Stel cookie voorkeur in

Onderwijs

Team van coaches

Op Wittering.nl zijn er geen traditionele meesters of juffen. Elke unit wordt begeleid door een team van volwassenen. Die hebben allemaal een coachende taak: ze coachen de leerlingen in hun leerproces. Het team wordt geleid door een regisseur en bestaat verder uit een mentor en drie begeleiders. De teams ontwikkelen - in nauwe samenwerking en op innovatieve wijze - leeromgevingen voor kinderen en organiseren en begeleiden leerprocessen. Daarnaast zijn er specialisten die binnen de units voor verschillende vakgebieden en deskundigheden worden ingezet. De school wordt geleid door een directeur in samenspraak met het managementteam.