn met milde klachten en zich laten testen. Fijn dat de overige teamleden dit oppakken en we nog geen andere maatregelen hebben hoeven treffen. We vinden het belangrijk om aan te geven dat die wispelturigheid in aanwezigheid het team energie kost. We doen er alles aan om het primaire proces zo goed mogelijk doorgang te laten vinden en we houden je op te hoogte mocht er iets aan de situatie veranderen.

Sinterklaas op Wittering.nl: Op donderdag 3 december vieren we met alle kinderen van Wittering.nl Sinterklaas. Vol spanning wachten we af of Sint een weg vindt om de kinderen in deze gekke tijd toch even persoonlijk te begroeten. De kinderen van unit 4 vieren het feest met surprises voor elkaar. Vrijdag 4 december is er een studiedag en zijn alle kinderen vrij

Kerstfeest: Op vrijdag 18 december sluiten we met alle kinderen 2020 af met een kerstfeest op Wittering.nl. De kinderen mogen die dag feestelijk verkleed naar school komen. In de kringen wacht hen een heerlijk kerstontbijtje. De rest van de dag zijn er allerlei kerst gerelateerde activiteiten door de gehele school te kiezen. Er is o.a. een Stuif es in, er wordt lekkers gekookt in de restaurants, de kinderen kunnen luisteren naar kerstverhalen, kiezen voor een kerstfilm of kerstknutsels maken in de ateliers. Via Social Schools zullen we gedurende de dag regelmatig een impressie sturen, zodat je als ouder een beetje sfeer mee kunt proeven. Om 14.00 uur start voor alle kinderen de welverdiende kerstvakantie. Heeft je kind een allergie waar we bij het ontbijt rekening mee moeten houden, wil je dit dan (nogmaals) via de mail doorgeven aan zijn/haar eigen unit?Ruil- en geefkast: Op dit moment staat het kernconcept Evenwicht en Kringloop centraal waarbij we inzoomen op evenwicht in economie en samenleving. In unit 2 komen hierbij begrippen zoals arm en rijk, schaarste en overvloed aan bod. Ook willen we kinderen graag in aanraking brengen met het principe van ruilen. Zo zien we geld als ruilmiddel in onze samenleving maar er kan natuurlijk ook geruild worden met speelgoed. Om kinderen hiermee kennis te laten maken hebben we een ruil- en geefkast in het leven geroepen. Hier mag speelgoed (in goede staat) geplaatst worden dat naar een goed doel gaat. Uiteindelijk kunnen we hier kinderen blij mee maken, die tijdens bijvoorbeeld hun verjaardag of de feestdagen, minder cadeautjes ontvangen doordat er minder financiële middelen tot hun beschikking staan. De kinderen mogen hun eigen speelgoed ruilen met speelgoed dat in deze kast staat. Wat er aan speelgoed uiteindelijk in de kast blijft staan gaat naar de speelgoedbank. De kast is te vinden op het schoolplein bij de ingang van unit 2, voel je vrij om daar een kijkje te nemen, met inachtneming van de coronarichtlijnen uiteraard. Ook in unit 1 is een ruil- en geefkast te vinden.

Buitenruimte: Tijdens de laatste schooltuinochtend is Tamara door een ouder geïnspireerd over 'anders' tuinieren. Deze manier van tuinieren heet permacultuur en gaat over een holistisch wereldbeeld, het besef dat wij een onderdeel zijn van het hele aardse ecosysteem en dat alles wat we doen een effect op het geheel heeft. De bedoeling van permacultuur is dat we ons weer gaan invoegen in dat ecologische systeem zodat wij het systeem ondersteunen met onze acties, en het systeem ons vervolgens ook weer ondersteunt. Tamara is zich verder gaan verdiepen in dit onderwerp en wil hier graag in onze buitenruimte mee aan de slag. Op de website van Permacultuur Nederland vind je meer informatie. Word je hier ook enthousiast van? Tamara pakt dit project graag samen met een aantal ouders op. Wil je meedoen/meedenken, meld dit dan via info@wittering.nl.

Oudervereniging

Stand van zaken ouderbijdrage: Zoals we eerder lieten weten lopen de betalingen van de ouderbijdrage via iDeal dit schooljaar goed. Voor een enkele leerling hebben wij nog geen bijdrage ontvangen. Wij willen je graag bedanken voor je vlotte medewerking.

Nieuws vanuit de bso en dagopvang

Kernconcepten: Zowel het bso team als de dagopvang hebben samen gezeten om te kijken hoe hun activiteiten nog beter kunnen aansluiten op de kernconcepten. Voor de bso heeft dit geresulteerd in activiteiten die zowel leerzaam als vrije tijd gericht zijn, zodat de pedagogische medewerkers hun kwaliteiten optimaal kunnen inzetten. Via deze link zie je een kleine greep uit de activiteiten die de afgelopen week gedaan zijn met de kinderen. Ouders van de dagopvang ontvangen vanaf nu iedere 5 weken een bericht over hoe het kernconcept de daaropvolgende periode vorm krijgt.

Studiedag 4 december: Op vrijdag 4 december heeft het team een studiedag, de bso is de hele dag geopend. Denk je er op tijd aan om aan of af te melden?

Kerstvakantie: De inschrijving voor de kerstvakantie is inmiddels gesloten, heb je nog opvang nodig tijdens de vakantie? Vraag naar de mogelijkheden via info@onskindbureau.nl. Op deze de flyer zie je de activiteiten die in de vakantie op het programma staan.

