Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief april 2018

12-04-2018

NEED TO KNOW

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Via deze digitale nieuwsbrief willen we u informeren over het volgende:

Nieuws uit de units

Uitje naar de Vrijbuiter: In het kader van het kernconcept 'Binding' waarin dit keer de insteek 'Hoe werken we samen' centraal staat, brengen we met unit 1 een bezoek aan boer Mathe van Gogh in Hedel. De Kikkers en Vlinders gaan op dinsdag 17 april op bezoek en de Meerkoeten en Libellen op donderdag 19 april. Vanzelfsprekend krijgen we een rondleiding in de verschillende stallen. Het is aan te bevelen om de kinderen speelkleren en laarzen aan te trekken, zodat zij volop kunnen genieten van alles wat geboden wordt. Wij kijken met heel veel plezier uit naar deze excursie en maken een verslagje van onze ervaringen.

Reminder: Morgen, 13 april, is onze school de gehele dag gesloten ivm de estafettestaking in het primair onderwijs. Uw kind hoeft op deze dag dan ook niet naar school te komen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Rectificatie datum School sportolympiade: In de vorige nieuwsbrief meldden we dat de School sportolympiade (unit 3) verplaatst werd van 8 naar 15 juni. De organisatie heeft er echter voor gekozen toch aan de oorspronkelijke datum vast te houden. De School sportolympiade vindt dus plaats op vrijdag 8 juni.

Wittering.nl 0-13: 
De afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan een volgende stap in onze 'kindcentrum-ontwikkeling'. Dit is een stedelijke opdracht: vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen– de burgers van de toekomst – streven partijen naar integrale voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van 0-13 jaar.
 
Het voornemen van de overheid is om op termijn onderwijs en opvang te harmoniseren in kindcentra 0-13 jaar. Binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch gaat het de goede kant op met de (verdere) ontwikkeling van de Bossche integrale kindcentra (IKC). Dit wordt binnen de stad uitgedrukt in 5 ontwikkelfases. Wittering.nl en De Groote Wielen begeven zich al enkele jaren in fase 4.  De vijfde fase bleek in de bestaande situatie niet realiseerbaar. De besturen van Signum en ATO-scholenkring hebben daarom besloten om de scholen De Groote Wielen en Wittering.nl samen met Ons Kindbureau om te gaan vormen tot twee verschillende Kindcentra: Wittering.nl en KC de Groote Wielen. Wat is het verschil met nu? Op dit moment gaan de kinderen tussen 0 en 4 jaar naar de dagopvang, naar een peuterarrangement (of blijven de kinderen thuis/andere vorm van opvang). In de nabije toekomst zullen ook deze eerste jaren vallen onder óf Wittering.nl óf KC De Groote Wielen. Voor het personeel van de Witte Wielen betekent dit dat het team in 2 teams zal worden gedeeld.
 
Op dit moment inventariseren we hoeveel kinderen er zullen aansluiten bij elk kindcentrum. Aan de hand daarvan zal duidelijk worden hoe de teams gevormd worden. De pedagogisch medewerkers  oriënteren zich op dit moment op beide kindcentra zodat ook zij kunnen aangeven waar zij graag zouden werken. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de volgende stappen die genomen worden.

Onderwijsinspectie: Afgelopen maandag heeft de Onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan Wittering.nl.  De informatie uit het bezoek vormt een van de bronnen voor de 'Staat van het Onderwijs' dat jaarlijks in april verschijnt. Daarnaast geeft de Onderwijsinspectie met het bezoek invulling aan de verplichting om elke basisschool in Nederland tenminste één keer in de vier jaar te bezoeken. Bij dit thematisch schoolbezoek ‘OP naar het VO!’ lag de nadruk op de wijze waarop basisschooladviezen tot stand komen en op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Wij hebben het bezoek als zeer prettig ervaren, waarbij kinderen en teamleden hun verhaal hebben mogen doen en er ook ruimte was voor vragen. Een wederkerigheid die steun geeft in de dingen die we doen als school en bevestigt dat de waarde verbondenheid hier een grote rol in speelt.

Contactgegevens: Het is van groot belang dat we ouders kunnen bereiken wanneer het nodig is. Mochten uw contactgegevens (e-mail, mobiel nummer etc.) wijzigen, brengt u ons daar dan alstublieft van op de hoogte.

