Stel cookie voorkeur in

0-4 Opvang KDV Windkracht

Spelen en Ontwikkelen

Als ouder wilt u werk en zorg zo goed mogelijk combineren. Pas als de kinderopvang goed geregeld is kunt u met een gerust hart naar uw werk gaan. Voor uw kind zoekt u een veilige maar ook uitdagende omgeving. Een omgeving waar uw kind samen met andere kinderen kan spelen en zich tegelijkertijd kan ontwikkelen. Wij bieden dit vlakbij huis in uw eigen vertrouwde wijk.

 
Uw kind is u dierbaar. Samen met u kunnen we een deel van de zorg en opvoeding op ons nemen. Dit kan alleen als er vertrouwen is tussen u als ouder(s) en onze medewerkers. Wij hechten dan ook veel waarde aan het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie.
 
De meeste kinderen stromen als ze vier jaar worden door naar de kleutergroepen van  Wittering.nl en De Groote Wielen. Rond de derde verjaardag van uw kind schrijft u uw kind in bij de basisschool van uw keuze en als u dat wenst ook bij de buitenschoolse opvang. De pedagogisch medewerksters zorgen voor een overdracht naar de leerkracht van school en de pedagogisch medewerkster van de buitenschoolse opvang.
 

Open deuren beleid

De Windkracht heeft 6 groepen dagopvang. Drie babygroepen voor kinderen van 0 tot 2 jaar en drie peutergroepen voor kinderen van 2 tot 4 jaar. We werken we in horizontale groepen met een ”open deurenbeleid” zodat de kinderen letterlijk de ruimte krijgen om zelf op ontdekking te gaan en de keuze te maken waar en waarmee zij willen gaan spelen. Dus: wanneer en waar het wenselijk is staan de deuren tussen de groepen open.

In het peutergedeelte hebben we drie stamgroepen, de Spetters, de Donderstralen en de Bliksems die alle drie kunnen worden uitgebreid met een deel van de gezamenlijke ruimte. De kinderen van iedere stamgroep kunnen in de eigen ruimte slapen, spelen en wakker worden. De gezamenlijke ruimte is ingericht met verschillende hoeken (bouwhoek, poppenhoek, verkleedhoek etc.) zodat alle peuters hier op bepaalde tijden van de dag verschillende activiteiten kunnen doen. In de praktijk blijven kinderen die nog veel behoefte hebben aan geborgenheid en veiligheid dicht in de buurt van hun vertrouwde pedagogisch medewerker en de bekende kinderen. Kinderen die wel toe zijn aan meer uitdaging hebben de mogelijkheid om letterlijk op ontdekkingstocht te gaan door deze ruimte en ook met andere leeftijdsgenootjes buiten de groep een band aan te gaan. Zo kunnen ze langzaam wennen aan het grotere verband waar ze straks in de kleutergroep ook mee te maken krijgen.
Alle kinderen krijgen binnen het open-deuren-beleid de ruimte om op ontdekking te gaan in de verschillende (groeps)ruimtes.
Het baby gedeelte bestaat uit de groepen, de Wolkjes, de Zonnestraaltjes en de Regenboogjes, die ieder hun eigen leef- en slaapruimte hebben. Samen voeren ze ook het open deuren beleid zoals het hierboven beschreven staat.
 

Peuterarrangement (PA)

In de peuterafdeling van De Windkracht hebben we ook een peuterarrangement. De groep De Tornado's is open in de schoolweken op woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 en kan16 peuters tussen de 2,5 en de 4 jaar ontvangen.Een tweede groep is open op dinsdag en donderdagochtend.

De nadruk bij een peuterrarrangement ligt meer op ontwikkeling en minder op opvang en verzorging. Het aanbod is bedoeld om peuters voor te bereiden op het basisonderwijs. We zoeken ook hierin een aansluiting bij zowel basisschool De Groote Wielen als basisschool Wittering.nl.

Spelenderwijs geven we de peuters in een vaste groep de mogelijkheid om samen te leren spelen en hun cognitieve en creatieve vaardigheden verder te ontwikkelen. De nadruk ligt hierbij niet op de prestatie maar op de ervaring van de peuters. 
 

Meer informatie

Deltalaan 140                                  
5247 JT Rosmalen
Manager: Lia van Nieuwenhuijzen
073 850 7888
lia@dewindkracht.nl

www.dewindkracht.nl