Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief augustus 2018

23-08-2018

NEED TO KNOW

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Via deze digitale nieuwsbrief willen we u informeren over het volgende:

Nieuws uit de units

Team: Dit schooljaar komt u op school een viertal stagiaires tegen. Kim, Arlet, Katja en Simone stellen zich in de volgende nieuwsbrieven beurtelings aan u voor. Daarnaast komen Elma Rog en Petra Sinke ons team de komende periode versterken. Zij stellen zich hieronder aan u voor. Wij heten alle nieuwe collega's van harte welkom en wensen hen een fijne tijd op Wittering.nl toe.

Beste ouder(s), verzorger(s), mijn naam is Petra Sinke, ik woon in Rosmalen samen met mijn man Rik en onze twee kinderen. Vele jaren heb ik met plezier gewerkt op Kindcentrum ’t Schrijverke in ’s-Hertogenbosch, een school voor ontwikkelingsgericht onderwijs, als leerkracht in de midden-en bovenbouw en als co-teacher, een antwoord op passend onderwijs. Daarnaast was ik afdelingsleider van de bovenbouw; het coachen van teamleden, het bewaken van de rode lijn en het uitvoeren van IB-taken voor de reguliere groepen deed ik graag. Ik wilde graag een nieuwe uitdaging aangaan op een andere school. Wel op een school met een vernieuwend concept en dan zit ik zeker goed op Wittering.nl! In de komende tijd ben ik werkzaam in het atelier van unit 2, naast Michelle. Als het goed is, ga ik daarna Marieke tijdelijk vervangen in unit 3 tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik heb er ontzettend zin in om deel te zijn van een bevlogen team op deze bijzondere school en hoop u snel tegen te komen!

Wat leuk dat ik me mag voorstellen. Mijn naam is Elma Rog, 44 jaar en woon met mijn vriend en zoon en dochter in Oss. Na 20 jaar kinderopvang, waarvan ik de laatste 8 jaar bij kindercentrum de Windkracht heb gewerkt, kreeg ik de kans om bij unit 1 aan te sluiten. Dit heb ik met beide handen aangepakt. Ik heb hier veel zin in en hoop de kinderen en het concept van Wittering.nl snel te leren kennen. Door mijn ervaring bij de Windkracht hoop ik een aandeel te kunnen hebben in het samenvoegen met de kinderopvang. Tot ziens op school!

Studiedag: Vrijdag 21 september is het studiedag, alle kinderen zijn dan vrij. Ook de BSO is die dag gesloten.

Rapportage: Vandaag ontvangt u per mail het rapportagerooster voor komend schooljaar. Wilt u deze data in uw jaarplanning op nemen? Mocht een van de voorgestelde data u niet uitkomen, graag onderling ruilen en dit minimaal 3 weken van te voren doorgeven aan de desbetreffende unit.

Meeloopochtenden: Om aanvullend zicht te krijgen op de ontwikkeling van uw kind en de werkwijze van Wittering.nl, nodigen we alle ouders uit om 1 keer per unit een dagje mee te draaien. Een mooie en belangrijke manier om van elkaar te leren. U kunt deze dag vragen stellen aan de teamleden en uw kind observeren. Ter afsluiting nodigt Karin alle 'meeloopouders' uit om met elkaar om 13:15 uur ervaringen te delen. De intekenlijsten voor de meeloopochtenden hangen vanaf deze week in de units, zodat u zich kunt inschrijven.

Wandelen in de wijk: In unit 2 staat de komende weken onder andere getal-oriëntatie centraal. We laten de kinderen kennismaken met de betekenis van getallen in verschillende situaties. Het getal 12 als huisnummer betekent iets anders dan bijvoorbeeld leeftijd. We gaan de komende weken steeds op dinsdag met een groep kinderen een uitstapje maken in de wijk zodat de kinderen de getallen ook in realistische situaties kunnen zoeken en verzamelen. Judith, Melanie en Lars zullen deze mini-excursies verzorgen. 

Gymaanbod unit 2 en 3: In de nieuwsbrief van vorige week lieten we u weten dat unit 2 dit schooljaar op maandag gymt, unit 3 op dinsdag en om en om op vrijdag. De praktijk wijst echter uit dat het voor de continuïteit op de vloer prettiger is om het gymaanbod voor unit 2 van de maandag naar de dinsdag te verschuiven. Unit 2 gymt miv komende week dus op dinsdag en onveranderd in de even weken op vrijdag. Unit 3 gymt op maandag en in de oneven weken op vrijdag.

Dansaanbod: Het is fijn als alle kinderen van unit 3 (op dinsdag) en unit 2 (op woensdag) de komende weken een handdoek of yogamatje meenemen voor het dansbalans aanbod. De kinderen zelf zijn hiervan al op de hoogte.

Oproep: Om tijdens het aanbod producten te fotograferen is unit 2 is op zoek naar oude telefoons met camerafunctie (met daarbij zo mogelijk een oplaadkabel en USB kabel of andere vorm van aansluiten op een computer). Heeft u er nog eentje liggen die niet gebruikt wordt? Graag! Ze mogen afgegeven worden aan een van de volwassenen van unit 2. Daarnaast kan unit 2 op dit moment nog kranten (oude en recente) gebruiken. Ook deze mogen afgegeven worden op de unit.

