Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief januari 2019

31-01-2019

NEED TO KNOW

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Via deze digitale nieuwsbrief willen we u informeren over het volgende:

Nieuws uit de units

Team: Afgelopen zondag is Sanne bevallen van zoontje Sil. Wij wensen Sanne, Ellen en de kinderen heel veel geluk en plezier met hun zoon en broertje!

Eerder deze maand lieten we de ouders en verzorgers van unit 3 weten dat we Larissa en José de komende tijd moeten missen op de werkvloer in unit 3. Gelukkig hebben we in Mandy Arens, Jorg de Bakker en Corinne Lasschuijt goede vervanging gevonden. Mandy is een vertrouwd gezicht; Jorg en Corinne stellen zich hieronder aan u voor.

Mijn naam is Jorg de Bakker. Ik ben 37, getrouwd met Daphne en samen hebben we twee zoons Rens (6) en Thijs (3). In mijn vrije tijd sport en acteer ik regelmatig, eigen ondernemer, en geniet ik volop van mijn familie. Ik heb een passie voor mooi onderwijs. Onderwijs dat sprankelt, inspireert en uitdaagt. Ik werk al sinds 2002 in het onderwijs en vind het super dat ik ervaring op kan doen in een concept als dat van Wittering.nl. Sinds de kerstvakantie werk ik op woensdag tot en met vrijdag in unit 3 (.comPlaza) en ik blijf tot Larissa weer volledig hersteld is. Heel graag tot ziens!

Hallo allemaal. Ik ben Corinne Lasschuyt. Ik woon in Rosmalen en heb 2 prachtige kinderen die inmiddels het huis uit zijn. Ik hou ervan een kind/jong volwassene écht te kunnen zien en op weg te helpen naar hun zelfstandigheid en ze in hun kracht te zetten. Ik geloof dat ieder kind zijn eigen kwaliteiten heeft. Ik draag hier graag een steentje aan bij dit boven water te halen. Door een aantal jaren te mogen werken als tekendocent bij het ISK (Internationale schakelklas) heb ik ook mogen ervaren wat tekenen kan doen als woorden te kort schieten. Ik hou van vernieuwing en beweging, zowel op werkvlak als persoonlijke groei. Vandaar Wittering.nl! Ik geloof in dit concept. Mijn hart ligt bij het atelier. Communiceren door middel van creativiteit, voor mij het mooiste wat er is! Ik vind het super om op zowel school (maandag en dinsdag) als op de BSO actief te zijn. In mijn vrije tijd ga ik graag dansen, naar bandjes, de film, musea, zing ik in een pop- & soulkoor en wandel ik graag (terwijl ik fotografeer). We gaan elkaar zien! Groet, Corinne.

Al enige tijd heeft Elma (unit 1) last van haar polsen. Ze is in september geopereerd aan haar ene pols en daar inmiddels van hersteld. Op woensdag 23 januari is ook haar andere pols succesvol geopereerd. De komende tijd zullen we haar moeten missen op de werkvloer terwijl zij zal revalideren. We wensen haar heel veel beterschap toe. De afgelopen weken is Carla al ter ondersteuning van Elma aanwezig geweest in unit 1 en zij zal nog enige tijd aanwezig zijn ter vervanging van Elma. Hoe Elma weer op school zal re-integreren wordt nader bekeken met de Arboarts en daar zal passende vervanging bij gezocht worden.

De afgelopen periode zijn we op zoek geweest naar een goede invulling van de rol van manager kinderopvang. Dit heeft geresulteerd in het benoemen van twee regisseurs (waarbij de regisseur kinderopvang de eindverantwoording draagt). De regisseur BSO is bij u allen bekend, Mariëlle zal deze taak gaan vervullen. We feliciteren Mariëlle met deze nieuwe uitdaging! De regisseur kinderopvang is gekozen na een sollicitatieprocedure. Simone Heise gaat deze functie vervullen, ze stelt zich hieronder aan u voor. Welkom Simone!  

