Stel cookie voorkeur in

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid biedt alle medewerkers houvast bij het dagelijkse werk met kinderen, geeft richting aan het pedagogisch handelen en zorgt voor een eenduidige aanpak. Tevens biedt het ouders en andere belangstellenden inzicht in hoe wij het pedagogisch handelen op Wittering.nl vormgeven. 

Pedagogisch beleid BSO Ons Kindbureau

Het doel van BSO Wittering.nl is om het kind een omgeving van rust en duidelijkheid te bieden, waarin het zich thuis voelt en kan kiezen wat hij of zij gaat doen. BSO Wittering.nl biedt een veilige omgeving waar in een open sfeer gevoelens geuit kunnen worden. En waar samen met de pedagogisch medewerkers invulling wordt gegeven aan de vrije tijd van kinderen, met diverse mogelijkheden om zich te bewegen, zich te ontspannen, samen te werken, zich te uiten, buitenlucht op te zoeken, te drinken en te eten. Door een interessante en uitdagende omgeving te creëren, kan elk kind zowel alleen als samen met vrienden en/of vriendinnen de verdere dag doorbrengen in eigen balans en tevredenheid. Door duidelijke (individuele) afspraken ervaart een kind grenzen met daarbinnen voldoende ruimte om zichzelf te zijn. Om deze doelen te bereiken, zijn de aanwezigheid van de volgende begrippen van groot belang.