Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief augustus 2018

17-08-2018

NEED TO KNOW

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De vakantie loopt ten einde. Hopelijk kijkt u allen terug op een fijne zomer. Maandag starten we het nieuwe schooljaar vol goede zin, met een frisse blik en met hernieuwde energie. We kijken er naar uit om alle kinderen weer te zien en wensen iedereen een fijn nieuw schooljaar toe.

Maandag staat de deur vanaf 08:15 uur voor iedereen open. Om 08:30 uur starten we zoals gebruikelijk met de verstilling. Om iedereen op speciale wijze welkom te kunnen heten vragen we u om maandag a.s. bij het binnenkomen alleen gebruik te maken van de ingang bij unit 2/3. 

Na elke schoolvakantie worden alle kinderen op luizen en neten gecontroleerd. Om deze controles zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we u op deze dagen rekening te houden met het kapsel van uw kind en de haren van uw kind bijvoorbeeld niet in te vlechten.

Op donderdag 20 september ontvangt u de volgende nieuwsbrief waarin we o.a. onze nieuwe collega's aan u voorstellen. Op dit moment willen we u alvast informeren over onderstaande zaken.

Gestaltleren en kernconcepten: Wittering.nl werkt met kernconcepten waarmee kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen op een manier die nauw aansluit bij de kenmerken van het brein. De kinderen krijgen daarmee inzicht in zichzelf, in hun directe sociale en fysieke omgeving en inzicht in de “grotere” wereld (je kijkt steeds verder om je heen). Inzicht dat in tegenstelling tot kennis nog vele decennia relevant blijft.

Kernconcepten laten zich niet vatten in schoolse vakken. Het geheel van kernconcepten is een mentale kaart van hoe de wereld fysisch, psychisch en maatschappelijk begrepen kan worden. Bij Wittering.nl onderscheiden we er tien. Deze tien kernconcepten vormen het hart van de leerstof. Ze vormen een holistisch systeem, omvatten allerlei begrippen, die ook weer met elkaar in verband staan.

We starten het nieuwe schooljaar met het kernconcept Evenwicht & Kringloop met de insteek; balans in de mens en maatschappij. Afgelopen zomer hebben we verschillende natuurverschijnselen meegemaakt. Door de aanhoudende warmte is er in de natuur veel gebeurd. Tijdens dit eerste kernconcept gaan we in op de gevolgen voor mens, dier en de maatschappij. Welke maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor disbalans en hoe zetten we ons in om evenwicht te verkrijgen. Op www.gestaltleren.com leest u meer over de achtergrond van Gestaltleren en de gedachte achter de kernconcepten.

Buitenruimte: In de vakantie is er op de speelplaats hard gewerkt aan de realisatie van de natuurlijke waterspeelplek. En met een prachtig resultaat! De kinderen kunnen hier nu naar hartenlust spelen met nat zand.

Gymaanbod: Komend schooljaar gymt unit 2 op maandag en unit 3 op dinsdag. Op vrijdag wordt er om en om gymaanbod gegeven. Unit 2 gymt in de even weken op vrijdag en unit 3 in de oneven weken.

Save the date: Op de website en in de app van Wittering.nl vindt u het rooster voor komend schooljaar. Noteert u alvast de kwartaalstartdata (10 september, 13 november, 6 februari en 23 mei) in uw agenda? Tijdens deze ontmoetingsmomenten stemmen we conceptuele zaken met elkaar af, het is prettig als u allen daarbij aanwezig bent. Over de exacte invulling en het tijdstip informeren we u steeds ruim van te voren.

Heel graag tot maandag. Wij hebben er weer zin in!