Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief mei 2018

31-05-2018

NEED TO KNOW

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Via deze digitale nieuwsbrief willen we u informeren over het volgende:

Nieuws uit de units

Team: Goed nieuws van Marieke, zij en haar partner Dirk verwachten in november hun eerste kindje. Van harte proficiat Marieke! We wensen je een hele fijne zwangerschap.

Michelle heeft twee weken geleden een ingrijpende buikoperatie ondergaan. Omdat de operatie onverwacht vervroegd is, heeft ze niet van alle kinderen persoonlijk afscheid kunnen nemen. De operatie is gelukkig goed gegaan. Wij wensen Michelle een voorspoedig herstel toe.

Even voorstellen: Hallo, ik ben Inez Endert, moeder van Stijn (u3) en Guus (u1). Als u belt met Wittering.nl is de kans aanwezig dat u mij aan de telefoon krijgt. Ik ben namelijk drie dagen per week op kantoor aan de slag. Ik heb van Karin de kans gekregen om bij Wittering.nl te re-integreren na ziekte, en daar ben ik erg blij mee. Ik houd mij, als betrokken ouder en vanuit mijn vak communicatie, bezig met bijvoorbeeld het redigeren van beleidsstukken en met de communicatie rondom het VO-project. En als Chantal in gesprek is, of afwezig, neem ik de telefoon aan. Tot horens!

Schoolhond: Zoals we u eerder lieten weten, zijn we aan het onderzoeken of en hoe we een schoolhond zouden kunnen laten meedraaien op onze werkvloer. Benieuwd naar de aanleiding? In de nieuwsbrief van februari kunt u onze beweegredenen teruglezen.

Afgelopen dinsdag hebben Maike de Bont en haar hond Chablis een dagje meegedraaid in de taal/rekenruimte van unit 2. Vooraf zijn we door verschillende ouders goed geïnformeerd over kinderen die allergisch of bang zijn. Op die manier konden we de kinderen juist voorbereiden en inspelen op hun persoonlijke behoeften. We hebben op de dag zelf veel positieve ervaringen opgedaan, de aanwezigheid van Chablis bleek een groot succes. Wel even wennen zo’n grote hond! Kinderen waren nieuwsgierig, geïnteresseerd en stelden veel vragen. Ze deelden interessante verhalen over hun eigen ervaringen met honden. De kinderen gingen na het aanbod in gezelschap van de hond, onverminderd verder met hun dagelijkse leerdoelen. Ze stelden zich zorgzaam en verantwoordelijk op. Rustig lopen en letten op het geluidsvolume werd nu nog vanzelfsprekender. We merkten dat een hond veel rust met zich meebrengt op de werkvloer. Er werd door kinderen enthousiast meegedacht over de mogelijkheden van een hond op school en verschillende briefjes zijn in de zelfgemaakte ideeënbus gedaan. Zo werd er bijvoorbeeld door kinderen gerefereerd aan het voorlezen aan een hond zoals dat al plaatsvindt in de bieb bij perron 3. 

Elke nieuwe stap om de mogelijkheden van een schoolhond te verkennen wordt weloverwogen genomen, waarbij Maike de Bont van ‘zorgdier.nl’ met ons meedenkt en ons adviseert. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte over de volgende stappen.

Ziekmeldingen: Vanaf nu komen ziekmeldingen via de Wittering.nl app binnen bij zowel het schoolteam als bij de BSO. U hoeft uw kind op die manier maar op één punt ziek te melden.

22 juni: Op vrijdag 22 juni hebben alle kinderen een vrije dag en gaat het team er gezellig een dagje op uit.

Jaarrooster: Het rooster met vakanties en vrije dagen voor schooljaar 2018/2019 vindt u hier en op de website onder het kopje onderwijs/vakantierooster.

Oudervereniging

Wittering.nl BBQ: Op donderdag 21 juni van 17:00 uur tot 20.00 uur is de Wittering.nl BBQ. Lees er alles over in deze brief. Morgen (vrijdag 1 juni) is uw laatste kans om kaarten te kopen, daarna is dat helaas NIET meer mogelijk. Alle hulpouders ontvangen van de organisatie tijdig een mail. Er worden tijdens de BBQ foto- en filmopnames gemaakt ten behoeve van plaatsing op social media. Denkt u aan eigen borden en bestek deze dag?

