Actueel

Speerpunten 2021-2022

Bekijk hier het jaarplan voor 2021-2022.

ACT4kids

Mutinta Leermakers en Sanne van Santvoort hebben in het voorjaar van 2021 een training gevolgd in de theoretische basis en praktische toepassing van ACT en ACT4kids. Deze training is erop gericht inzichten op te doen over het omgaan met de pieken en dalen die het leven met zich meebrengt. Hoe maak je een functionele analyse van gedrag, gevoel en gedachten en hoe kun je een kind hier middels inzicht gevende ervaringen en aanleren van copingsvaardigheden op een andere manier mee om leren gaan? Wil je meer weten over dit traject, bezoek dan de website.

Mevolution

Bij Wittering.nl staat de ontwikkeling van het kind centraal. Kinderen leren meer, wanneer ze zelf ervaring op kunnen doen in de fysieke wereld. Je leert dus beter door het mee te maken, door het te zien en te voelen, door je zintuigen optimaal te benutten. Kinderen bij Wittering.nl halen hun kennis dan ook niet alleen uit boeken. Inzichten vormen het hart van de leerstof, omdat kinderen eerst verschijnselen moeten begrijpen, voordat ze routines opbouwen en feiten leren die ook opgeslagen worden en toepasbaar zijn. Door kinderen uit te dagen en een prikkelende omgeving aan te bieden, komt motivatie om te leren en te groeien van binnenuit!

Wittering.nl past wetenschappelijke theorieën en recent onderzoek toe. De school gebruikt niet één methode, maar meerdere methodes die passen bij de visie. Elk kind kan met zijn eigen methode aan de slag. De begeleiders en mentoren kijken hoe het kind leert en welke werkwijze het beste aansluit. De school vraagt een actieve opstelling van de kinderen (en ouders). De kinderen kunnen vaak zelf kiezen wat ze doen om hun doel te bereiken, hoe ze het doen, met wie ze willen leren en hoe lang ze erover doen. In Wittering.nl gaan de kinderen zelf op zoek naar antwoorden op vragen die zij belangrijk vinden. Daardoor ontwikkelen zij zich via een ander pad, in eigen tempo en ‘leren zij samen het leven’!

Het in beeld brengen van die ontwikkeling en daar vervolgens op sturen is een blijvende uitdaging. Het cyclisch denken heeft hierin een prominente plek. Elke “oplossing” voor een denkuitdaging is weer de start voor een nieuwe kans. Beck & Cowan (2004) prikkelen deze gedachte enorm met de volgende woorden: “Om in deze nieuwe omgeving – deze maalstroom van complexiteit – te overwinnen, moeten we voorbij het doel mikken. We kunnen niet gewoon de trends in kaart brengen, het probleem in bekende termen beschrijven, om vervolgens de oplossing te bedenken en aan te leveren. We zullen nooit in staat zijn te reageren op het volgende niveau van complexiteit waarvoor we ons geplaatst zien”1

Om onze ambities zo goed mogelijk waar te kunnen maken is er een samenwerking ontstaan met Mevolution en het Sociaal Ontwerpend Leer (SOL)-model van Tom Oosterhuis (2010) Figuur 1)2.

Het SOL model zou vergeleken kunnen worden met de PDCA-verbeter-cyclus van de natuurkundige Walter A. Shewhart (1980)3, ware het niet dat het SOL-model naast “plan-do-check-act”, nadrukkelijk aandacht heeft voor creativiteit en collectief eigenaarschap. Het SOL-model is een variant op het model voor probleemoplossen van George Polya's (Polya, 1945) 4 Je hebt een idee-ontwikkelings-fase nodig omdat “een probleem zich niet laat oplossen met de denkwijze van de context waarin het is ontstaan” (vrij naar Einstein).

Het afgelopen schooljaar hebben we op 3 SIGNUM scholen, waaronder Wittering.nl, pilots uitgevoerd om te komen tot een ontwerp van Mevolution for Kids. Dat ontwerp is gelukt en door alle betrokkenen met veel enthousiasme goedgekeurd. Het is gebouwd in de zomer van 2020 en versie 1.0 is klaar. Meer informatie leest u in deze flyer.

----
[1] Beck, D.E., Cowan, C.C.,(1996) Spiral Dynamics, Uitgeverij Altamira-Becht, Haarlem p. 23.
[2] in Coppoolse, R.,van Eijl, P., Pilot, A. (2013) Hoogvliegers ontwikkeling naar professionele excellentie Rotterdam University Press, Hogeschool Rotterdam, P 51-52
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/PDCA
[4] Pólya,G. (1945) How to solve it, the classic introduction to mathematical problem-solving. Princeton University Press, Penguin Books, London