Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief oktober 2018

25-10-2018

NEED TO KNOW

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Via deze digitale nieuwsbrief willen we u informeren over het volgende:

Nieuws uit de units

Team: Dit schooljaar komt u op school een aantal stagiaires tegen. Zij stellen zich in de nieuwsbrieven beurtelings aan u voor.

Hoi allemaal, mijn naam is Katja Corsten en ik ben 19 jaar oud. Ik woon in Rosmalen. Momenteel zit ik in het derde jaar van de pabo in ’s-Hertogenbosch. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om leuke dingen te doen met vriendinnen zoals terrasjes pakken, lekker winkelen of een avondje naar de bioscoop. Ook houd ik veel van muziek, ik speel zelf saxofoon, en speel ik in de schoolband van de Fontys. Dit jaar loop ik een halfjaar stage op Wittering.nl en daarna zal ik mijn minors ingaan. Hierbij ga ik mij verder specialiseren in het muziekonderwijs en drie maanden stagelopen op een basisschool in Indonesië. Ik ben stagiaire in unit 3 en ben er op maandag en dinsdag. Ik heb bewust gekozen om dit halfjaar stage te lopen op Wittering.nl om zo mijn eigen visie op onderwijs uit te kunnen breiden. Ik leer veel van de manier van werken en ben benieuwd wat de rest van mijn stageperiode mij gaat brengen. Groetjes Katja.
 

Woensdag 31 oktober is de laatste werkdag van Martine, per 1 november gaat zij in Nistelrode op een BSO werken. Heel veel succes Martine en bedankt voor de fijne samenwerking en al je inzet van de afgelopen jaren!

Kernconcept: De komende periode staat het kernconcept Macht en Bestuur centraal. Via deze link leest u meer over de achterliggende gedachte en de insteek die deze keer gekozen is.

Nieuwe naam taal- rekenruimte: Taal- en rekenontwikkeling heeft in alle functieruimtes een plaats. Om die reden ervaren we dat de naam taal- rekenruimte niet passend is bij één ruimte specifiek. In de huidige taal- rekenruimte trainen we met name de vaardigheden die binnen taal- en rekenontwikkeling centraal staan. Daarom willen we graag de naam 'taal- rekenruimte' vervangen door een naam die meer recht doet aan de bedoeling van die ruimte. We nodigen ouders en kinderen van harte uit om mee te denken over een passende benaming. Heeft u een passende naam? Schrijf deze dan op een briefje, eventueel met toelichting, en deponeer deze in een van de ideeënbussen die vanaf vandaag te vinden zijn bij de ingangen van unit 1 en 2/3. Ideeën kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 9 november. We zijn benieuwd naar uw creativiteit.

Schoolhond: Hoera!! Een wens van de kinderen en van ons als team komt in vervulling. Eind september is onze schoolpup geboren, 10 november mag Melanie haar ophalen bij haar huidige verzorgers. Om de kinderen weer even te laten ervaren hoe het is om een hond op school te hebben, bezoekt de schoonvader van Melanie morgen samen met zijn hond Taco onze school. Het is een vriendelijk beestje en heel goed afgericht. Hij heeft wat meer energie vanuit enthousiasme dan de eerdere oefenhonden. Melanie loopt eerst rustig een rondje door de school met Taco en zoekt daarna een plekje waar kinderen kunnen komen kijken en/of voorlezen. Misschien is er daarna nog tijd om met een aantal kinderen en Taco lekker buiten te spelen op het veldje!

Uitje schoolverlaters: Op woensdag 14 november staat er een bijzonder en leerzaam uitstapje op het programma voor alle schoolverlaters. We gaan die dag op excursie naar het Binnenhof en Madurodam. Op speelse wijze leren de kinderen van alles over de Nederlandse democratie en politiek. De dag begint op miniatuurformaat in Madurodam en gaat op het echte grote Binnenhof verder. Uiteraard maakt een bezoek aan de Tweede Kamer ook deel uit van het programma. Met een beetje geluk mogen we een stukje van een vergadering bijwonen! We vertrekken die dag om 09:00 uur richting Den Haag en verwachten, afhankelijk van het verkeer, rond 17:00 uur weer terug op school te zijn. We zijn ons ervan bewust dat we aan de late kant zijn met communicatie. Laat het ons weten indien u hierdoor onverhoopt voor een uitdaging komt te staan en wij hier iets in kunnen betekenen. We zoeken voor deze excursie nog twee ouders die met ons mee willen gaan om de kinderen te begeleiden. Heeft u interesse en tijd? Meld dit dan door middel van een mail aan unit3@wittering.nl.