Dringende oproep: Voor de ateliers van unit 2 en 3 zijn we naarstig op zoek naar oude (gekleurde) T-shirts waar we mee kunnen knopen. Heeft u nog oude T-shirts liggen die wij hiervoor mogen gebruiken, wij zijn er enorm mee geholpen! Ze kunnen afgegeven worden bij de kringen van unit 2 en 3. Heel hartelijk dank vast.

Oudervereniging

Wandeldriedaagse: Ook dit jaar willen we als Wittering.nl weer meelopen met de Wandeldriedaagse van SJV Rosmalen op 23, 24 en 25 mei. Inschrijven kan tot 19 april. Meer informatie vindt u in deze brief.

Wittering BBQ donderdag 21 juni: Komt u ook? Er volgt nog een brief met nadere informatie en aanmeldstrook.

De kaartverkoop* zal plaatsvinden op:

- Woensdag 9/16/23/30 mei: 8.30-9.00 uur 14.00-14.30 uur
- Vrijdag 25 mei en 1 juni: 8.30-9.00 uur en 14.00-14.30 uur
* Kaartverkoop bij slecht weer in het atrium/schoolbibliotheek anders het schoolplein

De organisatie zal daarna alles verwerken en bestellingen plaatsen. Om teleurstelling te voorkomen; kaartverkoop is na 1 juni daarom helaas NIET meer mogelijk. Noteer het dus nu alvast in uw agenda!

Buitenruimte

Actie voor het verwezenlijken van de laatste 2 projecten voor de buitenruimte!

Sinds we de school betrokken in 2007 heeft de buitenruimtecommissie (bestaande uit leden van de oudervereniging en schoolteam) al verschillende projecten gerealiseerd om van het kale tegelplein een volwaardige buitenruimte voor Wittering.nl te maken. Vorig jaar is het grootste project, de struintuin, aangelegd en het effect op het gebruik van de buitenruimte door de kinderen is enorm geweest.

Er zijn nu nog 2 projecten die wij als buitenruimtecommissie willen realiseren:

1. Natuurlijke waterspeelplek
Rondom de zandbak worden de tegels vervangen door een vlindertuingedeelte, een (ondiep) nat gedeelte met keien en grind en een waterpomp, en een overloop gedeelte waar het water in zand stroomt en er dus met nat zand gespeeld kan worden.

2. Overdekte buitenleerplek
Deze zal komen op het gedeelte van het schoolplein bij de mozaïek bank, waar het nu nog heel kaal en onafgewerkt is. De plannen hiervoor worden nog verder uitgetekend, maar de bedoeling is dat het een overdekte plek wordt voor ontmoeting en educatie. Kinderen kunnen er zitten, werken en praten. De ruimte kan worden gebruikt voor buiteninstructie, door leerkrachten en vooral ook de schooltuin coaches die iedere woensdag met de kinderen in de schooltuinen werken en leren. Deel van het project is de realisatie van een opbergruimte voor spelmateriaal en schooltuingereedschap. Hieronder een impressie op de originele tekening en wat sfeerfotos. Het uiteindelijke project zal er iets anders uit gaan zien. Er zijn nog geen goede foto's die weergeven wat we precies willen!

We komen in actie!

Om deze laatste 2 projecten te bekostigen hebben we natuurlijk geld nodig. De school maakt ieder jaar geld beschikbaar voor onderhoud van de al gerealiseerde projecten. Voor de nieuwe projecten komt er een bijdrage vanuit de oudervereniging. Maar we hebben extra financiën nodig om beide projecten te realiseren. Die willen we verkrijgen door:

1. een subsidieaanvraag in te dienen bij een nieuw fonds: het fonds Schoolpleinen van de Toekomst, dat op 10 april 2018 opengesteld is. Deze subsidie zal een deel van de projecten kunnen bekostigen.

2. mee te doen met de Jantje Beton loterij in de tweede helft van mei! Hierbij komen de kinderen in actie en zullen aan ouders, familie en vrienden vragen lootjes te kopen. De helft van de opbrengst komt ten goede aan de projecten van Jantje Beton, en de andere helft is voor de school en zal gebruikt worden voor onze schoolpleinprojecten.

