Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief januari 2020

29-01-2020

NEED TO KNOW

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Via deze digitale nieuwsbrief willen we u informeren over het volgende:

Team: Op donderdag 14 januari is Sanne van Santvoort bevallen van dochtertje Jiske. Van harte proficiat Sanne, Jurgen en Ferre! Veel geluk met zijn viertjes.

En er is nog meer babynieuws; Marieke heeft het blijde bericht gedeeld dat ook zij, samen met haar partner Dirk, deze zomer een tweede kindje verwacht. Gefeliciteerd Marieke, we wensen je een fijne, relaxte zwangerschap toe! Dit betekent dat Marieke na de zomer met verlof zal gaan. Noortje heeft aangegeven haar graag te willen vervangen, waarbij Karin de regietaken van unit 3 zal overnemen.

Afgelopen maandag hebben we met de kinderen, ouders en collega's op feestelijke wijze afscheid genomen van Roger. De vacatureruimte die is ontstaan door het vertrek van Roger gaat ingevuld worden door Dymph van Griensven. Dymph start met ingang van 1 maart en stelt zich in de volgende nieuwsbrief aan u voor.

Social schools: In januari zijn we overgestapt op de app van Social Schools. Nu, drie weken later, bereiken we 90% van alle ouders/verzorgers met deze nieuwe app. Fijn dat u in zulke grote getale direct tot actie bent overgegaan. Graag willen we u er aan herinneren dat u binnen Social Schools verlof enkel via een vaste computer of laptop kunt aanvragen. Daarnaast zien we dat nog niet alle ouders/verzorgers de beeldgebruik voorkeuren voor hun kind(eren) hebben ingesteld. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, wilt u dit dan alsnog éénmalig doen. In verband met de AVG wetgeving is het belangrijk dat wij helder hebben waar we uw toestemming voor hebben en waarvoor niet.

Kennismakingsmiddag Unit 5: Op woensdag 5 februari wordt er bij Campus aan De Lanen een kennismakingsmiddag georganiseerd voor onze VO unit, Unit 5. Van 16.00 uur tot 18.00 uur zijn zowel ouders als kinderen van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Oudervereniging

Kwartaalstart: Op 5 februari staan we vanaf 20.00 uur graag samen met alle ouders stil bij de kernwaarde 'verbondenheid'. Gespreksleider Martijn Galjé (docent NIVOZ) begeleidt deze dialoog. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Meer informatie leest u in deze flyer en op de facebook pagina van Oudervereniging Wittering.nl.
Voorafgaand aan de kwartaalstart is er een introductie voor (nieuwe) ouders over de oudervereniging en MR om 19.30 uur. Deze vindt plaats op het kantoor op de eerste verdieping. 

Ouderbijdrage: Ook dit jaar lopen de betalingen van de ouderbijdrage via iDeal goed. Inmiddels is er ruim €15.000 binnen (voor 254 kinderen). We willen u graag bedanken voor uw vlotte medewerking. Nog maar enkele bijdragen te gaan. Verder zijn de betaalverzoeken verstuurd aan de ouders waarvan de kinderen in de loop van het schooljaar zijn ingestroomd.

Sportdag 2020: Een jaarlijks terugkerend evenement op Wittering.nl is de sportdag. Ook dit jaar hebben we er voor gekozen onze sportdag synchroon te laten lopen met de Koningsspelen op vrijdag 17 april van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Wat houdt de Wittering.nl sportdag in?
Op de sportdag is er een aanbod van zo’n 20 verschillende sporten, bijvoorbeeld voetballen, hockey, tennis, kanoën, survivalbaan, gym, karate, etc. Het aanbod van de diverse sporten is afhankelijk van datgene dat u als ouder zou kunnen en willen aanbieden en van de diverse sportverenigingen die wederom mee willen doen. Uit de 20 sporten kiest elk kind een paar weken van te voren 4 verschillende sporten, die hij/zij die dag wil gaan doen.