Hallo, ik ben Simone Heise, 28 jaar en woonachtig in Rosmalen. Ik werk al een geruime tijd als coördinator voor Ons Kind Bureau bij Kindcentrum de Hoven. Met enorm veel enthousiasme zal ik per 1 februari 2019 de functie regisseur kinderopvang Wittering.nl gaan vervullen. Samen met u en het team van Wittering.nl wil ik een fijne samenwerking en open communicatie creëren, waarbij we uw kind(eren) vooropzetten. Naast het werken op kantoor zal ik ook op de groepen aanwezig zijn om samen met de medewerkers uw kind(eren) een leerzame, gezellige en rijke dag te bezorgen.
Ik haal mijn energie uit samenwerking en het verbeteren van de dienstverlening en kwaliteit, waarbij ik een passie heb voor het inzetten van kwaliteiten. Samen met uw kennis en onze kennis wil ik de beste omgeving creëren voor de ontwikkeling van uw kind(eren). Donderdagavond zal ik aanwezig zijn bij de ouderavond, die op de agenda staat. Hopelijk zie ik u daar en kunnen we persoonlijk kennis maken. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd binnenlopen. Ik ben vanaf 1 februari aanwezig op maandag, woensdag en donderdag. Vanaf 1 maart komt daar ook de dinsdag bij. Groet, Simone.

Helaas voor ons stopt Manouk per 1 maart  met werken bij de BSO, wij wensen haar heel veel succes bij de nieuwe uitdaging die zij aangaat. De uren van Manouk zullen gedeeltelijk intern opgelost worden. Voor de rest van de uren zal er een sollicitatieprocedure opgezet worden.

Kernconcept: De komende periode staat het kernconcept Binding en samenleving centraal. Via deze link leest u meer over de achterliggende gedachte en de insteek die deze keer gekozen is. Inhakend op dit kernconcept zullen Hilde en Guus in deze periode weer alle kringen rondgaan om hun rol als vertrouwenspersoon toe te lichten.

Verslag nav ontwikkelgesprek: Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie hebben altijd hoog in het vaandel gestaan van Wittering.nl. Verbonden zijn in het belang van de ontwikkeling van onze kinderen. Er zijn vele mooie voorbeelden van intensieve en gelijkwaardige samenwerking te noemen en daar zijn we trots op. Zo is ook ooit ontstaan dat ouder(s)/verzorger(s) na een ontwikkelgesprek een kort verslag van het gesprek terugkoppelen, waaruit blijkt hoe het gesprek in de ogen van de ouders is verlopen. In unit 1 gebeurt dit trouw, terwijl we dit in unit 2 en 3 onvoldoende onder de aandacht hebben gehad. Graag willen we dit ook in deze units weer oppakken. We vragen daarvoor uw medewerking, zodat we elkaar goed kunnen blijven verstaan. Heeft u hier vragen of opmerkingen over, dan weet u ons te vinden. Vanaf het aankomende ontwikkelgesprek zult u uitgenodigd worden om zo een terugkoppeling te geven.

Atletenmap Unit 3: Telkens zijn we op zoek naar de beste manier om kinderen te begeleiden in hun leerprocessen. Onder leren verstaan we de volgende elementen: kennis, vaardigheid, inzichten en attitudes. We weten uit onderzoek (Deci & Ryan) dat kinderen gemotiveerd zijn om te leren als ze zich ook eigenaar voelen van het proces en inzicht hebben in wat ze aan het doen zijn. Vanuit die gedachte hebben we in unit 3 (geïnspireerd door unit 2) een atletenmapje ontwikkeld waarin kinderen op vaardigheidsniveau inzicht krijgen in de doelen waar ze mee aan de slag zijn en kunnen. De term ‘atletenmapje’ komt van de verschillende karakters van PARWO (passend reken- en wiskundeonderwijs) en geeft aan dat het doelen zijn die veel getraind dienen te worden om ze goed in te kunnen zetten in de andere ruimtes. We verwachten dat de kinderen met behulp van dit mapje meer structuurafhankelijk kunnen zijn ipv leerkrachtafhankelijk. Tijdens de adviesgesprekken en de rapportagegesprekken is al veel gesproken over deze nieuwe inzet. Uiteraard gaan we dit over enkele weken met elkaar evalueren en ook de kinderen bevragen wat hun ervaring hiermee is. De eerste geluiden zijn positief, we houden u uiteraard op de hoogte.

Buitenruimte: Blij en trots zijn we dat de subsidieaanvraag, die we bij het Prins Bernhard Cultuur Fonds ingediend hebben, is goedgekeurd. We gaan nu met man en macht aan de slag om de plannen voor onze nieuwe buitenruimte te realiseren. Wilt u ook een steentje bijdragen? Tijdens de eerste schooltuinochtend van het nieuwe jaar, op zaterdag 23 februari, gaan we aan de slag met de eerste concrete stappen in het buitenruimte project. Er wordt van 09:00 uur tot 12:00 uur gewerkt. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld, vele handen maken licht werk!