Aanbod Engels: Voor de herfstvakantie is unit 3 met aanbod van een native speaker Engels gestart. Valerie is een moeder van Wittering.nl en komt uit Canada. Op haar initiatief komt ze om de week in de unit om met de kinderen Engels te spreken. Dit is voor de kinderen vrijblijvend met als doel om comfortabeler te worden met de vreemde taal en hun woordenschat uit te breiden. Tijdens de eerste ontmoeting heeft Valerie zich voorgesteld aan de kinderen en hebben verschillende kinderen zich in het Engels of Nederlands aan haar voorgesteld. De volgende keren zullen de kinderen onderwerpen aandragen waar ze het over willen hebben. Wij zijn heel blij met dit initiatief en de positieve reacties van de kinderen.

VSO: Om kinderen zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving op te vangen, biedt Wittering.nl eigen voorschoolse opvang. Kinderen kunnen op die manier de dag rustig opstarten. Wij vragen ouders van kinderen die onze VSO niet bezoeken daarom, de kinderen pas vanaf 08:15 uur te brengen. Bedankt voor uw medewerking.

SchoolBiEB unit 1: Op dinsdag en vrijdag bezoeken de kinderen van unit 1 de SchoolBiEB. Het is fijn als de kinderen die mee willen naar de bieb een tas, voorzien van hun naam, bij zich hebben voor de boeken. De tassen mogen opgehangen worden aan de kringkasten.

Oproep: Unit 1 is op zoek naar kosteloos materiaal om mee te knutselen, denk aan verpakkingsmateriaal, kartonnen doosjes, wc rolletjes etc. Verzamelt u mee? Het materiaal mag worden afgegeven bij de kringen van unit 1.

Gevonden voorwerpen: Er liggen gevonden voorwerpen zonder naam in beide halletjes, kom vooral een kijkje nemen of er iets van uw kind(eren) tussen zit. Het wordt volgende week opgeruimd.

Afval scheiden: Sinds kort wordt al ons afval gescheiden door middel van handige minicontainers die de Afvalstoffendienst van de Gemeente 's-Hertogenbosch aan ons beschikbaar heeft gesteld. De containers staan in de restaurants en in de diverse ruimtes, kinderen zien eenvoudig aan de bakken en op de bijbehorende poster welk afval in welke container mag.

Medezeggenschapsraad

Voor de vakantie is er gestemd in het kader van de vacature binnen de oudergeleding van de MR van Wittering.nl. Inmiddels zijn alle stemmen geteld en kunnen we mededelen dat Ingrid van Loon door u gekozen is als nieuw MR lid. We wensen Ingrid veel succes en plezier met haar MR werkzaamheden! 

Oudervereniging

Kwartaalstart: Op 13 november van 17:00 tot 19:00 uur is er weer een kwartaalstart waar alle kinderen, ouders, broertjes en zusjes welkom zijn. In het kader van het nieuwe kernconcept Macht en Bestuur is het thema 'Spel'. Op verschillende plekken in de school kunt u ontdekken hoe dit verweven is in het onderwijs aan onze kinderen. Er wordt gezorgd voor een eenvoudige maaltijd met soep en broodjes. Tijdens de kwartaalstart zal ook de nieuwe naam van de taal- rekenruimte worden onthuld. Zorg dus dat u erbij bent!

Sinterklaas: Hoor wie klopt daar kinderen....... Wie komt de Sint een handje helpen op:

  • 16 november vanaf 14:00 uur twee hulpouders die de school en het atrium willen helpen versieren
  • 4 december vanaf 8:30 uur twee hulpouders om de grote dag zelf in goede banen te leiden
  • 4 december vanaf 14:00 uur twee hulpouders die willen helpen de Sint versieringen op te ruimen

Aanmeldingen ontvangen wij graag via oudervereniging@wittering.nl. Alvast bedankt voor uw hulp!

Poll behoefte klassenfoto: De afgelopen jaren kwam er op Wittering.nl een schoolfotograaf om klassenfoto's te maken. Het kost ieder jaar veel inspanning van school en de oudervereniging om dit te organiseren. Dat roept de vraag op of dit ook anders kan. De oudervereniging zet deze maand een poll uit via de Facebookpagina van de oudervereniging om de behoefte van ouders te peilen. U kunt daarin aangeven welke optie uw voorkeur heeft met betrekking tot de klassenfoto. Als u wilt deelnemen aan deze poll, dient u lid te zijn/worden van de facebookpagina van Oudervereniging Wittering.nl.

