Stel cookie voorkeur in

Oudercommissie BSO

BSO Wittering.nl heeft een eigen lokale oudercommissie. De oudercommissie overlegt met een aangewezen pedagogisch medewerkster over de zaken van de eigen locatie. De lokale oudercommissie heeft adviesrecht voor het lokaal beleid, bijvoorbeeld het lokaal pedagogisch beleid en de eigen risico-inventarisatie voor veiligheid en gezondheid. Er is ook centraal beleid. Het adviesrecht hiervoor hebben de lokale oudercommissies gemandateerd aan de centrale oudercommissie van de Witte Wielen. De voorzitters van de lokale oudercommissies vormen samen de centrale oudercommissie. Deze overlegt met de directeur over de centrale zaken zoals aanbod en prijs, maar ook centrale pedagogische visie en bijvoorbeeld de klachtenregeling van De Witte Wielen.

Voor vragen of contact kun je contact opnemen met de OC van BSO Wittering.nl: ocbsowittering@gmail.com.

De oudercommissie vergadert 3x per jaar.

Zitting in de oudercommissie hebben:

* Joop v. Boxtel

* Susan Knikking

* Suzanne de Kroon

* Mirjam Janssen

 

 

Flyer OCBSOklik hier

We vergaderen dit jaar:

* 15 februari 2016: Notulen

* 13 juni 2016

* 17 oktober 2016