Bekijk voor een impressie de volgende 2 filmpjes van de afgelopen 2 jaar:
2018
2019

Kinderen kiezen 4 verschillende sporten
De kinderen worden op hun 4 gekozen sporten ingepland. De planner houdt zo veel mogelijk rekening met de leeftijdsindeling per groep. Een klein aantal (max. 12) kinderen uit unit 1 zal niet (helemaal) zelf mogen kiezen, omdat zij tot de allerkleinsten behoren en extra begeleiding op het sportterrein nodig hebben. Als uw kind tot deze groep behoort, zal Mutinta Leermakers u hierover informeren. Deze kinderen worden ingedeeld in een vaste groep, de Bambiclub, met een vaste begeleider die de hele dag met hen meegaat van sport naar sport.

Meldt u aan als sportinstructeur!
Als sportinstructeur geeft u een sportclinic aan de kinderen. U dient daarbij zelf voor de materialen te zorgen die nodig zijn om de sport te geven. Een week van te voren ontvang u de lijst met kinderen die in elke clinic gepland zijn. Op deze lijst staat ook vermeld uit welke unit elk kind komt, zodat u al een beetje kunt inschatten op welk niveau u uw sport kunt geven. Mocht u zelf niet beschikken over de materialen, dan kunnen wij hierbij helpen. Het verkrijgen van de juiste materialen is elk jaar nog gelukt.

110 ouders
Vorige jaren hebben (naast het schoolteam) 100 volwassenen en ca. 20 Gymnasium Beekvliet leerlingen geholpen om er een geweldige sportdag van te maken. Dit jaar willen we er alles aan doen om te zorgen dat iedereen die dat wil de survivalbaan kan doen (een populair onderdeel van de sportdag!), dus we hebben minimaal 110 vrijwilligers nodig.

Wanneer en hoe laat
Datum: vrijdag 17 april 2020
Van: 8.30 - 14.00 uur
Locatie: OJC Rosmalen

Onze vragen
1. Helpt u mee op de sportdag?
2. Wilt u meehelpen bij een sport als sportinstructeur? Zo ja, heeft een bepaalde sport uw voorkeur?
3. Of wilt u meehelpen in de hand- en spandiensten (eten en drinken verzorgen, kinderen her en der opvangen en begeleiden, zorgen dat iedereen ingesmeerd is met zonnebrand, etc.)
4. Of wilt u meehelpen in de EHBO-dienst? (hier hebben we 2 vrijwilligers voor nodig met EHBO diploma)
Laat u ons uiterlijk vrijdag 7 februari weten of u meedoet via sportdagwittering@gmail.com. 

Hoe meer vaders (!) en moeders meehelpen, hoe fantastischer het wordt! Een aantal kinderen vertelt ons elk jaar weer dat dit de leukste dag van het hele schooljaar is. Daar wilt u als ouder toch bij zijn?! Met sportieve groet, namens de Sportdag Commissie, Ellie Karssemakers (sportdagwittering@gmail.com).

Update Struintuin 2.0: Zoals u weet zijn we bezig met de vergroening van ons schoolplein. Niet alleen om fijner buiten te spelen, maar ook om meer te leren over onze natuurlijke leefomgeving, en daarmee samen te (leren) leven. Er ligt ondertussen een gedegen ontwerpplan, met een bijbehorend benodigd budget. Alleen zo’n vergroening kost veel geld (> 25k! exclusief onderhoud). In de afgelopen maanden zijn we nog actiever geworden in het vinden van beschikbare subsidies of diensten. En niet zonder resultaat!
De crowdfundingvoornatuur actie eind 2019 heeft in totaal €4.025 opgebracht (€2.025 van ons, en daarmee ook €2.000 subsidie). Nogmaals bedankt voor een ieder die zich heeft ingezet met diensten zoals koken, bakken en knutselen, en het (ver)kopen. Ook hebben we een sponsoring van €1.000 van Dela ontvangen, waarmee we de bloemenbank gaan realiseren.