NICE TO KNOW

Typecursus bij Windkracht 5, Wijkcentrum: Na de kerstvakantie starten er twee typecursussen voor kinderen bij Windkracht 5 onder begeleiding van Type-Uniek (voorheen Type10). De lessen worden gegeven in kleine groepen (min. 8 en max. 12 kinderen). De maandagcursus start op 7 januari 2019 van 14:10 tot 15:10 uur en op vrijdagcursus op 11 januari 2019 van 14:10 tot 15:10 uur. Kinderen vanaf 10 jaar leren zo gemiddeld in 10 klassikale lessen blindtypen. De totale typecursus kost €125,00 per cursist. Kinderen die op die dagen op de BSO verblijven, ontvangen €10,00 korting, als ze vóór 1 november a.s. ingeschreven worden; u kunt dan de kortingscode DGW10 invullen. De kinderen worden door Angelique van Type-Uniek opgevangen met wat te drinken en een kleine versnapering. Via de website van www.type-uniek.nl kunt u uw kind onder het kopje “groepslessen” inschrijven. Plaatsing geschiedt via binnenkomst van aanmelding. Voor vragen ben ik (Angelique) bereikbaar via info@type-uniek.nl of op 06-30789989.

Oriëntatie VO: Een overzicht van alle belangrijke data rondom sfeer proeven, informatie, aanmelding en toelating van Gymnasium Bernrode vindt u hier. Meer informatie vindt u ook op de website.

Al verschillende jaren organiseert Gymnasium Beekvliet 'The Beekvliet Experience', speciaal voor leerlingen die zich oriënteren op het VWO. Op zo'n middag worden 3 verschillende lessen aangeboden. De middagen starten om 14:00 uur en zijn om 16:15 uur afgelopen. Deelnemen kan nog op woensdagmiddag 28 november. Daarnaast organiseert Gymnasium Beekvliet in de aula van de school op dinsdag 13 november vanaf 19:30 uur een kennismakingsavond voor leerlingen uit groep 7/8 en hun ouders. Kijk voor meer informatie en aanmelden voor een van deze activiteiten op www.gymnasiumbeekvliet.nl.

Op woensdag 7 november 2018 organiseert De Brug School voor Praktijkonderwijs in Zaltbommel een DOEDAG speciaal voor schoolverlaters in het basisonderwijs met mogelijk advies voor Praktijkonderwijs. Leerlingen kunnen die dag tussen 08:55 uur en 12:00 uur kennismaken met De Brug. Aanmelden kan dmv een mail naar Marieke van de Water (mvandewater@prodebrug.nl). Meer informatie is ook te vinden op www.prodebrug.nl.

Ook dit schooljaar is het voor leerlingen en ouders mogelijk om Van Maerlant (vmbo) in Den Bosch een keer onder schooltijd te bezoeken. U kunt zich hiervoor opgeven via de website (www.vanmaerlant.nl) onder het kopje 'groep 7/8'. U ontvangt dan t.z.t. een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst/rondleiding in januari-februari 2019. Los daarvan is er op zaterdag 19 januari 2019 van 10:00 tot 13:00 uur Open Huis bij van Maerlant Den Bosch.

Op 8 maandagmiddagen kunnen leerlingen uit groep 8 bij het Jeroen Bosch College kennismaken met de vakken Engels en Nederlands in een masterclass. De lessen worden gegeven op maandag van 13:30 uur tot 14:30 uur, met ingang van maandag 19 november. Wanneer uw kind interesse heeft om hieraan deel te nemen, wordt hem/haar gevraagd een brief te schrijven aan de begeleiders van unit 3, waarin uw kind uitlegt waarom hij/zij graag wil deelnemen. Unit 3 zet de brieven vervolgens door naar het JBC. Er kunnen maximaal 50 leerlingen meedoen. Het is belangrijk een mailadres te vermelden in de brief en een handtekening van ouders/verzorgers om toestemming te geven voor absentie van de basisschool. Let op; de gehele masterclass beslaat 8 maandagmiddagen.

Number One: Elke woensdagmiddag is jongerencentrum Number One van 14:00 uur tot 17:00 uur geopend voor leerlingen van alle groepen 8 in Rosmalen. Op woensdagmiddag 31 oktober staat Halloween Cupcake versieren op het programma. Bekijk de flyer voor meer informatie.

Lampionnentocht: Op zaterdagavond 10 november verzorgen nationaalparkgidsen een lampionnentocht in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Met een zelf meegebrachte lampion gaan kinderen om 17:00 uur samen met ouders/verzorgers, opa's/oma's of andere begeleiders op pad door de duinen. Tijdens deze avond leren de kinderen over de dieren die leven in de duinen en verzamelen zij ‘voedsel voor in de winter’. De tocht wordt verzorgd door IVN Brabant. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de flyer of op de website.

Boekentips: Bibliotheek ’s-Hertogenbosch heeft voor deze maand een aantal boekentips samengesteld voor kinderen van diverse leeftijden. U vindt ze op de deze flyer.

PANASJ hockey: Wil je iets leren met bal en stick? Heb je lol in actieve tik- en balspellen en wedstrijdjes spelen? En wil je gave hockeytrucs aanleren? Kom in actie en maak kennis met PANASJ hockey. Lees er meer over in de flyer.