Schoolfotograaf: Op woensdag 6 juni bezoekt de schoolfotograaf Wittering.nl. Voor 14:00 uur worden alle kinderen op de foto gezet. Meer info en tips leest u in deze brief van de schoolfotograaf.
Naast de individuele foto’s van de leerlingen en de groepsfoto’s van de kringen, wordt er ook van alle broertjes en zusjes die bij ons op school zitten een gezinsfoto gemaakt. Als extra service biedt de fotograaf de mogelijkheid om foto’s te laten maken van kinderen die bij ons op school zitten met broertjes en/of zusjes die (nog) niet naar Wittering.nl gaan. Deze mogelijkheid wordt aangeboden na 14:00 uur. U kunt hiervoor gewoon binnenlopen tussen 14:00 uur en 15:00 uur. Alle foto’s worden geheel vrijblijvend aangeboden. Het bestellen gaat volledig digitaal. 

Excursie commissie: Mijke Peters is met veel plezier vier jaar lid geweest van de excursie commissie. Haar zoon Luuk is nu schoolverlater dus het zou mooi zijn als iemand (of meerderen) het stokje van haar overneemt. De insteek van de excursie commissie is om elk schooljaar voor elke unit een excursie te regelen in het kader van één van de kernconcepten. Niet alleen excursies buiten school maar ook binnen school. Denk aan workshops zoals een percussie workshop of een laatste schooldag met leuke activiteiten. Alles verloopt in samenwerking met school en de commissie komt zo’n 3 tot 4 keer per schooljaar samen om te vergaderen. Heeft u nog vragen of twijfels? Stuur gerust een mail naar oudervereniging@wittering.nl.

Jantje Beton loterij: De Jantje Beton loterij is gisteren gesloten. Graag ontvangen we alle boekjes (dus ook wanneer er geen loten verkocht zijn!!) terug op school. Wilt u deze in de kringen afgeven, zodat de verkochte loten goed verwerkt kunnen worden. Bedankt voor jullie deelname en inzet, de opbrengst komt voor de helft ten goede aan projecten van Jantje Beton en brengt ons met de andere helft weer een stukje dichter bij de realisatie van onze schoolpleinprojecten!

BSO

Zomervakantie: De inschrijfperiode voor de zomervakantie is al gesloten. Mocht u toch nog gebruik willen maken van opvang? Mail dan naar info@onskindbureau.nl. Benieuwd wat we gaan doen? Check ons programma op Facebook of op de flyers op de groep. Maakt u normaal geen gebruik van BSO? Geen probleem, er zijn mogelijkheden om incidenteel gebruik te maken van de BSO tijdens vakantie- en/of studiedagen.

Studiedag: Vrijdag 22 juni is er een studiedag waar het hele team van Wittering.nl van mag gaan genieten. De BSO is de hele dag geopend, mocht u opvang nodig hebben mail dan naar bso@wittering.nl of geef het door op de groep. Die dag zullen onze collega’s van BSO DGW aanwezig zijn, zij zijn bekend bij de kinderen van de vakantie BSO.

Afscheid nemen: Onze stagiaire Lynn is geslaagd voor haar stage en heeft dinsdag 29 mei haar officiële laatste dag op de BSO gehad. Gelukkig komt ze nog een paar keer bij ons invallen! Na de zomervakantie start ze met haar nieuwe opleiding Pedagogiek. We willen haar bedanken en wensen haar vast heel veel succes met haar nieuwe opleiding.

Na de zomervakantie gaat Mandy een nieuwe uitdaging aan bij Campus aan de Lanen. Ze gaat bij deze organisatie, die nog geheel in de kinderschoenen staat, meewerken aan de opbouw. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.

AVG wet: Uiteraard mag u van Ons Kindbureau en alle kindcentra verwachten dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Om die privacy te borgen en te beschermen zijn er gedragsregels voor medewerkers opgesteld. Van iedere medewerker wordt verwacht dat men volgens de richtlijnen die in dit reglement zijn beschreven werkt.

Algemene verordening gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG zorgt o.a. voor:
- versterking en uitbreiding van privacy rechten;
- meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
Ons Kindbureau bereidt zich voor en is goed op weg. Al onze kindcentra gaan bewust en respectvol om met de gegevens over uw kind(eren) en van u. Graag informeren wij u dat Ons Kindbureau zich op dit moment aan het voorbereiden is op de invoering van deze Wet. Wij laten ons hierin begeleiden door een externe functionaris (Data Protection Officer) om dit proces zorgvuldig te doorlopen. Op 25 mei zullen wij nog niet geheel AVG proof zijn. Het streven is om dit op korte termijn wel te realiseren zodat u er vanuit kunt dat wij zorgvuldig met uw gegevens om gaan.

