Stel cookie voorkeur in

Oudercommissie BSO

Wittering.nl heeft een eigen lokale oudercommissie. De oudercommissie overlegt met de locatiemanager over de zaken van de eigen locatie. De lokale oudercommissie heeft adviesrecht voor het lokaal beleid, bijvoorbeeld het lokaal pedagogisch beleid en de eigen risico-inventarisatie voor veiligheid en gezondheid. Er is ook centraal beleid. Het adviesrecht hiervoor hebben de lokale oudercommissies gemandateerd aan de centrale oudercommissie van Ons Kindbureau. De voorzitters van de lokale oudercommissies vormen samen de centrale oudercommissie. Deze overlegt met de directeur over de centrale zaken zoals aanbod en prijs, maar ook centrale pedagogische visie en bijvoorbeeld de klachtenregeling van Ons Kindbureau.

Zitting in de oudercommissie hebben:

  • Joyce Walschots
  • Saskia van Putten
  • Esmy Walther
  • Noortje Vijgen
  • Henneke Versteeg

Waarom een oudercommissie
Vormgeving aan een fijne en veilige omgeving van onze kinderen op de BSO en de kinderopvang - Meedenken in het pedagogisch plan - Behartigen van de belangen van de ouders.

Wat doet de oudercommissie
We geven gevraagd en ongevraagd advies aan het team - We vragen aandacht voor zaken die spelen, denk bijvoorbeeld aan vakantieopvang, voedingsbeleid - We nemen deel aan de centrale ouder commissie van Ons Kindbureau - We geven advies over prijzen en aanbod - We vergaderen minimaal 4x per jaar.

Wat kunt u doen
Uw feedback geeft input om zaken te bespreken - Via de website kunt u op de hoogte blijven van de oudercommissie BSO door middel van notulen - Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u ons aanspreken of mailen: ocwittering@gmail.com.

Vergaderdata 2020

  • Maandag 13 januari
  • Maandag 9 maart