3. opnieuw aan alle ouders te vragen naar mogelijkheden voor sponsoring door hun werkgever, of vanuit het eigen bedrijf. Dit hoeven geen grote bedragen te zijn: alle beetjes helpen. De kinderen krijgen binnenkort een flyer mee naar huis met informatie over de buitenruimte projecten. Het zou heel fijn als jullie de flyer zouden gebruiken om bij de werkgevers te vragen naar mogelijkheden!

We willen de projecten zo snel mogelijk gerealiseerd hebben. De waterspeelplaats nog dit schooljaar en de buitenleerplek begin volgend schooljaar! We hopen op jullie hulp bij het inzamelen van het benodigde bedrag!

BSO

Sluitingsdagen: Op 10 en 11 mei is de BSO dicht.

Ouderenproject: Op 17 april hebben we een evaluatiegesprek met de gemeente en de Hooghe Clock over het ouderenproject. Wij hopen dat er een vervolg mag komen!

Vrije dagen: 13 april is er een stakingsdag en 18 mei is er een studiedag. School is dicht maar de BSO is de hele dag open. Opvang nodig? Laat het via de mail (bso@wittering.nl) of op de groep weten.

DJ Workshop: In de meivakantie is er op 26 april een leuke DJ workshop op de BSO. Interesse? Aanmelden kan via bso@wittering.nl.

Ziekmelden: Wanneer uw kind ziek is en niet naar de BSO komt, horen wij dat graag. U kunt dat via de mail aan ons laten weten.

Opvang aanvragen: Ruilingen en extra aanvragen in de schoolweken mag u doorgeven op de groep of via onze mail. De (extra) aanvragen voor in de vakantie mogen via info@onskindbureau.nl.

Beste ouders, mijn naam is Sanne Maessen en ik ben 18 jaar oud. Op het ROC Tilburg doe ik de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerkster niveau 4. Ik zit in mijn tweede leerjaar. Vanaf 15 maart loop ik, op donderdag en vrijdag, stage bij BSO Wittering.nl. Ik ben tot en met 6 juli te vinden op de BSO onderbouw. Voor deze opleiding heb ik op Sancta Maria Mavo gezeten. In mijn vrije tijd ga ik naar de stad toe met vrienden en ga ik graag een terrasje pakken. Ook even buiten een kleine wandeling maken als het lekker weer is vind ik heerlijk. Er zijn voor mij veel nieuwe gezichten en ik zal mijn best doen om u allen te woord te staan. Heeft u nog vragen over mij dan kunt u die altijd aan mij stellen. Ik kijk uit naar leuke en een leerzame tijd op BSO Wittering.nl!

Facebook: Volg ons op onze Facebook pagina voor leuke foto's, filmpjes en info!

NICE TO KNOW


The Wildcard: Hooggeëerd Publiek, op zaterdag 22 september (20:00 uur) en zondag 23 september (14:30 uur) staat onze collega Lars uit unit 2 in het theater van Rosmalen met een spectaculaire goochelshow genaamd The Wildcard. Een mix van vingervlugge goocheltrucs, humor en spannende stunts. Op zaterdagavond speelt de voorstelling zoals Lars hem eigenlijk heeft bedacht en gemaakt (vanaf 8 jaar e.o.), maar op zondagmiddag speelt er ook een speciale versie geschikt voor alle leeftijden. Het verschil zit hem in een paar spannende trucs die niet in de middagvoorstelling vertoond zullen worden. Meer informatie over deze voorstelling is te vinden op de website van Perron-3. Gedurende de eerste maand van de verkoop (tot en met zondag 13 mei) is er zelfs een exclusieve vroegboekkorting voor beide shows. 

Koningsdag Rosmalen: Op vrijdag 27 april 2018 vindt in het centrum van Rosmalen het Koningsdag feest plaats. Meer info vindt u hier.

IAG Sport Event: Het IAG Kids Festival èn de Bossche Kampioenschappen komen er weer aan van 10 t/m 13 mei. Dat betekent leuke en sportieve uitdagingen voor alle basisschoolkinderen. Met 5 Bossche Kampioenschappen, fungames, luchtkussens, challenges en ander sportief vermaak. Het inschrijfformulier en meer info vindt u op de website.