En verder...:
- Heeft u nog een vraag voor de BSO? Mail dan naar bso@wittering.nl. Tijdens BSO tijden zijn we telefonisch bereikbaar op 073-8507767/073-8507665.
- Volgt u ons al op Facebook? @bsowittering.nl. Via Facebook houden we iedereen op de hoogte van activiteiten, programma’s, nieuwtjes of over studiedagen.
- Ouderenproject: Het vervoer voor heen hebben we al geregeld met Vivent, nu moeten we het vervoer voor terug nog regelen. We zijn druk bezig om dat rond te krijgen doormiddel van stichtingen die ons eventueel willen sponseren. Na de zomervakantie willen we graag starten, tot die tijd gaan we nog 3 keer langs bij de ouderen.

NICE TO KNOW

Workshop nieuws:
- Type les: Leer typen met persoonlijke begeleiding op school! Na de zomervakantie start een typecursus voor kinderen bij Windkracht5 wijkcentrum, onder begeleiding van TYPE10. De lessen worden gegeven in kleine groepen (minimaal 8 en maximaal 12 kinderen). De typecursus start op:

  • Maandag 3 september van 14.15 tot 15.15 uur
  • Maandag 3 september van 15.30 tot 16.30 uur
  • Dinsdag 4 september van 18.30 tot 19.30 uur

Kinderen vanaf 10 jaar leren gemiddeld in 10 klassikale lessen blind typen. Toetsenbordvaardigheid geeft je direct een voorsprong, zowel op school als op het internet. In het voorgezet onderwijs gaan de kinderen lange boekverslagen en scripties schrijven en zullen ze profiteren van hun vingervlugheid. De totale typecursus kost €125,00 per cursist. Kinderen die op die dagen op de BSO verblijven en vóór 1 augustus worden aangemeld, bieden wij €10,00 korting. U kunt dan kortingscode DGW10 invullen. De kinderen worden door Angelique van TYPE10 opgevangen met wat te drinken en een kleine versnapering. Via de website van www.type10.nl onder het kopje 'groepslessen' kunt u zich inschrijven. Plaatsing geschiedt op binnenkomst van aanmelding.
Winactie: Kans maken op 2 bioscoopkaarten? Schrijf uw kind dan voor 1 juni a.s. in. Voor meer info, kijk op de site van www.type10.nl of mail naar: info@type10.nl.
- Zwemmen + kijk les: Op maandag 4 en donderdag 7 juni zijn er weer kijklessen bij het zwemmen. Van 15:00 uur tot 15:45 uur kunt u kijken naar de zwemvorderingen van uw kind. Bij de laatste 10 minuten van de zwemles is er de gelegenheid om vragen te stellen aan de zwemdocent.
Er kan nog steeds ingeschreven worden voor zwemmen via de BSO. Dit kan via www.onskindbureau.nl of stuur een mailtje naar jvdven@kcdgw.nl als u nog vragen heeft.
- Judo: Er kan weer ingeschreven worden voor judo lessen in Windkracht 5. Deze worden aangeboden door Frans van Gent. Als uw kind twijfelt over judo, is het mogelijk een proefles af te nemen. Aanmeldingen lopen via www.onskindbureau.nl. Heeft u nog vragen? Stuur een mailtje naar jvdven@kcdgw.nl.

Schoolverlaters opgelet: Zaterdag 30 juni is de jaarlijkse Prom Night van de SJV voor leerlingen uit groep 8. Aanmelden is mogelijk van maandag 28 mei 09:00 uur t/m vrijdag 1 juni 24:00 uur via www.sjvrosmalen.nl/prom-night.

Autismecafé: Het Autismecafé is de plek om ervaringen en informatie uit te wisselen op het gebied van autisme en wordt georganiseerd voor en door ouders. Ouders, familieleden en andere belangstellenden zijn van harte welkom op de thema-avond van 11 juni. Het thema van deze avond is 'Autisme in het gezin bij jong-volwassenen vanuit het ouderperspectief'. Klik hier voor meer informatie.

Sea the Future: In Maaspoort Sport & Events wordt op zondag 10 juni een bijzonder evenement georganiseerd door Sea First, een educatieve non-profit organisatie die zich inzet voor het behoud van (gezonde) zeeën, oceanen en alles wat daarin leeft. Interessant voor iedereen die houdt van de aarde, (zee)dieren, lekker eten en drinken, feestjes en goed onderbouwde info. Het terrein staat vol met stands; je kunt in VR zwemmen met dolfijnen (maar neem zeker ook je zwemkleding mee voor een echte proefduik). Er zijn lezingen en workshops voor jong en oud. Zo is er een bijzondere koralententoonstelling, kun je je eigen koraalrif bouwen, kun je ervaren wat een vis voelt in de plastic soep, zien hoe het plastic recycleproces werkt en nog veel meer. Verder is er een horeca-plein met allemaal lekkere hapjes, duurzame non-food en live muziek. De entree is gratis. Voor kinderen ligt er bovendien een leuke attentie op de stand van Sea First. Bekijk de flyer voor meer informatie.