Stel cookie voorkeur in

GGD kinderopvang

In de Wet kinderopvang en in de onderliggende regelgeving staan de kwaliteitseisen waaraan kinderopvang moet voldoen. Voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders gelden landelijk dezelfde eisen. De GGD zorgt in opdracht van de gemeenten voor toezicht op deze regels. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving.

BSO Wittering.nl heeft in november 2015 haar GGD-inspectie gehad. Klik hier voor een inzage in het GGD-rapport 2015.

 

Voor meer informatie over de GGD kinderopvang kunt u hier een kijkje nemen op de website van de GGD.