Opvang aan en afmelden via flexxkids: Wanneer je kind geen gebruik maakt van een bso middag, vragen wij je om je kind via de app af te melden. Zo hebben wij een goed overzicht van wie er wel of niet aanwezig is in de middag. Heb extra opvang nodig? Ook dat kun je met behulp van de app regelen.

NICE TO KNOW

Typecursus Type-Uniek: Na de kerstvakantie start er een typecursus voor kinderen in het Wijkcentrum van  Windkracht 5. De typecursus wordt gegeven onder begeleiding van Type-Uniek. De lessen worden gegeven in kleine groepen (minimaal 8 en maximaal 14 kinderen). De typecursus start op maandag 11 januari 2021 om 14.10 uur. Kinderen uit unit 2 en 3 leren gemiddeld in 10 tot 12 klassikale lessen blind typen. Toetsenbordvaardigheid geeft je direct een voorsprong, zowel op school als op het internet. In het voortgezet onderwijs gaan kinderen lange boekverslagen en scripties schrijven waarbij zij zullen profiteren van hun vingervlugheid. De totale typecursus kost €125,00 per cursist. Wilt je een laptop reserveren voor je kind, dat kan via de website van www.type-uniek.nl. Onder het kopje “typecursus op locatie” kun je je kind aanmelden. Plaatsing geschiedt via binnenkomst van aanmelding. Meer informatie vind je op de site van www.type-uniek.nl. Voor vragen ben ik (Angelique) bereikbaar via info@type-uniek.nl of op 06-30789989.

SJV Oliebollenbingo: De SJV Oliebollenbingo vindt dit jaar online plaats via een livestream op YouTube en Facebook. Op maandag 28 december zijn kinderen uit Rosmalen van 15.30 uur tot 17.00 uur van harte welkom om mee te doen! Deelname is dit jaar helemaal gratis. Inschrijven kan via de website (er geldt per kind een aparte aanmelding) en is mogelijk t/m zondag 20 december. En de bingokaart? Die wordt bij je in de brievenbus gedaan. Meer informatie lees je in deze brief.

Schola Cantorum: Schola Cantorum, het koor van de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch, is op zoek naar kinderen die zingen leuk vinden. Voordat nieuwe kinderen bij het koor kunnen komen zingen, wordt getest of hun stem daarvoor geschikt is. Heeft je kind interesse? Een stemtest vindt op school en onder schooltijd plaats. Deelname verplicht je tot niets en er zijn geen kosten aan verbonden. Je wordt per e-mail over het resultaat van de test geïnformeerd. Meer informatie en gegevens over aanmelden vindt u in de informatiebrief en op de website www.schola.nl.

Kennismakingsmomenten voortgezet onderwijs

Meet & Greet Sint-Janslyceum: Via deze link bereik je een digitale uitnodiging van de Meet & Greet met Jelle en Michelle van het Sint-Janslyceum. Jelle en Michelle komen normaal gesproken langs op de basisscholen om informatie te geven over het Sint-Janslyceum. Omdat veel voorlichtingsavonden niet doorgaan vanwege Covid-19, hebben ze bedacht om iedere dinsdagavond een uur online aanwezig te zijn. Ouders en kinderen kunnen informatie krijgen en vragen stellen in een ontspannen sfeer. 

TTO Jeroen Bosch College: Het Jeroen Bosch College organiseert de komende tijd een aantal online ontmoetingen voor schoolverlaters (met havo-, havo/vwo- of vwo-advies) en hun ouder(s)/verzorger(s) om hen te informeren over tweetalig onderwijs (TTO). Deze ‘webinars’ zijn gepland op:
- 2 december 2020, van 19.00 tot 19.30 uur
- 11 januari 2021, van 19.00 tot 19.30 uur
- 10 februari 2021, van 19.00 tot 19.30 uur
Er zal informatie worden gegeven over het onderwijsprogramma en er is volop ruimte om vragen te stellen, ook aan TTO leerlingen. Aanmelden voor de online ontmoetingen kan via deze link. Wil je alvast een beeld krijgen van TTO, dan kan dat via deze link

Open huis Van Maerlant: Het Open huis staat gepland op zaterdag 23 januari en zal dit jaar alleen voor leerlingen uit groep 8 zijn. In deze aangepaste versie wordt er met een tijdslot en kleine groepen gewerkt en kan er maar 1 ouder/verzorger per kind toegelaten worden. Kun je niet (fysiek) aanwezig zijn tijdens het Open Huis, dan zal er ook een digitaal alternatief worden geboden. Wanneer op een later moment blijkt dat het Open Huis niet fysiek door kan/mag gaan, zal er via een digitale variant eveneens de mogelijkheid geboden worden om kennis te maken met Van Maerlant. Het 'digitale Open Huis' is ook interessant voor leerlingen van groep 7 en hun ouders die nu niet de mogelijkheid hebben de school  te bezoeken. Meer informatie over inschrijven voor het Open Huis en het aanmelden voor 'school in bedrijf' lees je op de website.

Info avonden Bernrode: Op maandag 30 november en woensdag 2 december organiseert Gymnasium Bernrode een informatieavond voor de leerlingen en ouders van groep 7 en 8. Vanwege de RIVM richtlijnen rondom het coronavirus is de opzet dit jaar op andere wijze vormgegeven. In deze brief lees je meer hierover.