Akoestiek: Al geruime tijd zijn we samen met het bestuur en de gemeente op zoek naar mogelijkheden om de akoestiek in onze ruimtes te verbeteren. De firma Allkoestiek heeft een nagalmmeting uitgevoerd op diverse punten op de werkvloer. Om de gemeten overlast te beperken en de geluiden beter te laten afdempen, worden er in de meivakantie speciale akoestische elementen in de ruimtes met de meeste overlast geplaatst. We hopen alle kinderen dus na de meivakantie in een meer geluidsvriendelijke omgeving te verwelkomen.

Oudervereniging

Kwartaalstart: Woensdagavond 6 februari nodigen we u van harte uit voor een prikkelende ouderavond over spel en spelen. De spreker op deze avond is Wilma van Esch, specialist op het gebied van het Jonge Kind en leiderschap. De kwartaalstart begint om 19:30 uur. Na afloop bent u van harte welkom voor een drankje. Graag horen we of u erbij bent. Aanmelden kan op de Facebookpagina van de Oudervereniging of via de intekenlijsten op de prikborden. We hopen op een hoge opkomst!

Even voorstellen: Bas de Gier is lid geworden van het bestuur van de oudervereniging. Hieronder stelt hij zich aan u voor.

Mijn naam is Bas de Gier, vader van Julia uit de Meerkoeten van unit 1 en van Sjors, die in december is geboren. Samen met mijn vrouw Anne ging ik 2 jaar geleden op zoek naar een school voor Julia. Na ons eerste bezoek aan Wittering.nl waren we direct onder de indruk van de visie die Karin met ons deelde en van het enthousiasme van de leerkrachten. We hebben er lang over nagedacht en heel bewust voor deze school gekozen en hebben hier geen moment spijt van gehad.
Ik zou graag wat meer op de hoogte willen zijn van wat er gebeurt op school; ik zou graag wat meer betrokken willen zijn. Daarom heb ik besloten te vragen of ik bij het bestuur van de oudervereniging kon aansluiten en werd hier door een groep leuke en positieve mensen ontvangen. Ik kijk ernaar uit een steentje bij te kunnen dragen en daarnaast het Wittering.nl team beter te leren kennen en meer enthousiaste ouders te ontmoeten!

BSO Nieuws

Splitsing vakantiebso: Per 1 februari splitst de Windkracht zich in KC De Groote Wielen en KC Wittering.nl. Tijdens de vakantiebso werkten voorheen de BSO's van De Groote Wielen en Wittering.nl samen, door de splitsing zal Wittering.nl voortaan zelfstandig een BSO programma aanbieden met pedagogisch medewerkers van Wittering.nl.

Carnaval: De inschrijving voor de carnavalsvakantie is inmiddels gesloten. Mocht u voor deze week nog opvang nodig hebben, kunt een mail sturen naar: bso@wittering.nl.

Oudercommissie BSO Wittering.nl: Vindt u het belangrijk dat kinderen buiten schooltijd een leuke tijd hebben en in een veilige omgeving kunnen spelen? Denk met ons mee om deze voor- en naschoolse tijd nog verder te verbeteren. Drie tot vier keer per jaar vergaderen de ouders van de oudercommissie en management over het pedagogisch klimaat, beleidsstukken, tarieven en inspectie. 
Lijkt het u leuk om hier een bijdrage in te leveren? Meld u aan, want we zijn dringend op zoek naar nieuwe leden. Hopelijk mogen we u binnenkort welkom heten! Stuur vrijblijvend een mail voor meer informatie naar: ocbsowittering@gmail.com.

Studiedag: Op maandag 11 maart heeft school een studiedag, de BSO is de hele dag geopend. Heeft u voor deze dag opvang nodig? Via de groep of de mail bso@wittering.nl kunt u opvang aanvragen.

Bereikbaarheid BSO: Heeft u extra opvang nodig of wilt u een dag ruilen? Dan vinden we het fijn als u dit mailt, zodat we rustig kunnen kijken wat mogelijk is. Bent u iets vergeten door te geven, bijvoorbeeld uw kind komt niet of mag eerder naar huis, dan kunt u ons het beste bereiken op de volgende nummers: 06-18405998 of 0618405997.

NICE TO KNOW

Kindercarnaval: De zaterdag voor de start van het carnaval vindt het Zandhazendurpse kindercarnaval weer plaats in Partycentrum De Kentering in Rosmalen. Het feest zal vanaf 13.30 uur losbarsten. Voor slechts € 5,00 entree krijgen de kinderen ranja, een presentje en een frietje en kunnen ze deelnemen aan diverse spelletjes. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Profile Maurice van Hassel. Meer informatie kunt u vinden op de website van SJV.