Op dit moment werken we aan een subsidiemogelijkheid van Kern met Pit, in de vorm van een wedstrijd georganiseerd door de KNHM foundation. Deze subsidie is bedoeld als steun voor 1-jarige initiatieven van actieve burgers. Als we ons project realiseren in één jaar tijd, sponsoren ze ons met een bedrag van €1.000. Gedurende 2020 krijgen we steun van hun experts om het project goed te laten verlopen en hebben we contact met deelnemers van vorig jaar om van hen te leren. Op 18 januari was de aftrap in Veghel met workshops over sociale draagkracht, pitchen en social media, het uitwisselen van lijsten met subsidies en tips om deze te verkrijgen, maar ook het ontmoeten van energieke mensen die met veel enthousiasme bezig zijn hun project te realiseren. Een groene maatschappij komt dichterbij, of in ieder geval een groen schoolplein!

Wilt u ook uw groene steen bijdragen? Dat kan nu heel letterlijk! Nadat de bloemenbank gemaakt is, gaan we met de kinderen de bank mozaïeken. Daar hebben we heel veel gekleurde tegeltjes voor nodig. Mocht u zelf nog tegels hebben, of in uw netwerk mensen kennen die tegeltjes willen doneren dan ontvangen we ze graag! 
Mocht u op een andere manier een steentje bij willen dragen: dat kan altijd - laat dit dan weten aan Karin via directie@signumonderwijs.nl.

Schoolfotograaf: Op woensdag 3 juni komt de schoolfotograaf. Van alle kinderen die dag op school zijn, worden onder schooltijd foto's gemaakt. Direct na schooltijd is er een mogelijkheid om uw kind(eren) samen met broertjes/zusjes die (nog) niet naar Wittering.nl gaan op de foto te laten zetten. Meer informatie volgt later.

Kinderopvang

Ouderapp: Vanaf januari 2020 beschikt Ons Kindbureau over een app waarin u als ouder een ruilaanvraag of extra aanvraag kunt indienen. Ook alle aanvragen voor studiedagen, vakantiedagen en/of de stakingsdagen kunt u zelf via de app doen. Wanneer u uw kind afmeldt binnen 48 uur komt het ruiltegoed in de app te staan. 
Van dit tegoed kunt u een extra reguliere bso middag aanvragen via de app. Vragen? Wij zijn per mail bereikbaar via support@onskindbureau.nl. Meer informatie over de app vindt u ook in deze handleiding.

Personeel bso: U heeft haar vast al op de groep gezien, na de kerstvakantie is Emy ons team komen versterken. Op deze poster stelt Emy zich aan u voor. Welkom Emy, fijn om je in ons team te hebben! 

De medewerkers van de 0-4 groepen volgen een babycursus 'Baby's in-zicht'. Dit is een training tot babyprofessional in de kinderopvang. Waarbij de pedagogische kwaliteit in de praktijk wordt behandeld. 

NICE TO KNOW

Met dyslexie naar het VO: De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaat gepaard met een aantal grote veranderingen. Kinderen met dyslexie lopen vaak vast op een hoge verwerkingssnelheid bij het lezen en schrijven van teksten, het leren van vreemde talen en de grote hoeveelheid lesstof. Met behulp van de cursus 'Met dyslexie naar het voortgezet onderwijs' reikt Praktijk Spil kinderen handvatten aan om hen op die manier voor te bereiden op het leren binnen het voortgezet onderwijs. Meer informatie leest u in de flyer.

Autismecafé: Het Autismecafé is de plek om ervaringen en informatie uit te wisselen op het gebied van autisme en wordt georganiseerd voor en door ouders. Ouders, familieleden en andere belangstellenden zijn van harte welkom op de thema-avond van maandag 10 februari. Het thema van deze avond is 'Autisme en Mindfulness'. Klik hier voor meer informatie.

Kinderfeesten: De zaterdag voor het carnaval losbarst, op zaterdag 15 februari, vindt het vertrouwde Zandhazendurpse kindercarnaval (De Kinderfeesten) weer plaats. Deze kinderfeesten zijn voor de jeugd van het basisonderwijs, de middag begint om 14.00 uur. De organisatie is in handen van SJV Rosmalen en de Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval. Kaarten (€5,- per kind) zijn verkrijgbaar bij Profile Maurice van Hassel, Dorpsstraat 29 te Rosmalen (graag contant gepast betalen). Kaarten zijn op zaterdag 15 februari ook te koop aan de kassa van De Kentering. Klik hier voor meer informatie.