Stel cookie voorkeur in

Concept

Wittering.nl onderscheidt zich door de volgende zaken:

  • waardengestuurd onderwijs; beschrijving waarden van Wittering.nl
  • veel kennis van ontwikkelingslijnen van kinderen
  • gelijkwaardigheid (tussen kinderen, ouders en team)
  • het uitdagen van kinderen om zelf na te denken en verantwoordelijkheden te nemen
  • holistische visie

Kernconcepten
De inzichten die een leerling uit het basisonderwijs zich moet eigen maken heeft Wittering.nl geordend rond een aantal zogenaamde kernconcepten. Een kernconcept is een verzameling van aan elkaar gerelateerde inzichten. Het gaat om fundamentele begrippen die er altijd en overal zijn. Wittering.nl heeft tien kernconcepten vastgesteld waarmee leerlingen aan de slag gaan, verdeeld in twee categorieën:

Mens en techniek
Kernconcepten: energie, materie, groei en leven, kracht en golven, tijd en ruimte

Mens en maatschappij
Kernconcepten: macht, binding, evenwicht en kringloop, communicatie, getalbegrip

Meer info over de kernconcepten klik hier.

Meer info over Gestaltleren klik hier.

Visie op leren
Kinderen leren meer, wanneer ze zelf ervaring op kunnen doen in de fysieke wereld. Je leert dus beter door het mee te maken, door het te zien en te voelen, door je zintuigen optimaal te benutten. Kinderen bij Wittering.nl halen hun kennis dan ook niet alleen uit boeken. Inzichten vormen het hart van de leerstof, omdat leerlingen eerst dingen moeten begrijpen, verschijnselen moeten snappen, voordat ze routines opbouwen. Bijvoorbeeld: als je zelf bonen in een potje hebt gedaan, gezien hebt hoe er een wortel aan komt en er een plant uit groeit, snap je dat dit geldt voor alle planten, die bonen als vruchten hebben. Je bouwt routines op en leert feiten, die je opslaat en kunt toepassen. Je gaat meer begrijpen en wilt ook andere manieren van voortplanting leren. Kortom: door kinderen uit te dagen en een prikkelende omgeving aan te bieden, komt motivatie om te leren en te groeien van binnenuit!

Bij Wittering.nl worden wetenschappelijke theorieën en recent onderzoek toegepast. De school gebruikt niet één methode, maar meerdere methodes die passen bij de visie. Elk kind kan met zijn eigen methode aan de slag. De begeleiders en mentoren kijken hoe het kind leert en welke werkwijze het beste aansluit bij het kind.