Stel cookie voorkeur in

Klachtenregeling

Een goede en zorgvuldige klachtenprocedure is in ieders belang. Wij hebben daarom een interne en externe klachtenprocedure voor ouders opgesteld, die via de website beschikbaar is voor ouders of opgevraagd kan worden bij de locatiemanager. In het algemeen raden wij ouders aan een klacht te bespreken op de plaats waar de klacht zich afspeelt en/of met de persoon om wie het gaat. Dat kan een pedagogisch medewerker, een locatiemanager of iemand van de administratie zijn. 

Een rustig gesprek kan vaak al veel oplossen. Zijn ouders echter na deze eerste stap niet tevreden, dan kunnen zij contact opnemen met de divisiedirecteur.  Klachten kunnen ook altijd direct worden voorgelegd  aan de geschillencommissie. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen.

 

Binnen Ons Kindbureau is er een procedure rondom klachtenafhandeling ontwikkelt. Via deze link komt u bij de procedure. 

Contact

Ons Kindbureau
Spirealaan 8
5247HK Rosmalen
073 851 1158

info@onskindbureau.nl