Oudervereniging

Kwartaalstart: Zet allemaal maandagavond 10 september in uw agenda. De eerste kwartaalstart van het nieuwe schooljaar! Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom. Het eerste gedeelte van de kwartaalstart staat in het teken van de algemene ledenvergadering van de oudervereniging, vervolgens wordt er door het team dieper ingegaan op de ambities en speerpunten van Wittering.nl voor het nieuwe schooljaar. In verband met de invulling van deze avond is het zonder de aanwezigheid van kinderen. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld! We verwachten dat de avond tot ongeveer 22:00 uur zal duren.

Wittering.nl t-shirs en bandana's: vanaf dit schooljaar zijn er voor alle sportactiviteiten waaraan onze kinderen deelnemen Wittering.nl t-shirts beschikbaar. Voor de Wandel3Daagse zijn er bovendien voor alle deelnemers speciale bandana's gereserveerd. De kinderen zijn blij verrast en showen ze graag aan u.

Dringende oproep schooltuin: Om de schooltuin goed te kunnen draaien zijn we dringend op zoek naar extra handjes. Iedere woensdag/vrijdag van 9 tot 11 gaan we met een wisselend groepje kinderen aan de slag met wieden, zaaien en oogsten. Telkens is het mooi om te zien hoe de kinderen zelf ontdekken hoe alles groeit, bloeit en leeft in de tuin. Hun enthousiasme is elke keer weer groot!

Lijkt het u leuk om hieraan mee te helpen? We kunnen uw versterking heel goed gebruiken! Het kost u slechts één woensdag- of vrijdagochtend per 3 weken. Iedere week zijn we met 2 mensen in de tuin. Het seizoen is vanaf half maart t/m oktober. Het kost dus weinig tijd (meer mag natuurlijk) en het levert veel blije gezichten en een leuke ontspanning buiten op. Groene vingers is niet noodzakelijk, wel enthousiasme. Ook opa's of oma's mogen natuurlijk meehelpen!

Wilt u wel helpen maar niet op vaste basis? Op de volgende zaterdagen wordt er van 09:00 uur tot 12:00 uur ook gewerkt in de schooltuin: 29 september, 3 november, 23 februari, 6 april en 22 juni. U bent meer dan welkom!

Interesse? Bel of stuur een berichtje naar Mireille via 06-53957061 of spreek Karin even aan. 

Verkoop uit eigen moestuin: Ook in de vakantie is er hard gewerkt in de schooltuin. Op dinsdag 28 augustus heeft u om 14:00 uur de mogelijkheid om allerlei heerlijke producten te kopen die de schooltuincommissie gemaakt heeft met al het lekkers dat deze zomer geoogst is. De opbrengst gaat 100% terug naar de schooltuin zodat er geoogst kan blijven worden. Kom kijken, proeven en kopen! De verkoop vindt plaats op het schoolplein bij de entree van unit 2/3.

Wist u dat...: de oudervereniging van Wittering.nl een eigen Facebook-pagina heeft voor ouders/verzorgers van Wittering.nl? Het is een digitale ontmoetingsplek, niet alleen bedoeld om informatie te delen vanuit de oudervereniging, maar ook om de discussie aan te gaan, elkaar vragen te stellen en inspiratie op te doen. Om lid te worden stuurt u via Facebook (Oudervereniging Wittering.nl) een verzoek naar de beheerders van de groep.

BSO

Sluitingsdag: 21 september is het gehele kindcentrum gesloten. Dit ivm een studiedag van Ons Kindbureau. Voor alle overige sluitingsdagen kunt u terecht op de site van Ons Kindbureau.

Herfstvakantie: De inschrijving voor de herfstvakantie is gestart! Opvang nodig? Aanmelden kan tot 31 augustus.

Contact: De BSO beschikt over een mobiele telefoon. Bent u iets vergeten door te geven? Bijvoorbeeld uw kind komt niet of mag eerder naar huis, dan kunt u op het volgende nummer een Whatsapp-bericht sturen : 06-18405998. Ruilingen en extra aanvragen geeft u op de groep of via de mail aan ons door.

Enthousiaste ouders gezocht: Vindt u het belangrijk dat kinderen buiten schooltijd een leuke tijd hebben en in een veilige omgeving kunnen spelen? Denk met ons mee om deze voor- en naschoolse tijd nog verder te verbeteren. Drie tot vier keer per jaar vergaderen de ouders van de oudercommissie en management over het pedagogisch klimaat, beleidsstukken, tarieven en inspectie. Lijkt het u leuk om hier een bijdrage in te leveren? Meldt u aan, want we zijn dringend op zoek naar nieuwe leden. Hopelijk mogen we u binnenkort welkom heten! Stuur vrijblijvend een mail voor meer informatie naar ocbsowittering@gmail.com.

 

NICE TO KNOW

Workshop nieuws: Er kan nog steeds ingeschreven worden voor zwemmen via de BSO. Dit kan via www.onskindbureau.nl of stuur een mailtje naar jvdven@kcdgw.nl als u nog vragen heeft.

Er kan ook weer ingeschreven worden voor judolessen in Windkracht 5. Deze worden aangeboden door Frans van Gent. Als uw kind twijfelt over judo, is het mogelijk een proefles af te nemen. Aanmeldingen lopen via www.onskindbureau.nl. Heeft u nog vragen? Stuur een mailtje naar jvdven@kcdgw.nl.

Keukenbazen Battle: Is uw kind een kooktalent? Laat hem of haar meedoen met de Keukenbazen Battle. Keukenbazen is een hele leuke én hele spannende kookwedstrijd voor kinderen van 10 tot 12 jaar, in Noordoost-Brabant. De kinderen strijden in een team van 2 of 3 om de titel Keukenbazen 2018. Klik hier voor de flyer met meer informatie.