Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief mei 2020

20-05-2020

NEED TO KNOW

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Via deze digitale nieuwsbrief willen we je informeren over het volgende:

Gisteren deelde premier Rutte tijdens de persconferentie mee dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open gaan, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is. Wij vinden het heel fijn dat we met deze versoepeling van de maatregelen het schooljaar nog zo normaal mogelijk met alle kinderen samen kunnen afsluiten. Zodra we helder hebben hoe we deze laatste weken organisatorisch gaan vormgeven, zullen wij je hierover informeren.

Update Karin: Op 5 mei is Karin eindelijk geopereerd aan haar rug. De operatie is goed gegaan. De komende weken is Karin nog afwezig om thuis te herstellen. We verwachten haar eind juni weer terug op school. We wensen Karin een voorspoedig hersteltraject toe en kijken uit naar haar terugkomst op school.

Formatie volgend schooljaar: Op dit moment wordt de laatste hand gelegd op de formatie voor komend schooljaar. Dit gebeurt in afstemming met de MR. In de volgende nieuwsbrief laten we je het volledige plaatje zien. Daarop vooruitlopend willen we je vast laten weten dat Larissa en Renate besloten hebben om afscheid van ons te nemen. Hieronder lichten ze hun besluit kort persoonlijk toe.

Beste ouders/verzorgers, het werken in unit 3 liep voor mij toch iets anders dan ik verwacht/gehoopt had, ik vind het jammer dat het zo gelopen is. Ik heb de keuze gemaakt om voor komend schooljaar op zoek te gaan naar een school die beter bij me past. Ouders, kinderen en collega's bedankt; ik heb veel geleerd op Wittering.nl! Groetjes, Renate

Lieve allemaal, het afgelopen jaar heb ik veel over mezelf geleerd en mijn eigen waarden goed in kaart kunnen brengen. Daardoor ben ik gaan inzien waar mijn kwaliteiten maar ook mijn valkuilen liggen. De afgelopen periode ben ik mijn uren binnen unit 4 weer gaan opbouwen. Hierbij is gebleken dat veel van mijn valkuilen weer een prominentere plek gingen innemen en dit mijn lichaam zowel fysiek als mentaal opnieuw belemmerde. Doordat deze belemmeringen momenteel mijn dagelijkse 'zijn' beïnvloeden, heb ik een moeilijke beslissing moeten nemen. De beslissing dat ik met heel veel pijn in mijn hart Wittering.nl ga verlaten. Deze knoop doorhakken was voor mij enorm lastig, omdat ik me erg verbonden voel met Wittering.nl en het simpelweg ontzettend leuk vind hier. Wat mijn volgende stap zal zijn, dat is nog niet helemaal duidelijk. Daar ga ik hopelijk gauw achter komen en het ervaren. Ik kijk met veel liefde en plezier terug op mijn tijd bij Wittering.nl en ga iedereen ontzettend missen. Bedankt voor al het vertrouwen dat ik van jullie heb mogen ontvangen! Lieve groet, Larissa 

Wij bedanken Larissa en Renate voor hun inzet en betrokkenheid en hopen dat ze op een fijne plek hun werkzaamheden voort mogen zetten. Samen met de kinderen van de betreffende units zullen we op een passende manier afscheid van Larissa en Renate nemen.

Zomerfestival: Wellicht ten overvloede maar de Wittering.nl BBQ, die we met ingang van dit jaar omgedoopt hebben naar Wittering.nl Zomerfestival, kan in verband met huidige richtlijnen rondom het coronavirus helaas geen doorgang vinden. Het festival stond gepland op 18 juni. 

Schoolfotograaf: Op dit moment zijn we samen met de schoolfoto werkgroep aan het inventariseren op welke wijze we het bezoek van de schoolfotograaf kunnen organiseren. Naast de oorspronkelijke datum van 3 juni hebben we nu een optie voor 10 juni. We laten je zo snel mogelijk meer weten. 

Jaarrooster: Het rooster met vakanties en vrije dagen voor schooljaar 2020/2021 vind je hier en op de website onder het kopje onderwijs/vakantierooster.

Medezeggenschapsraad

De MR schrijft verkiezingen uit. Zowel Rienk Bonnier als Mireille Wagener leggen hun MR taken neer omdat hun kinderen komend schooljaar naar het voortgezet onderwijs doorstromen. Er is plaats voor twee ouders/verzorgers naast Ingrid van Loon (ouder), Mutinta Leermakers, Chantal Eijkemans en Marianne Rongen (personeel). De vacature betreft een periode van 3 jaar.

De MR is het orgaan dat een adviserende en controlerende rol heeft naar de directie van de school. Ze heeft adviesrecht en instemmingsrecht ten aanzien van specifieke beleidsterreinen. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar op school over zaken die de school betreffen. Zie de website van Wittering.nl voor de jaarplanning en notulen van deze vergaderingen. Voor meer informatie over de MR kun je terecht bij Rienk Bonnier (rienkbonnier@gmail.com). Wij nodigen alle ouders/verzorgers van harte uit om zich verkiesbaar te stellen. Dit kan tot dinsdag 2 juni 10.00 uur. In deze brief lees je meer over de procedure en het verkiezingsprogramma.